ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest na Wydziale Architektury. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  Studenci zgłębiają zagadnienia kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a także przygotowują się do prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej, wykonywania projektów zagospodarowania, czy też budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i  kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi.

  Studia na kierunku Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na dwie specjalności: Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej, Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: techniki odnowy środowiska, rekultywacja krajobrazu, ochrona przyrody, mechanizacja w architekturze krajobrazu, socjologia środowiska, grafika inżynierska, ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska, teoria i zasady projektowania, geometria wykreślna.

  A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu w WSEiZ znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
  • Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
  • Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dominika Ocena

Architektura krajobrazu to coraz ważniejsza dziedzina, do której przywiązuje się coraz większą wagę. Dlatego potrzebni są fachowcy i specjalności. A jak zostać takim specjalistą? Iść na studia. Na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie oczywiście.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: