Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Filologii i Pedagogiki. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień pedagogicznych, historyczno- filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych, stanowiących fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci poznają zasady posługiwania się warsztatem diagnostycznym, poprawnej komunikacji, a także przygotowują  się do kształtowania własnej ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

  Studia na kierunku Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień, Animacja społeczno-kulturalna, Andragogika - edukacja dorosłych, Pedagogika rodziny, Logopedia oświatowa (na studiach pierwszego stopnia), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Terapia pedagogiczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, Doradztwo personalne, Orientacja i poradnictwo zawodowe. Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, metodyka profilaktyki uzależnień, elementy logopedii, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, opiekuńczych placówkach oświatowych, internatach, centrach pomocy rodzinie, klubach seniora, instytucjach interwencyjnych, domach opieki paliatywnej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Promocja zdrowia i działania prozdrowotne
  • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień
  • Wychowawca i opiekun dziecka
  • Zarządzanie oświatą
  • Animacja medialno-kulturalna
  • Pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Promocja zdrowia i działania prozdrowotne
  • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień
  • Wychowawca i opiekun dziecka
  • Zarządzanie oświatą
  • Animacja medialno-kulturalna
  • Pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Promocja zdrowia i działania prozdrowotne
  • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień
  • Wychowawca i opiekun dziecka
  • Zarządzanie oświatą
  • Animacja medialno-kulturalna
  • Pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

martyna Ocena

Pomaganie, wspieranie, a nawet wsłuchiwanie się w głosy innych, to duża sztuka i umiejętność, którą należy w sobie wypracować jak najlepiej. Dlatego wybrałam studia pedagogiczne we Wszechnicy Polskiej


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: