• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek Finanse i rachunkowość we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych to nabycie, pod okiem cenionych specjalistów, niezbędnych umiejętności, takich jak: analizowanie zjawisk gospodarczych i ekonomicznych, prowadzenie inwestycji, czy stosowanie prawa finansowego w praktyce. W procesie tworzenia programu nauczania czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz szereg specjalistów, dzięki czemu jest on przystosowany do obecnie panujących wymagań rynku pracy. Finanse i rachunkowość we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych to połączenie przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych, a większość realizowanych zajęć to konwersatoria, laboratoria i ćwiczenia.

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych dzielą się na następujące specjalności: Rachunkowość i podatki, Finanse i bankowość.

  Specjalność Rachunkowość i podatki zakłada poznanie systemu podatkowego, funkcjonującego w kraju. Studenci zdobywają wiedzę o istocie podatków i zasadach rachunkowości podatkowej w firmach, zasadach opodatkowania przedsiębiorstw, czy ujęciach obciążeń podatkowych w sprawozdawczości finansowej.

  Specjalność Finanse i bankowość to wiedza z zakresu funkcjonowania systemu bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto, studenci poznają różnorodne źródła finansowania działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynków finansowych i ich regulacji krajowych i międzynarodowych.

  W bogatym programie nauczania na kierunku Finanse i rachunkowość w WAB znajdują się następujące przedmioty: przedsiębiorczość, podstawy finansów, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka opisowa, elementy ekonometrii, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, doradztwo i poradnictwo finansowe. A co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie w biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, towarzystwach ubezpieczeniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i podatki
  • Fintech

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i podatki
  • Fintech

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Monika Ocena odpowiedz

Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to bardzo aktywnie spędzony czas. Człowiek po prostu wie, że studiuje. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, od których bardzo wiele można się nauczyć.