ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest na Wydziale Architektury. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  Studenci zgłębiają zagadnienia kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a także przygotowują się do prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej, wykonywania projektów zagospodarowania, czy też budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i  kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi.

  Studia na kierunku Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na dwie specjalności: Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej, Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: techniki odnowy środowiska, rekultywacja krajobrazu, ochrona przyrody, mechanizacja w architekturze krajobrazu, socjologia środowiska, grafika inżynierska, ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska, teoria i zasady projektowania, geometria wykreślna.

  A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu w WSEiZ znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dominika Ocena

Architektura krajobrazu to coraz ważniejsza dziedzina, do której przywiązuje się coraz większą wagę. Dlatego potrzebni są fachowcy i specjalności. A jak zostać takim specjalistą? Iść na studia. Na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie oczywiście.


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: