Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia jednolite magisterskie z obszaru nauk społecznych, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możesz podjąć na 49 uczelniach publicznych oraz 33 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie kształcenia studenci otrzymują wszechstronną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Specjalności

Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: nauczycielska, pedagogika małego dziecka, podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli, przygotowanie do integracji treści nauczania, przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym, rozszerzona edukacja artystyczna.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowani są do pracy między innymi w: przedszkolu, placówkach oświatowo - wychowawczych, poradniach specjalistycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na większości uczelni: 

 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Studia kształcą zwykle w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych.

Ogólnie mówiąc studia zapewnią Ci przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Co więcej, dowiesz się o współczesnych problemach pedagogiki, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać spory oraz zapobiegać problemom. Ponadto czekają na Ciebie warsztaty interpersonalne, edukacji regionalnej czy projekty edukacyjne. Jedno jest pewne – na studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wszesnoszkolna na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu oraz analizy instrumentarium nauczyciela i szkoły, analizy i oceny rozwiza dydaktycznych wraz z ich składnikami, posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami bada dydaktycznych samodzielnego dochodzenia do problemów i dylematów dydaktycznych oraz ich analizy,
 • rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka, dostrzegania czynników regulujcych przemiany 5 instytucji, zbiorowoci społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, dostrzegania i określenia negatywnych skutków czynników rozwojowych, ubóstwa, sieroctwa społecznego, deficytów więzi międzyludzkich, kierowania aktywności indywidualnej i zbiorów, organizowania sił społecznych i rzeczowych składników środowiska szczególnie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych, rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób i grup wymagających opieki i troski pedagogicznej,
 • rozumienia różnych nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii bada psychologicznych, samodzielnego studiowania literatury psychologicznej, określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji, posługiwania się metodami poznawania uczniów, samopoznania i samodoskonalenia, określania różnic indywidualnych i wynikających z nich implikacji dla wychowania i kształcenia,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne są bezpłatne w uczelniach publicznych, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Gdzie studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 

3. Dla kogo ten kierunek

Chciałbyś prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne na poziomie szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych i cieszy Cię każdy kontakt z ludźmi? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne oraz chciałbyś tworzyć własny warsztat metodyczny? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedszkolach oraz w szkolnictwie jako nauczyciel klas 1-3 (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Praca będzie też na Ciebie czekać w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

Jeżeli zatem nie wyobrażasz sobie innej pracy niż praca z ludźmi to pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w przedszkolu,
 • pracownik w służbie zdrowia,
 • nauczyciel w klasach 1-3 (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • pracownik w poradniach specjalistycznych.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE: