ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi realizowany jest na Wydziale Humanistycznym. Założeniem kształcenia jest nabycie niezbędnych umiejętności i warsztatu, a także zdobycie szerokiej wiedzy na temat podstawowych procesów życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

  Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Dziennikarz- twórca mediów interaktywnych, Dziennikarz prasy, radia i telewizji, Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: socjologia z elementami metod badań społecznych, gatunki dziennikarskie, Public Relations, system polityczny na świecie, etyka dziennikarska, dziennikarskie źródła informacji, systemy medialne na świecie, retoryka i erystyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w AHE mogą wykorzystać w dziennikach oraz periodykach lokalnych i ogólnopolskich, redakcjach internetowych, rozgłośniach radiowych, telewizji, działach reklamy i marketingu, agencjach public relations.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

asd Ocena

Na studiach dziennikarskich w AHE nauczyłem się opowiadać tak, aby wszyscy mnie rozumieli. Poznałem wiele różnych tajników, dzięki którym potrafię szybko i dokładnie przekazać informację. Ponadto, nauczyłem się dbać o język i rozwijać własne słownictwo. Polecam ten kierunek wszystkim, którzy nie tylko myślą o karierze w mediach, ale i o szerzeniu piękna języka polskiego.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: