Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Studia na kierunku architektura krajobrazu możesz podjąć na 15 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Architektura krajobrazu stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Architektura krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Architektura krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Architektura krajobrazu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Architektura krajobrazu stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Architektura krajobrazu studia - kierunek studiów

Studia na kierunku architektura krajobrazu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku architektura krajobrazu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura krajobrazu rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | architektura krajobrazu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku architektura krajobrazu możesz podjąć na 15 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | architektura krajobrazu - uczelnie >

Opis kierunku

Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studenci poznają bowiem zagadnienia związane z geometrią wykreślania, planowaniem przestrzennym czy projektowaniem krajobrazu miasta. Nauczą się również, jak zarządzać terenami zielonymi i czynić je nie tylko funkcjonalnymi, lecz przede wszystkim – estetycznymi.

 

Specjalności

Współczesne studia z architektury krajobrazu charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku architektura krajobrazu: architektura zieleni we wnętrzach, kształtowanie i ochrona krajobrazu, projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej, projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku architektura krajobrazu najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, matematyka, fizyka, historia sztuki, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po zakończeniu nauki absolwenci architektury krajobrazu mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach zajmujących się planowaniem gospodarowania przestrzennego. Czekać na nich będą także różnorodne organy administracyjne czy też firmy prywatne zajmujące się realizacją i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku architektura krajobrazu: 

 • biologia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • język obcy
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura krajobrazu - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując architekturę krajobrazu

Program studiów i przedmioty
 
Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku architektura krajobrazu: geometria wykreślna, ekofizjologia roślin, gleboznawstwo, budownictwo, szata roślinna.
 
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zostaniesz przygotowany do tego, by w profesjonalny sposób kształtować otaczającą nas przestrzeń pod kątem nadawania jej funkcjonalności i estetyki: dowiesz się, jak projektować parki, place, skwery i bulwary, tereny rekreacyjne oraz wielofunkcyjne.
W polu Twojego naukowego zainteresowania znajdą się również cechy środowiska naturalnego – jako przyszły architekt krajobrazu będziesz musiał wykazać się wiedzą z zakresu gleboznawstwa, dendrologii, faunistyki oraz cech okrywy roślinnej (coraz więcej inwestycji architektonicznych uwzględnia bowiem korzystanie z projektów ekologicznych, a łączenie klasycznych materiałów z zielenią i roślinnością jest zwrotem w kierunku odpowiedzialnego projektowania).
Opanujesz podstawy rysunku odręcznego i rzeźby, nauczysz się przygotowywać wizualizacje, konserwować i rewaloryzować ogrody oraz przygotowywać projekty dla obszarów chronionych. By dobrze orientować się w trendach, weźmiesz udział w zajęciach z architektury współczesnej, zetkniesz się z podstawami urbanistyki, ergonomii oraz ekologii. Zaznajomisz się również z podstawami prawa, kosztorysowania i monitorowania stanu środowiska.
 
W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Geometria wykreślna
 • Technologia informcyjna
 • Hydrologia
 • Budowa obiektów architektury krajobrazu
 • Architektura i Planowanie Wsi
 • Rysunek Odręczny
 • Ekologia
 • Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne
 • Budownictwo Ogólne
 • Rewitalizacja Miast
 • Projektowanie Wnętrz
 
Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka,
 • autoprezentacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych,
 • projektowania i urządzania różnych typów terenów,
 • przygotowania do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,
 • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych,
 • oceny zasobów środowisk naturalnych i antropogenicznych,
 • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu;,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Jak wyglądają studia na kierunku architektura krajobrazu?

O jakiej przestrzeni możemy powiedzieć: dobrze zaprojektowana? Czy określamy tym mianem miejsca piękne, wypełnione obiektami architektonicznymi, które podziwiamy za ich estetykę? A może dobry projekt, to projekt funkcjonalny, naszkicowany i wykonany z myślą o naszej wygodzie?
Z trzeciej strony zaś warto wspomnieć o trwałości i odpowiednim stelażu technicznym, na którym projektant buduje powierzony mu obiekt – estetyka i wygoda wydają się umykać w cień, gdy pomyślimy o tym, że piękny, a nawet funkcjonalny obiekt architektoniczny okazuje się nietrwały i po czasie traci swój blask i przestaje spełniać swoje funkcje.
Odpowiedź na pytanie o dobrze zaprojektowaną przestrzeń wymyka się z ryz jednoznacznej diagnozy. Krajobraz, w którym lubimy przebywać, w którym czujemy się dobrze, który nas zachwyca, ale jednocześnie umożliwia intuicyjne, wygodne i pozbawione zagrożeń użytkowanie możemy nazwać ideałem przestrzeni. Wiedzą o tym absolwenci architektury krajobrazu, którzy w swoich kompetencjach łączą wrażliwość artysty, wyczucie architekta i sprawność techniczną inżyniera.
 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek architektura krajobrazu można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia niestacjonarne na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru.

Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk architektonicznych i urbanistycznych.

 

Studia na kierunku architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jkao student kierunku architektura krajobrazu będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu nauk artystycznych, jak i technicznych. W siatce zajęć przewidziano wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, między innymi takich jak:

 

 • matematyka z elementami statystyki
 • biologia roślin
 • geometria wykreślana
 • zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie

 

W toku studiów zapoznasz się również z historią sztuki i architektury oraz dowiesz się jakie zmiany zachodziły w nich na przestrzeni epok. Ponadto, rozwiniesz swoją wiedzę na temat ekologii czy ochrony środowiska, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku architektura krajobrazu będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim poznasz techniki i metody projektowania architektonicznego i kształtowania krajobrazu miejskiego.

Ponadto, rozwiniesz swoje zdolności z obszaru grafiki inżynierskiej czy rysunku technicznego. Studenci poznają także zaawansowane programy i narzędzia informatyczne, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli leży Ci na sercu to, w jakiej żyjemy przestrzeni i chcesz kształtować ją według własnych, autorskich pomysłów, jesteś świetny w planowaniu i przekładaniu własnych wizji na konkretne, bliskie życia projekty, dobrze rysujesz, zawsze masz wiele świeżych pomysłów i zdolność do obrazowego, abstrakcyjnego myślenia – podstawy udanych projektów – studia na kierunku architektura krajobrazu mogą się okazać tym, czego szukasz
 
5. Gdzie studiować architekturę krajobrazu
Popularne uczelnie na których można studiować kierunek architektura krajobrazu:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku architektura krajobrazu trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu będą trwały od trzech i pół do czterech lat, czyli siedem lub osiem semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł inżyniera. Natomiast na naukę na studiach drugiego stopnia poświęcisz półtora lub dwa lata, czyli trzy lub cztery semestry, po których zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku architektura krajobrazu

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku architektura krajobrazu? Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika biur projektowych, zarówno charakterze osoby nadzorującej przebieg poszczególnych etapów projektu, jak i odpowiedzialnej za wstępne analizy uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych, z uwzględnieniem kulturowych, przestrzennych, przyrodniczych i społecznych cech krajobrazu.
Twoja wiedza i umiejętności na pewno zostaną docenione w jednostkach nadzoru nad obiektami architektury oraz służbach ochrony zabytków. Będziesz mógł pomyśleć o związaniu swoich losów zawodowych z firmami projektowymi i projektowo-wykonawczymi.
Będziesz kompetentnym konsultantem do spraw inwestycji związanych z architekturą krajobrazu, samodzielnym projektantem lub konserwatorem obiektów składających się na przestrzeń, z której korzystamy na co dzień.
 
Absolwent kierunku architektura krajobrazu znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik placówki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego,
 • zarządca parków krajobrazowych i narodowych,
 • pracownik administracji rządowej,
 • projektant krajobrazu w biurze architektonicznym,
 • pracownik firmy projektowo-wykonawczej.

Aktualności rekrutacyjne

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu studia niestacjonarne

Architektura krajobrazu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu studia I stopnia

Architektura krajobrazu studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura krajobrazu

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki architektura i budownictwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku architektura krajobrazu

Miasta, które oferują studia na kierunku Architektura krajobrazu

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (3)

Weronika odpowiedz

Długo zastanawiałam się nad tymi studiami, można powiedzieć, że ?pracuję w zawodzie? i jednak studia umożliwiły mi dalszy rozwój w pracy, dużo większy niż zwykłe kursy czy szkolenia. Wybrałam architekturę krajobrazu na WSKZ i z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że naprawdę dużo mi to dało. Jeżeli ktoś pracuje i chce kompleksowo poszerzyć swoją wiedzę to myślę, że warto

Absolwentka odpowiedz

Jeżeli złożyliście "papiery" na ten kierunek, to powiem Wam z dobrego serca- uciekajcie póki możecie. Po tym kierunku- pierwsza i najważniejsza rzecz pracy nie znajdziecie, a nabijecie kieszenie tylko pracownikom naukowym Waszych uczelni, którzy utrzymują się z naszych podatków. Proszę, poczytajcie w Internecie jaką przyszłość "zapewnią" wam uczelnie. Studia skończyłam dawno i bardzo żałuję. W dodatku będziecie musieli niestety odbyć praktyki zawodowe polegające na wyrywaniu chwastów. Projektowanie to mrzonka, i chwyt marketingowy. Dodatkowo NIE MA UPRAWNIEŃ w tym zawodzie. Przeczytajcie na co się wybieracie, a nie w ciemno bo nazwa fajnie brzmi.

Ogrodolandia.pl odpowiedz

Zapraszamy na bloga, gdzie w jednym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na temat studiów na kierunku architektura krajobrazu, znajdziecie tam między innymi porównanie uczelni z kraju, informacje o czasie trwania studiów, o uprawnieniach i sylwetce architekta. Więcej przeczytacie tutaj https://ogrodolandia.pl/architektura-krajobrazu-studia