8 nowych kierunków studiów – rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim

8 nowych kierunków studiów – rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

21.06.2023

8 nowych kierunków studiów – rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytecie Rzeszowskim

W roku akademickim 2023/2024 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazło się 66 kierunków studiów, w tym 8 całkiem nowych, takich jak: optometria, psychologia oraz studia miejskie. Rekrutacja na studia na UR wystartowała 29 maja 2023 r. i potrwa do 20 lipca 2023 r. W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 najbardziej obleganymi kierunkami były: medycyna, filologia angielska oraz finanse i rachunkowość.
 

Kierunki studiów oferowane na Uniwersytecie Rzeszowskim

Wybór kierunku studiów jest jednym z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka, gdyż podjęta przez niego decyzja może zaważyć na jego przyszłości, wyznaczając mu ścieżkę kariery zawodowej. Uniwersytet Rzeszowski proponuje kandydatom na studia 2023/2024 ofertę 66 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, takich jak np.: agroleśnictwo, kulturoznawstwo czy też położnictwo. Do oferty dydaktycznej 2023/2024 dołączyło również osiem nowych kierunków. Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej (66 kierunków studiów) lub niestacjonarnej (30 kierunków studiów).
Przypomnijmy, że w zeszłym roku najpopularniejszymi kierunkami według ogólnej liczby zgłoszeń były: medycyna, filologia angielska, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo i prawo. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę osób na 1 miejsce, królowały: 
  • Kierunek lekarski: 21 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Pielęgniarstwo: 7 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Dietetyka: 6 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Fizjoterapia: 5 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Informatyka: 5 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Elektroradiologia: 4 kandydatów na 1 miejsce, 
  • Finanse i rachunkowość: 4 kandydatów na 1 miejsce.
 

Harmonogram rekrutacji na studia na Uniwersytet Rzeszowski

Do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2023/2024 dołączyło 8 nowych kierunków studiów. Kandydaci mogą podjąć studia na: bezpieczeństwie i certyfikacji żywności, malarstwie, menedżer rozwoju produktu, nanotechnologii, nauczaniu języków obcych – język angielski i rosyjski, optometrii, psychologii oraz studiach miejskie. Obecnie UR oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów.
Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym rozpoczęła się 29 maja 2023 r. I etap rekrutacji zakończy się 20 lipca 2023 r. Wyniki I tury rekrutacji 2023/2024 zostaną ogłoszone od 24 lipca 2023 r. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą zobowiązani do dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów od 25 lipca do 3 sierpnia 2023 r.
W razie niewypełnienia wszystkich miejsc poszczególne kierunki otworzą rekrutację w II turze. Kandydaci będą musieli zajerestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie od 8 sierpnia do 12 września 2023 r.
UWAGA! Poszczególne terminy rekrutacji na kierunki z egzaminem wstępnym nieco się różnią. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej uczelni.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Historia Uniwersytetu Rzeszowskiego sięga 1 września 2001 roku. Właśnie wtedy powstała uczelnia, stworzona w połączeniu trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Rzeszowie, Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  
Obecnie w czterech kolegiach Uniwersytetu Rzeszowskiego kształci się około 16 tysięcy studentów. Uczelnia oferuje programy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, rolniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz z dziedziny sztuki. UR nieustannie dostosowuje programy studiów do aktualnych potrzeb rynku lokalnego, dzięki czemu absolwenci z łatwością wykonują pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Komentarze (0)