Filologia ukraińska - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

filologia ukraińska

Odkryj kierunek filologia ukraińska we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Filologia ukraińska studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku filologia ukraińska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filologia ukraińska w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia ukraińska w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 27 września 2023 r. | Filologia ukraińska Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu filologię ukraińską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny UWR).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia ukraińska to doskonała okazja nie tylko do opanowania w zaawansowanym stopniu języka ukraińskiego. Osoby, które zdecydują się na wybór tego kierunku, rozwiną też swoją wiedzę z zakresu zarówno kultury, sztuki i literatury ukraińskiej, jak i historii oraz współczesnych realiów Ukrainy. Co ważne, studenci będą mogli wybrać jedną z oferowanych na kierunku specjalności, dzięki czemu maksymalnie dopasują swój program zajęć do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, organizacjach pozarządowych, a także w różnego rodzaju instytucjach kulturalnych, turystycznych, usługowych czy dyplomatycznych.

czytaj dalej wszystko o Filologia ukraińska - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Filologia ukraińska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia ukraińska we Wrocławiu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia ukraińska:

 • język obcy,
 • język polski,
 • język ukraiński.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii ukraińskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim, a także absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Od kandydatów nielegitymujących się dyplomem licencjata w zakresie filologii ukraińskiej wymagana będzie znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co weryfikować będzie test kompetencji językowych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia ukraińska w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku filologia ukraińska we Wrocławiu?

Ukraina to kraj położony w Europie Wschodniej, który zamieszkiwany jest przez ponad 40 milionów ludzi. Obecnie ukraińska gospodarka coraz bardziej przyciąga uwagę światowych inwestorów, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ze znajomością zarówno języka ukraińskiego, jak i kultury oraz realiów tego kraju. Dynamicznie rozwijające się kontakty z Ukrainą w sferze polityki, biznesu, kultury i współpracy wojskowej zwiększają popyt na tłumaczy języka ukraińskiego również w Polsce. Jeśli więc jesteś zainteresowany historią i kulturą naszego wschodniego sąsiada, a także chciałbyś móc swobodnie porozumiewać się w języku ukraińskim, to studia na kierunku filologia ukraińska mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia ukraińska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Jeśli zdecydujesz się na wybór studiów na kierunku filologia ukraińska, staniesz przed wyborem jednej z dwóch oferowanych specjalności: ukraińskiej z językiem angielskim lub ukrainistyki. Pierwsza z wymienionych zakłada intensywną naukę zarówno języka ukraińskiego, jak i angielskiego. Spotkasz się tam z przedmiotami ogólnofilologicznymi, a także z zajęciami poświęconymi kulturze, historii i życiu społecznemu Ukrainy i krajów anglosaskich. Jeżeli jednak Twoim wyborem będzie ukrainistyka, w trakcie kształcenia zgłębisz zagadnienia z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Uzyskasz też szeroką wiedzę o literaturze, kulturze, języku i realiach Ukrainy.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia ukraińska we Wrocławiu?

Studia na kierunku filologia ukraińska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia ukraińska w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku filologia ukraińska we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia ukraińska będziesz mógł znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest odpowiednia znajomość języka ukraińskiego i/lub angielskiego oraz kompetencje społeczne i komunikacyjno-wielokulturowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w biurach tłumaczeń, czasopismach i mediach elektronicznych, szkołach językowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w instytucjach dyplomatycznych, kulturalnych, turystycznych czy usługowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia ukraińska:

 • szkoły językowe,
 • biura tłumaczeń,
 • czasopisma i media elektroniczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje kulturalne, dyplomatyczne, turystyczne i usługowe,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia ukraińska Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia ukraińska Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia ukraińska w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w mieście Wrocławiu

filologia
judaistyka
slawistyka
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia