Informatyczne techniki zarządzania

Informatyczne techniki zarządzania

Informatyczne techniki zarządzania

Informatyczne techniki zarządzania – Collegium Da Vinci w Poznaniu

Zarządzanie oraz wszystkie związane z nim gałęzie rozwijają się w dynamicznym tempie i jest to efekt postępu, który dotyka wielu istotnych we współczesnym świecie dziedzin. Intensyfikacja dyscypliny prowadzi do odkrywania nowych sposobów, metod działania, a także narzędzi, które mogą być wykorzystywane w tej przestrzeni zawodowej.

Zarządzanie XXI wieku charakteryzuje się interdyscyplinarnością i osoby zainteresowane zgłębieniem tej dziedziny muszą przygotować się na pozyskanie szerokiej wiedzy i nabycie różnych umiejętności. Kierunkiem, który łączy w sobie tradycję i nowoczesność jest ten, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Collegium Da Vinci w Poznaniu. To Informatyczne techniki zarządzania, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Informatyczne techniki zarządzania w Collegium Da Vinci w Poznaniu łączy w sobie kluczowe kompetencje z zakresu zarządzania z wykorzystaniem w praktyce technik i systemów informatycznych w realizacji bieżących zadań przedsiębiorstwa lub organizacji oraz projektowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych.

Istotą kształcenia jest umiejętna integracja tradycyjnych kwalifikacji managera z umiejętnościami technicznymi tak, aby wykorzystywać praktyczną wiedzę informatyczną w otoczeniu biznesowym, nawiązywać dialog z różnorodnymi specjalistami i działami przedsiębiorstwa, kreować sieci współpracy, podnosząc przy tym jakość i efektywność organizacji.

 

Program studiów

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: metodyka pracy grupowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością w organizacji, zarządzanie ryzykiem w organizacji i podstawy statystyki, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, komunikacja interpersonalna, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, kluczowe kompetencje społeczne i emocjonalne, prawo ochrony danych, techniki IT w ochronie danych przedsiębiorstwa, technologie informacyjne, zaawansowane narzędzia wspomagające proces projektowania, projektowanie i praktyczne zastosowanie technologii IT.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Dla specjalistów w zakresie zarządzania przestrzeń zawodowa powiększa się niemal z każdym rokiem. A czym dokładnie mogą zająć się absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Informatyczne techniki zarządzania w Collegium Da Vinci w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako project manager IT, kierownik projektu, administrator i wdrożeniowiec technologii blockchain, administrator bezpieczeństwa informacji, analityk systemowy, architekt systemów rozproszonych.

Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Informatyczne techniki zarządzania, to teraz należy wybrać miejsce naszego kształcenia. Uczelnie w Poznaniu stanowią długą listę, co wśród niektórych kandydatów na studia może wywołać zawrót głowy i niemałe zagubienie.

 

Jakie ma Collegium Da Vinci w Poznaniu opinie?

Bartosz, student Informatycznych technik zarządzania mówi:

„Collegium Da Vinci w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która oferuje kształcenie ambitnym, energicznym ludziom. To miejsce rozwijania umiejętności, nabywania kwalifikacji na miarę XXI wieku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatyczne techniki zarządzania w Collegium Da Vinci:

Absolwent kierunku Informatyczne techniki zarządzania w Collegium Da Vinci może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii blockchain,
 • prawnych aspektów związanych z inwestycjami wykorzystującymi nowe technologie,
 • funkcjonowania sieci Bitcoin,
 • zaawansowanych technik kryptografii,
 • metod i narzędzi zarządzania projektami,
 • profesjonalnego projektowania systemów IT w organizacji,
 • kreowania zmian i dostosowywania ich do potrzeb zmieniającego się otoczenia,
 • przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • monitorowania, wykrywania i eliminowania zagrożeń w przestrzeni zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyczne techniki zarządzania:

Absolwent kierunku Informatyczne techniki zarządzania w Collegium Da Vinci w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • inspektor ochrony danych,
 • administrator bezpieczeństwa informacji,
 • analityk biznesowy,
 • konsultant i architekt systemów transakcyjnych i rozproszonych,
 • analityk systemowy,
 • kierownik projektu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Informatyczne techniki zarządzania - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie i marketing w Poznaniu

Collegium Da Vinci kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Poznaniu

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)