Spotkanie z „Panem Cogito” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Spotkanie z „Panem Cogito” na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

18.04.2023

Spotkanie z „Panem Cogito” na Uniwersytecie Rzeszowskim

18 kwietnia odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Wtorki z Panem Cogito” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie odbyło się na dużej auli placówki, jego organizatorem jest Instytut Filozofii Kolegium Nauk Humanistycznych. Celem wydarzenia było poszerzenie horyzontów rzeszowskiej młodzieży z zakresu działań mediów oraz mądrego korzystania z nich.

Pan Cogito jest bohaterem Herbertowskich wierszy. Postać ta uczy czytelników, że tylko człowiek myślący może prowadzić odważne i sprawiedliwe życie. Cykl spotkań „Wtorki z Panem Cogito” mają otworzyć przed uczestnikami możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy, kompetencji społecznych, w skład których wchodzą umiejętność prowadzenia dialogu, dyskusji, rozmowy, otwartość na cudze poglądy, ale również zdolność obrony własnych. Celem wydarzeń jest doskonalenie kompetencji miękkich.

Przyszłe spotkanie z Panem Cogito odbędzie się 25 kwietnia. W jego programie znajdziemy wykłady specjalisty medialnego, porady psychoterapeuty z zakresu umiejętnego korzystania z mediów oraz omówienie jawnych pytań maturalnych z listy CKE. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie panel dyskusyjny.

Do uczestnictwa zapraszana jest młodzież ze szkół podstawowych, a przede wszystkim szkół średnich. Zasiądźcie na Sali wykładowej i poczujcie się jak prawdziwi studenci. Być może akademicka atmosfera panująca na uczelni zachęci was do zapoznania się z ofertą studiów UR, a w konsekwencji przekona do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na studia na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Komentarze (0)