Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Misją Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Oprócz realizacji nadrzędnego zadania jakim jest kształcenie studentów uczelnia stawia przed sobą zadania rozwijania i upowszechniania kultury narodowej oraz propagowania wiedzy, prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych, czy też działania na rzecz społeczności lokalnych.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, a czekają na nich: Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Kryminalistyków i Kryminologów, Psychologiczne Koło Naukowe „Psyche”.

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to przede wszystkim kierunki reprezentujące obszar nauk humanistycznych. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można: Kryminologię, BHP, Obronność i bezpieczeństwo narodowe, Pedagogikę, Pracę socjalną, Psychologię oraz Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie posiada własną platformę e- learningową. Przy jej użyciu prowadzone są między innymi kursy z zakresu metodyki edukacji komputerowej i medialnej, czy psychologii społecznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.03.2021 do 30.09.2021 od 01.03.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.03.2021 do 30.09.2021 od 01.03.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.03.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - studia 2021

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie: znaleziono 45

Grupa kierunku
 • Aranżacja wnętrz

  studia podyplomowe

 • Asystent rodziny

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo narodowe

  studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową dawniej tyflopedagogika

  studia podyplomowe

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  studia podyplomowe

 • Edukacja włączająca

  studia podyplomowe

 • Grafika komputerowa

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony danych – zarządzanie bezpieczeństwem firmy

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia

  studia podyplomowe

 • Logopedia i terapia logopedyczna

  studia podyplomowe

 • Master of business administration (mba)

  studia podyplomowe

 • Neuropsychologia kliniczna

  studia podyplomowe

 • Ochrona informacji niejawnych

  studia podyplomowe

 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

  studia podyplomowe

 • Pedagogika leczniczo – terapeutyczna

  studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

  studia podyplomowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna

  studia podyplomowe

 • Pedagogika szkolna

  studia podyplomowe

 • Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym

  studia podyplomowe

 • Programowanie komputerów

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

  studia podyplomowe

 • Przywództwo wojskowe

  studia podyplomowe

 • Psychologia kryminalna

  studia podyplomowe

 • Psychologia penitencjarna

  studia podyplomowe

 • Psychologia sportu

  studia podyplomowe

 • Psychologia transportu

  studia podyplomowe

 • Psychologia zarządzania i biznesu

  studia podyplomowe

 • Psychoonkologia

  studia podyplomowe

 • Studium trenerów grupowych

  studia podyplomowe

 • Terapia logopedyczna

  studia podyplomowe

 • Trener personalny

  studia podyplomowe

 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

  studia podyplomowe

 • Wczesne nauczanie języka niemieckiego

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  studia podyplomowe

 • Współpraca cywilno-wojskowa nato

  studia podyplomowe

 • Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

  studia podyplomowe

 • Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Komentarze (0)