Collegium Da Vinci - współpraca z biznesem CDV

Collegium Da Vinci - współpraca z biznesem CDV

Collegium Da Vinci – współpraca z biznesem w CDV

Oferowane przez Collegium Da Vinci kierunki studiów tworzone są na podstawie trendów w światowej gospodarce i odpowiadając na zmiany jakie zachodzą w biznesie, nie tylko krajowym. Słowo "Biznes” znaczy dla uczelni bardzo wiele i współpraca z tym obszarem jest starannie pielęgnowana. Uczelnia, do tej współpracy zaprasza przedsiębiorców, trenerów, doświadczonych praktyków, dbając o to, aby studenci korzystali z doświadczenia i wiedzy tych, którzy odnieśli sukces na drodze zawodowej. Recepta na to jest bardzo prosta. Collegium Da Vinci kieruje się myślą, wedle której każda osoba wybierająca tę uczelnię jako miejsce swojego kształcenia już w trakcie nauki miała kontakt z jak największą liczbą pracodawców i praktyków biznesu, ponieważ właśnie takie działanie pomoże studentom w zdobyciu wielu potrzebnych kwalifikacji oraz umiejętności, które zaprocentują w każdym miejscu pracy, a także zainspiruje do powiększania własnego bagażu kompetencji.

Mówiąc o współpracy z biznesem w Collegium Da Vinci należy wyszczególnić kilka punktów, na których ta współpraca się opiera:

  • partner kierunku: każdy realizowany kierunek kształcenia posiada partnera w postaci firmy, która ściśle współpracuje z dydaktykami prowadzącymi zajęcia, organizuje warsztaty i staże dla studentów, a także bierze udział w przygotowywaniu programów studiów tak, by były one jak najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia pracodawców;
  • praktyki i staże: firmy oferujące program staży i praktyk mają okazję zweryfikować umiejętności, wiedzę i kompetencje studentów w trakcie realizowania realnych zadań w swoich firmach, natomiast studenci otrzymują możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
  • warsztaty praktyczne: specjaliści i reprezentanci firm zaangażowani są w proces nauczania prowadząc ćwiczenia, warsztaty oraz kierując pracami zespołowymi i projektami realizowanymi w trakcie nauki przez studentów;
  • projekty realizowane wspólnie z pracodawcą: to najlepsza okazja do tego, by w swoim portfolio móc się pochwalić konkretnym, zrealizowanym wspólnie z firmą przedsięwzięciem;
  • prace dyplomowe dla firm: firmy współpracujące z uczelnią zgłaszają tematy prac licencjackich i magisterskich, które dotyczą realnych problemów i projektów realizowanych w firmie, a także merytorycznie wspierają dyplomantów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Da Vinci w Poznaniu

Komentarze (0)