Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro

Pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl

tel. +48 22 656 61 92

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Kierunek Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Filologii i Pedagogiki. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień pedagogicznych, historyczno- filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych, stanowiących fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci poznają zasady posługiwania się warsztatem diagnostycznym, poprawnej komunikacji, a także przygotowują  się do kształtowania własnej ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

  Studia na kierunku Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień, Animacja społeczno-kulturalna, Andragogika - edukacja dorosłych, Pedagogika rodziny, Logopedia oświatowa (na studiach pierwszego stopnia), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Terapia pedagogiczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, Doradztwo personalne, Orientacja i poradnictwo zawodowe. Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, metodyka profilaktyki uzależnień, elementy logopedii, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, opiekuńczych placówkach oświatowych, internatach, centrach pomocy rodzinie, klubach seniora, instytucjach interwencyjnych, domach opieki paliatywnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Promocja zdrowia i działania prozdrowotne
  • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień
  • Wychowawca i opiekun dziecka
  • Zarządzanie oświatą
  • Animacja medialno-kulturalna
  • Pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Promocja zdrowia i działania prozdrowotne
  • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień
  • Wychowawca i opiekun dziecka
  • Zarządzanie oświatą
  • Animacja medialno-kulturalna
  • Pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika uzależnień
  • Wychowawca i opiekun dziecka
  • Zarządzanie oświatą
  • Pedagogika opiekuńczo-socjalna
  • Terapia pedagogiczna
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Edukacja grup zróżnicowanych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Opinie (1)

martyna Ocena odpowiedz

Pomaganie, wspieranie, a nawet wsłuchiwanie się w głosy innych, to duża sztuka i umiejętność, którą należy w sobie wypracować jak najlepiej. Dlatego wybrałam studia pedagogiczne we Wszechnicy Polskiej