• RZEŹBA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Wydział Rzeźby składa się z dwóch uzupełniających się programowo katedr, których zróżnicowany charakter bezpośrednio przekłada się na obszar jego aktywności: Katedry Rzeźby i Otoczenia i Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych. Wspólnym polem działalności obu katedr jest uczestnictwo oraz aranżowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. 

  Organizowane są liczne przedsięwzięcia, wystawy, konkursy oraz warsztaty, mające wpływ na podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, co zwiększa zdolność adaptacji zawodowej oraz twórczej absolwentów po zakończeniu studiów. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami o charakterze społecznym i kulturalnym owocuje aktywizacją życia artystycznego. Przekłada się to bezpośrednio na kształtowanie świadomości społecznej oraz wzrost znaczenia roli, jaką pełni rzeźba w naszym otoczeniu. 

  Na Wydziale funkcjonują pracownie działające w obszarze klasycznej rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby poprzez relief aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. 

  Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego. Są to pracownie operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi, grafika 3D), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie. 

  Działalność Wydziału opiera się o autorski program nauczania poszczególnych pracowni. Wszystkie programy, pomimo różnic, mają na celu kształtowanie u studentów niezależnej postawy artystycznej i świadomego, indywidualnego języka wypowiedzi. Dlatego każdą z pracowni można określić jako swoiste laboratorium kształtowania kompetencji, indywidualności i niezależności studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: