Logistyka studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Logistyka studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

03.06.2022

Logistyka studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – rekrutacja 2022/2023

Kierunek Logistyka w Katowicach kształci studentów w zakresie ekonomii, logistyki i spedycji, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani do przyszłej pracy zawodowej.

Studia na kierunku logistyka w AG
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Kierunek Logistyka w Katowicach opiera się zagadnieniach z zakresu logistyki, spedycji, transportu oraz ekonomii, co pozwala studentom na przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej.

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy logistyki
 • Ekonomia
 • Podstawy finansów
 • Środki transportu
 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Ekonomika transportu
 • Technologia transportu
 • Technologia magazynowania
 • Systemy informatyczne w procesach magazynowych
 • Środki transportu wewnętrznego
 • Organizacja prac magazynowych

Studenci na kierunku studiów Logistyka w Katowicach podczas zajęć mają okazję do rozwijania się w zakresie ekonomii, logistyki, spedycji, a także ekonomiki. Dodatkowo studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę, dzięki wybranej przez siebie specjalności.

Studia logistyczne w Katowicach kładą nacisk na rozwój kompetencji miękkich oraz językowych, dlatego w trakcie studiów studenci uczęszczają na lektorat z wybranego języka obcego. Ważnym elementem są również praktyki zawodowe.

 

Sprawdź także:

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Logistyka transportu - Absolwenci mają rozległą wiedzę m.in. z zakresu logistyki w transporcie i spedycji.  

Logistyka procesów magazynowych – Absolwenci mają wiedzę z zakresu zarządzania procesami magazynowymi w małych i dużych przedsiębiorstwach.  

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Logistyka kształcą specjalistów z zakresu logistyki i spedycji, którzy odnajdą się w firmach krajowych, jak i międzynarodowych. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci logistyki mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako

 • kierownik magazynu
 • specjalista ds. procesów magazynowych
 • specjalista ds. zakupów
 • specjalista ds. transportu  
 • specjalista ds. spedycji
 • koordynator kierowców  
 • specjalista ds. monitorowania sieci LNH
 • specjalista ds. parku maszynowego

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Logistyka na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach to prywatna szkoła wyższa, która oferuje kandydatom ponad 10 kierunków studiów wraz z wieloma specjalnościami, dzięki którym studenci mają szansę na zdobycie dodatkowych kompetencji i uprawnień zawodowych.  To, co wyróżnia uczelnię, to z pewnością nowoczesny program studiów oraz doświadczona kadra dydaktyczna, która dba o rozwój studentów. 

Komentarze (0)