ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Kierunek Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie realizowany jest na Wydziale Architektury. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  Studenci zgłębiają zagadnienia kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a także przygotowują się do prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej, wykonywania projektów zagospodarowania, czy też budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i  kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi.

  Studia na kierunku Architektura krajobrazu w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie dzielą się na dwie specjalności: Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej, Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: techniki odnowy środowiska, rekultywacja krajobrazu, ochrona przyrody, mechanizacja w architekturze krajobrazu, socjologia środowiska, grafika inżynierska, ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska, teoria i zasady projektowania, geometria wykreślna.

  A co po studiach? Absolwenci Architektury krajobrazu w WSEiZ znajdą zatrudnienie w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
  • Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
  • Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

dominika Ocena odpowiedz

Architektura krajobrazu to coraz ważniejsza dziedzina, do której przywiązuje się coraz większą wagę. Dlatego potrzebni są fachowcy i specjalności. A jak zostać takim specjalistą? Iść na studia. Na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie oczywiście.