Finanse i rachunkowość studia - kierunek studiów

Kim jest finansista? Jaki ma zakres obowiązków, jakie powinien posiadać kompetencje? Zastanawiałeś się kiedyś nad odpowiedziami na te pytania? „Finansista” jest określeniem bardzo szerokim w dzisiejszych czasach. Oprócz tego, że jest to człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, swoisty rzeczoznawca, to obecnie nazywa się też tak księgowych, analityków finansowych oraz kapitalistów - ludzi posiadających kapitał inwestycyjny. Brzmi ciekawie, prawda?

Współcześnie każda instytucja, która chce się utrzymać na rynku gospodarczym, musi korzystać z usług wyspecjalizowanych finansistów, dysponujących całym aparatem profesjonalnych umiejętności z zakresu analiz, statystyk, przewidywań i rachunkowości.

Jeżeli więc charakteryzujesz się umysłem ścisłym, pociąga cię praca w branży finansowej - mogą zainteresować cię studia na kierunku finanse i rachunkowość. Jeśli interesujesz się ekonomią, tym jak funkcjonuje gospodarka, jak działają międzynarodowe rynki finansowe i strategie rachunkowości, studia te na pewno będą dla Ciebie łatwiejsze, niż jeśli takich zainteresowań nie przejawiasz.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość nie należą do najłatwiejszych studiów, jednak rekompensatą po ich zakończeniu jest szansa na wyjątkowo atrakcyjne zatrudnienie. Ta wizja rozwoju przyszłej kariery sprawia, że studia te są wyjątkowo popularne. Jednak trzeba to wyraźnie podkreślić – dostają się na nie tylko najlepsi.

Przedmioty, które obligatoryjnie brane są pod uwagę w procesie rekrutacji to przede wszystkim język obcy nowożytni oraz do wyboru: matematyka, geografia, historia lub informatyka. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na dostanie się na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po kierunku finanse i rachunkowość

Program studiów

Studia na tym kierunku to czas wyjątkowo intensywnej nauki przedmiotów ścisłych. Jeżeli zatem chciałbyś się znaleźć na liście osób przyjętych na studia, musisz pracować nad umiejętnościami z zakresu matematyki. Maturalny sukces to dopiero początek.

Finanse i rachunkowość podstawę swojego kształcenia opierają właśnie na zagadnieniach odnoszących się do królowej nauk:

 • analiza,
 • statystyka,
 • ekonometria,
 • matematyka finansowa,
 • rachunek kosztów...

 

To tylko część przedmiotów, które mogą spędzać sen z powiek studentów. Z drugiej strony, każda osoba, która decyduje się na podjęcie edukacji na tym kierunku, zetknie się z przedmiotami z zakresu różnych odmian prawa (finansowe, gospodarcze, międzynarodowe).

Jako student nauczysz się między innymi analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko inwestycyjne, prowadzić księgi rachunkowe czy samodzielnie rozliczać zobowiązania podatkowe. Zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość?

 

1. Typ i tryb studiów

Polskie uczelnie oferują studentom możliwość nauki w różnych trybach. Oznacza to, że edukację można odbywać, studiując dziennie lub zaocznie w formie stacjonarnej albo wieczorowej. Program tych studiów jest wyjątkowo rozbudowany, więc osoby zainteresowane tym kierunkiem muszą mieć świadomość, że nauka zaoczna będzie wymagała dużo większego zaangażowania indywidualnego, bo skomplikowane partie materiału trzeba będzie przyswajać samemu. Nie mniej jest to możliwe i może dać takie same rezultaty jak nauka na studiach dziennych. Wszystko jest kwestią determinacji i chęci studentów.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Progaram studiów ma oferować przyszłym abiturientom wszechstronne wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości. Zatem przedmiotem podstawowym, wyjściowym, od którego wszystko się zaczyna jest oczywiście matematyka i jej różnorodne odmiany. Będą to:

 • matematyka finansowa,
 • rachunkowość,
 • ekonometria,
 • statystyka.

 

Ta część studiów ekonomicznych ma wyjątkowo ścisły i logiczny charakter. Z drugiej strony studenci zetkną się z przedmiotami z zakresu prawodawstwa, ponieważ bez elementarnej wiedzy o prawie gospodarczym i finansowym niemożliwa byłaby skuteczna chociażby rewizja i kontrola skarbowa, której tajniki poznają studenci tego kierunku. Inne bardzo ważne przedmioty oscylują wokół umiejętności zarządzania poszczególnymi przedsiębiorstwami. Studenci nauczą się zatem jak powinna wyglądać organizacja i ekonomika poszczególnych instytucji.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, nie tylko w perspektywie biznesowej, ale i państwowej. Teoria pozyskana w trakcie toku nauki stanowi podstawę do rozwijania umiejętności praktycznych, które skupiać się mają na właściwej analizie przyczyn i konkretnych procesów gospodarczych. Wyjątkowo istotną umiejętnością po ukończeniu tego kierunku jest trafne prognozowanie zjawisk finansowych z wykorzystaniem odpowiedniego aparatu metod, technik i narzędzi analitycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA NIESTACJONARNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to studia ekonomiczne, które zostały podzielone na dwie części. Oznacza to, że jest kierunek dwustopniowy. Pierwszy stopień obejmuje trzy lata kształcenia i zostaje zakończony egzaminem licencjackim. Student otrzymuje wtedy podstawową wiedzę, która pozwala mu już na rozpoczęcie pracy w zawodzie. Po zakończeniu tego etapu nauki abiturient może wybrać inną dziedzinę studiów, którą chciałby zgłębić.

Oczywiście najkorzystniejsze byłoby wybranie studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość. Pozwoli to na uzupełnienie podstawowej wiedzy o dodatkowe i równie ważne informacje, które uczynią cię profesjonalistą w pełnym znaczeniu tego słowa. Na zakończenie tego etapu nauki przystąpisz do obrony pracy magisterskiej i jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, to uzyskasz tytuł magistra finansów i rachunkowości.

Warto jest zdecydować się na taki komplementarny i przemyślany cykl kształcenia, ponieważ wtedy będziesz miał pewność, że twoja wiedza jest uporządkowana, a ty możesz ubiegać się o najbardziej satysfakcjonujące zatrudnienie.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA I STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość?

Czy te studia są dla ciebie

Studia ekonomiczne na kierunku finanse i rachunkowość są zarezerwowane tylko dla najlepszych kandydatów, a w trakcie kształcenia – dla najlepszych studentów. Jeżeli myślisz, że chciałbyś rozpocząć naukę na tym kierunku, to musisz już dziś zacząć doskonalić swoje umiejętności z zakresu nauk matematycznych, ponieważ konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo duża.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Na początku najważniejsze jest to, abyś zorientował się, jakie przedmioty zdawane na maturze uwzględniane są w procesie rekrutacji. Większość uczelni najwyżej punktuje przedmioty takie jak matematyka, geografia, historia lub informatyka oraz obligatoryjnie język nowożytni.

Przedmioty podzielone są na ogół na trzy grupy: pierwsze dwie obejmują przedmioty obowiązkowe, by w ogóle wziąć udział w procesie rekrutacji (różnią się jedynie liczbą przypisywanych punktów), a trzecia grupa obejmuje przedmioty dodatkowe nieobligatoryjne. Jednak uwzględnienie ich znaczniej ułatw dostanie się na ten kierunek. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na osiągnięcie rekrutacyjnego sukcesu.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Bycie laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej sprawia, że kandydaci dostają się na studia, otrzymując maksymalną liczbę punktów. W przypadku kierunku finanse i rachunkowość będzie to przykładowo Olimpiada Matematyczna.

Kolejnym ważnym elementem jest bardzo dobra orientacja w terminach, do których należy dostarczyć komplet dokumentów oraz zdjęć. Zaniedbanie tego elementu może sprawić, że mimo iż udało ci się dostać na wymarzone studia, to zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku finanse i rachunkowość?

Jaka praca po kierunku finanse i rachunkowość?

Właściwie każdy student wybiera swoją ścieżkę edukacyjną ze względu na możliwość rozwijania zainteresowań oraz ze względu na wizję atrakcyjnego zatrudnienia w zawodzie. Jak wyglądają perspektywy osób, które przystępują do obrony pracy magisterskiej na kierunku finanse i rachunkowość?

Otóż te studia są niemal równe atrakcyjnym ofertom pracy, bowiem każdy sektor gospodarczy zatrudnia ekspertów finansowych. Na abiturientów czeka zatrudnienie w:

 • bankowości,
 • biurach doradztwa finansowego,
 • biurach analiz ekonomicznych.

 

Aparat umiejętności, którymi dysponują absolwenci kierunku finanse i rachunkowość sprawia, że osoby te są specjalistami z zakresu funduszy inwestycyjnych.

 

Wykwalifikowani pracownicy są wciąż poszukiwani w domach maklerskich, firmach leasingowych i zakładach ubezpieczeń. Międzynarodowe korporacje i instytucje zatrudniają najlepszych doradctów finansowych, którzy dzięki swoim profesjonalnym przewidywaniom i analizom będą wpływać korzystnie na rozwój przedsiębiorstwa.

 

 

Absolwenci tych studiów świetnie odnajdą się w pracy opartej na wykonywaniu wszelkiego rodzaju analiz i badań rynkowych. Skończenie studiów ekonomicznych na tym kierunku uczyni cię ekspertem, który wyniki swoich prac badawczych będzie mógł publikować w czasopismach ogólnodostępnych, czy też specjalistycznych periodykach naukowych.

 

Praca po studiach

Te uzyskane umiejętności uczynią ciebie specjalistę, który odnajdzie się na różnorodnych stanowiskach. Abiturienci kierunku finanse i rachunkowość mogą liczyć na atrakcyjne zatrudnienie w sektorze bankowym, mogą pracować na stanowiskach eksperckich w domach maklerskich, firmach leasingowych i zakładach ubezpieczeń. Na profesjonalistów finansowych czekają różne podmioty zajmujące się administracją skarbową, czy firmy doradztwa rachunkowego.

Sylwetki absolwentów tego kierunku są wyjątkowo atrakcyjne na aktualnym rynku pracy, bowiem współcześnie każde przedsiębiorstwo (niezależnie od tego, czy jest to niewielka rodzinna firma z długoletnią tradycją, czy międzynarodowa korporacja) korzysta z usług doradztwa finansowego i rachunkowego.

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość?

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość?

Każdy, kto zdecydował się na wybór studiów na kierunku finanse i rachunkowość wie, że są to studia wymagające zaangażowania i wielu nieprzespanych nocy nauki. Jednak wszystkie te trudy przynoszą w przyszłości rekompensatę pod postacią atrakcyjnego zatrudnienia.

Studentka Maja mówi:

Studia te dają mi dużo satysfakcji i sprawiają, że mam świadomość swojego profesjonalizmu. To przyszłościowy kierunek, który daje mi szansę na ambitną i rozwijającą pracę!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (16)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (6)

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Eryk W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy są jakieś limity miejsc na kierunek o którym tutaj mowa?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Eryk odpowiedz

Witaj, Eryk! Miejsca szybko się zapełniają, dlatego jeśli zależy Ci na danym kierunku - nie ma co zwlekać. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Eryk no wiadomo przecież wszędzie są limity, dlatego nie ma na co czekać, jeśli ktoś jest zdecydowany to od razu trzeba się zapisywać. @Doradco czy na uczelni można otrzymać stypendium za dobre wyniki w nauce itp ?

kolan W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

@Zosia stypendium do dobra opcja i zawsze może pomóc. @Doradca limity są wszędzie. nie warto czekać bo może braknąć miejsca, a może jest jakaś promocja wpisowa?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Witaj, Zosia! Aby pomóc naszym studentom, oferujemy bogaty system stypendialny. Możesz starać się zarówno o stypendia za dobre wyniki w nauce, ale też i o stypendia socjalne czy też zapomogi. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kolan odpowiedz

Witaj, kolan! Jest jeszcze szansa na skorzystanie z promocji 3x0. Udział w Promocji uprawnia do skorzystania z następujących zniżek - 0 złotych opłaty rekrutacyjnej, 0 złotych opłaty wpisowej oraz 0 złotych opłaty za 1. miesiąc studiów. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (7)

Witaj, Dawid! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, jako jedna z niewielu w Polsce, ma pełen zakres akredytacji ACCA. Dzięki temu będziesz miał możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals. To pozwoli ci szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Łatwiej zdobędziesz pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Gosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A są przewidziane jakieś praktyki na tym kierunku?

Luna W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ogólnie kierunek ten jest dość oblegany przez studentów. Czy uczelnia pomoże mi w poszukiwaniu pracy/praktyk ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Gosia odpowiedz

Witaj, Gosia! W programie kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim nacisk jest położony na wymiar praktyczny. Program został ostatnio poddany istotnym zmianom, aby bardziej dostosować zakres studiów do praktyki gospodarczej i potrzeb rynku pracy. W programie są przedmioty ogólne, specjalnościowe oraz przedmioty z tzw. puli ogólnouczelnianej. Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania instrumentów matematycznych, statystycznych oraz regulacyjnych do analiz mikro- i makroekonomicznych. Nauczysz się oceny sytuacji biznesowych i wielu, wielu innych. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Luna odpowiedz

Witaj, Luna! Oczywiście nasza uczelnia pomaga studentom w znalezieniu praktyk oraz pracy. Jednym z kluczowych zadań Biura Karier jest udzielenie studentom pomocy w rozpoczęciu kariery zawodowej. W każdym miesiącu mamy kilkadziesiąt nowych ofert pracy, staży i praktyk. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Wiola W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czym dokładnie jest akredytacja ACCA i co ona nam daje po ukończeniu studiów? Jest to coś istotnego czy po prostu interesujący dodatek ? @Luna w sumie to, że jest to oblegany kierunek to świadczy o tym że jest ciekawy i daje spore możliwości, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zastanawiam się czy na rynku pracy będzie równie kolorowo skoro tylu 'specjalistów' kończy uczelnię ?

Eryk W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

W jakich firmach można spodziewać się możliwości odbycia praktyk?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Wiola odpowiedz

Witaj, Wiola! ACCA, czyli Association of Chartered Certified Accountants, jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją o ponad 100 ? letniej historii, zrzeszającą ponad 200 tysięcy specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na całym świecie. Misją ACCA jest przede wszystkim kształtowanie przyszłych liderów świata finansów, a także dzielenie się specjalistyczną wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Dawid odpowiedz

Od zawsze interesował mnie ten kierunek i w końcu stoję przed wyborem uczelni. Gdzie w Warszawie najlepiej mnie przygotują do przyszłego zawodu?