Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Chciałbyś prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne na poziomie szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych i cieszy Cię każdy kontakt z ludźmi? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne oraz chciałbyś tworzyć własny warsztat metodyczny? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Studia kształcą zwykle w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Ogólnie mówiąc studia zapewnią Ci przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Co więcej, dowiesz się o współczesnych problemach pedagogiki, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać spory oraz zapobiegać problemom. Ponadto czekają na Ciebie warsztaty interpersonalne, edukacji regionalnej czy projekty edukacyjne. Jedno jest pewne – na studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wszesnoszkolna na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedszkolach oraz w szkolnictwie jako nauczyciel klas 1-3 (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Praca będzie też na Ciebie czekać w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli zatem nie wyobrażasz sobie innej pracy niż praca z ludźmi to pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • opisu oraz analizy instrumentarium nauczyciela i szkoły, analizy i oceny rozwiza dydaktycznych wraz z ich składnikami, posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami bada dydaktycznych samodzielnego dochodzenia do problemów i dylematów dydaktycznych oraz ich analizy,
  • rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka, dostrzegania czynników regulujcych przemiany 5 instytucji, zbiorowoci społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, dostrzegania i określenia negatywnych skutków czynników rozwojowych, ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficytów więzi międzyludzkich, kierowania aktywności indywidualnej i zbiorów, organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych, rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej,
  • rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych, samodzielnego studiowania literatury psychologicznej, określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia, określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
  • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w przedszkolu,
  • pracownik w służbie zdrowia,
  • nauczyciel w klasach 1-3 (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
  • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • pracownik w poradniach specjalistycznych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (1)

DK odpowiedz

Dzień dobry :) Zwracam się z ogromną prośbą do studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej o wypełnienie krótkiej ankiety potrzebnej mi do napisania pracy magisterskiej. https://www.survio.com/survey/d/H5C4A3L2F3M3T2S7E Z góry bardzo dziękuję!