Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dodaj do ulubionych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia, które pozwalają zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk humanistycznych oraz społecznych. Studenci poznają nie tylko tajniki doskonałego warsztatu dziennikarskiego, ale dowiedzą się również, jak wyglądają przemyślane strategie komunikacyjne niezbędne do prowadzenia udanych negocjacji.

Współczesne studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dziennikarstwo i nowe media, dziennikarstwo internetowe, dziennikarstwo internetowe, dziennikarstwo mediów społecznościowych, dziennikarstwo mody i stylu, dziennikarstwo motoryzacyjne, dziennikarstwo muzyczne, dziennikarstwo ogólne, dziennikarstwo prasowe.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek o praktycznym charakterze, zdolności studentów muszą opierać jednak na stabilnych podstawach teoretycznych. Studenci po zakończeniu kształcenia swoją karierę związać mogą nie tylko z mediami. Zatrudnienie znajdą również w firmach o różnorodnych profilach działalności, które potrzebują specjalistów związanych z komunikacją marketingową czy e-commerce.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • język polski,
 • język obcy,
 • WOS,
 • historia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • chemia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując dziennikarstwo i komunikację społeczną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach tych studiów? Przede wszystkim skupisz się na redagowaniu tekstów, stron oraz portali internetowych. Ponadto nauczysz się wykorzystywać portale społecznościowe do komunikacji biznesowej.

Nacisk kładziony będzie także na wiedzę teoretyczną z zakresu mediów masowych w Polsce i w Europie.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesu życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-midzynarodowej,
 • znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa,
 • szeroko pojętej dziedziny komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną,
 • wykształcenia podstawowych umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć o tematyce związanej z naukami społecznymi, kulturoznawczymi czy politycznymi. Oto wybrane z nich:

 

 • Etyka dziennikarska
 • Technologie informacyjne
 • Stylistyka i kultura języka

 

Program kształcenie zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Jako student rozwiniesz swój warsztat dziennikarski i nauczysz się realizować podstawowe formy dziennikarskie. Studenci zdobędą także kompetencje z obszaru zarządzania i marketingu.

Ponadto będziesz mógł korzystać z zaawansowanych technologii i programów informatycznych, stosowanych na co dzień w branży dziennikarskiej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jak wykorzystać nowe media przy współczesnej komunikacji? Jak zbudować wizerunek firmy w Internecie? Jak sporządzić raport finansowy i przygotować skuteczną kampanię reklamową? Tego i wiele więcej dowiesz się studiując dziennikarstwo i komunikację społeczną!

Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłów, Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne, a na dodatek jesteś osobą wygadaną to prawdopodobnie będzie to świetny kierunek dla Ciebie!

Aby dobrze odnaleźć się na studiach dziennikarskich powinieneś odznaczać się odpornością na stres oraz umiejętnością koncentracji i skupienia uwagi. Niezbędna będzie również umiejętności władania nienaganną polszczyzną w mowie i piśmie.

Jeżeli zatem masz tysiąc pomysłów na minutę i „lekkie pióro” to nie wahaj się – na pewno odnajdziesz się na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna!

 

5. Gdzie studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Praca po studiach

Ta wiedza oraz umiejętności praktyczne pozwolą Ci w przyszłości podjąć pracę jako redaktor gazety lub portalu internetowego, specjalisty do spraw marketingu albo public relations czy rzecznik prasowy.

Jeżeli myślisz, że odnajdziesz się w jednym z wyżej wymienionych zawodów to na pewno odnajdziesz się na tym kierunku!

 

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdzie zatrudnienie jako:

 • redaktor gazety firmowej, portalu internetowego lub społecznościowego,
 • specjalisty do spraw marketingu,
 • specjalisty do spraw public relations,
 • specjalisty do spraw komunikacji biznesowej lub szeroko pojętego marketingu,
 • rzecznik prasowy.

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Komentarze (10)

Dziennikarz odpowiedz

Świetna publikacja, dzięki! :-) Zawód dziennikarza to ciężki kawałek chleba, na szczęście istnieją jeszcze prawdziwi żurnaliści, jak np. Dziennikarz śledczy Rafał Jeleń.

Dziennikarz śledczy odpowiedz

Muszę powiedzieć, że ukończyłem dziennikarstwo i studia poza kilkoma naprawdę fajnymi wykładami + doświadczeniami wykładowców, o których chętnie opowiadali ? nie dały zbyt wiele. Przede wszystkim trzeba dużo indywidualnie pracować ? pisać, pisać i jeszcze raz czytać :-) https://rafaljelen.pl/dziennikarz-sledczy/

Amelia odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy na tym kierunku można liczyć na wsparcie jakiś uznanych profesorów z zakresu dziennikarstwa? Lub spotkania z uznanymi polskimi dziennikarzami ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Amelia odpowiedz

Witaj, Amelia! Nasi wykładowcy to niezwykli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Wśród nich można wyróżnić byłych korespondentów TVP w Londynie i Berlinie, Waszyngtonie, prezenterów i wydawców w TV Polsat i wiele innych. Dokładny spis znajduje się na naszej stronie internetowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kora W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy są przewidziane jakieś specjalności na tym kierunku? Jeśli tak to jakie?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kora odpowiedz

Witaj, Kora! Na kierunku Dziennikarstwo możesz zrealizować jedną z dwóch specjalności - Dziennikarstwo Biznesowe lub Dziennikarstwo Mediów Społecznościowych. Która z nich do Ciebie bardziej przemawia? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Amelia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A praktyki można odbywać w jakiś firmach związanych faktycznie z tym dziennikarstwem mediów społecznościowych? Macie jakieś kontrakty z takimi firmami dzięki którym studencie mogą się wykazać i zdobyć doświadczenie?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Amelia odpowiedz

Witaj, Amelia! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczne przygotowanie do zawodu. Podczas studiów weźmiesz udział w praktykach i warsztatach w wiodących redakcjach i firmach. Poznasz zawód ?od kuchni? i ludzi związanych z mediami. Odkryjesz specyfikę mediów i rządzące nimi mechanizmy. To doświadczenie otworzy przed Tobą wiele zawodowych możliwości. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

buma W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca rozumiem, że baze miejsc do odbycia praktyk macie stała i sprawdzoną? @kora bardziej podoba mi się specjalizacja Dziennikarstwo Mediów Społecznościowych - wydaje mi się, że to bardzo przyszlościowe.