Architektura krajobrazu studia - kierunek studiów

O jakiej przestrzeni możemy powiedzieć: dobrze zaprojektowana? Czy określamy tym mianem miejsca piękne, wypełnione obiektami architektonicznymi, które podziwiamy za ich estetykę? A może dobry projekt, to projekt funkcjonalny, naszkicowany i wykonany z myślą o naszej wygodzie? Z trzeciej strony zaś warto wspomnieć o trwałości i odpowiednim stelażu technicznym, na którym projektant buduje powierzony mu obiekt – estetyka i wygoda wydają się umykać w cień, gdy pomyślimy o tym, że piękny, a nawet funkcjonalny obiekt architektoniczny okazuje się nietrwały i po czasie traci swój blask i przestaje spełniać swoje funkcje. Odpowiedź na pytanie o dobrze zaprojektowaną przestrzeń wymyka się z ryz jednoznacznej diagnozy. Krajobraz, w którym lubimy przebywać, w którym czujemy się dobrze, który nas zachwyca, ale jednocześnie umożliwia intuicyjne, wygodne i pozbawione zagrożeń użytkowanie możemy nazwać ideałem przestrzeni. Wiedzą o tym absolwenci architektury krajobrazu, którzy w swoich kompetencjach łączą wrażliwość artysty, wyczucie architekta i sprawność techniczną inżyniera.
 
Dla kogo ten kierunek
Jeśli leży Ci na sercu to, w jakiej żyjemy przestrzeni i chcesz kształtować ją według własnych, autorskich pomysłów, jesteś świetny w planowaniu i przekładaniu własnych wizji na konkretne, bliskie życia projekty, dobrze rysujesz, zawsze masz wiele świeżych pomysłów i zdolność do obrazowego, abstrakcyjnego myślenia – podstawy udanych projektów – studia na kierunku architektura krajobrazu mogą się okazać tym, czego szukasz. 
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zostaniesz przygotowany do tego, by w profesjonalny sposób kształtować otaczającą nas przestrzeń pod kątem nadawania jej funkcjonalności i estetyki: dowiesz się, jak projektować parki, place, skwery i bulwary, tereny rekreacyjne oraz wielofunkcyjne. W polu Twojego naukowego zainteresowania znajdą się również cechy środowiska naturalnego – jako przyszły architekt krajobrazu będziesz musiał wykazać się wiedzą z zakresu gleboznawstwa, dendrologii, faunistyki oraz cech okrywy roślinnej (coraz więcej inwestycji architektonicznych uwzględnia bowiem korzystanie z projektów ekologicznych, a łączenie klasycznych materiałów z zielenią i roślinnością jest zwrotem w kierunku odpowiedzialnego projektowania). Opanujesz podstawy rysunku odręcznego i rzeźby, nauczysz się przygotowywać wizualizacje, konserwować i rewaloryzować ogrody oraz przygotowywać projekty dla obszarów chronionych. By dobrze orientować się w trendach, weźmiesz udział w zajęciach z architektury współczesnej, zetkniesz się z podstawami urbanistyki, ergonomii oraz ekologii. Zaznajomisz się również z podstawami prawa, kosztorysowania i monitorowania stanu środowiska.
 
Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku architektura krajobrazu? Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika biur projektowych, zarówno charakterze osoby nadzorującej przebieg poszczególnych etapów projektu, jak i odpowiedzialnej za wstępne analizy uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych, z uwzględnieniem kulturowych, przestrzennych, przyrodniczych i społecznych cech krajobrazu. Twoja wiedza i umiejętności na pewno zostaną docenione w jednostkach nadzoru nad obiektami architektury oraz służbach ochrony zabytków. Będziesz mógł pomyśleć o związaniu swoich losów zawodowych z firmami projektowymi i projektowo-wykonawczymi. Będziesz kompetentnym konsultantem do spraw inwestycji związanych z architekturą krajobrazu, samodzielnym projektantem lub konserwatorem obiektów składających się na przestrzeń, z której korzystamy na co dzień.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na architektura krajobrazu, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: sprawdzian z rysunku odręcznego; biologia, matematyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Ścieżki kształcenia na kierunku architektura krajobrazu

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując architekturę krajobrazu

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka,
 • przygotowania do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,
 • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu;,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

Jak wyglądają studia na kierunku architektura krajobrazu?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek architektura krajobrazu można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia niestacjonarne na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru.

Osoby, które zdecydują się aplikować na powyższe studia zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk architektonicznych i urbanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jkao student kierunku architektura krajobrazu będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu nauk artystycznych, jak i technicznych. W siatce zajęć przewidziano wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, między innymi takich jak:

 • matematyka z elementami statystyki
 • biologia roślin
 • geometria wykreślana
 • zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie

W toku studiów zapoznasz się również z historią sztuki i architektury oraz dowiesz się jakie zmiany zachodziły w nich na przestrzeni epok. Ponadto, rozwiniesz swoją wiedzę na temat ekologii czy ochrony środowiska, co z pewnością wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku architektura krajobrazu będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim poznasz techniki i metody projektowania architektonicznego i kształtowania krajobrazu miejskiego. Ponadto, rozwiniesz swoje zdolności z obszaru grafiki inżynierskiej czy rysunku technicznego. Studenci poznają także zaawansowane programy i narzędzia informatyczne, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU STUDIA NIESTACJONARNE

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł inżyniera. Natomiast na naukę na studiach drugiego stopnia poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry, po których zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku architektura krajobrazu

Absolwent kierunku architektura krajobrazu znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik placówki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego,
 • zarządca parków krajobrazowych i narodowych,
 • pracownik administracji rządowej,
 • projektant krajobrazu w biurze architektonicznym,
 • pracownik firmy projektowo-wykonawczej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Komentarze (2)

Absolwentka odpowiedz

Jeżeli złożyliście "papiery" na ten kierunek, to powiem Wam z dobrego serca- uciekajcie póki możecie. Po tym kierunku- pierwsza i najważniejsza rzecz pracy nie znajdziecie, a nabijecie kieszenie tylko pracownikom naukowym Waszych uczelni, którzy utrzymują się z naszych podatków. Proszę, poczytajcie w Internecie jaką przyszłość "zapewnią" wam uczelnie. Studia skończyłam dawno i bardzo żałuję. W dodatku będziecie musieli niestety odbyć praktyki zawodowe polegające na wyrywaniu chwastów. Projektowanie to mrzonka, i chwyt marketingowy. Dodatkowo NIE MA UPRAWNIEŃ w tym zawodzie. Przeczytajcie na co się wybieracie, a nie w ciemno bo nazwa fajnie brzmi.

Ogrodolandia.pl odpowiedz

Zapraszamy na bloga, gdzie w jednym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na temat studiów na kierunku architektura krajobrazu, znajdziecie tam między innymi porównanie uczelni z kraju, informacje o czasie trwania studiów, o uprawnieniach i sylwetce architekta. Więcej przeczytacie tutaj https://ogrodolandia.pl/architektura-krajobrazu-studia