• RZEŹBA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunek studiów rzeźba

  Wydział Rzeźby to 100 lat tradycji, doświadczenia i przemian, które kształtowały nowe pokolenia rzeźbiarzy w duchu harmonijnego łączenia przeszłości z nowoczesnością. Wieloletnia praktyka akademicka skłoniła nas do podjęcia decyzji o przywróceniu od 2019 roku jednolitych studiów – pięcioletnich.

  Studenci w pierwszych latach studiowania poznają główne założenia rzeźby klasycznej, łącząc te doświadczenia z działaniami przestrzennymi. Równolegle studiują w dwóch katedrach: Katedrze Rzeźby i Otoczenia oraz Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Przez lata studenci poznając tajniki warsztatu rzeźbiarskiego, kształceni są w duchu najnowocześniejszych technologii: holografii, druku 3D, doświadczają sztuki performance czy tkaniny artystycznej.

  Na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich doktoranci poznają i badają pod opieką promotora lub opiekuna artystycznego aspekty rzeźby i działań przestrzennych w kontekście kultury i sztuki, rozwijają swoją działalność twórczą na wysokim poziomie artystycznym, kształtują oraz utrwalają wartości kulturowe i społeczne. Mają możliwość rozwoju niezależnej postawy artystycznej, a także zdobywają kontakty w obrębie różnych ośrodków, instytucji kulturalnych i artystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Opinie (0)