• RZEŹBA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Wydział Rzeźby składa się z dwóch uzupełniających się programowo katedr, których zróżnicowany charakter bezpośrednio przekłada się na obszar jego aktywności: Katedry Rzeźby i Otoczenia i Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych. Wspólnym polem działalności obu katedr jest uczestnictwo oraz aranżowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. 

  Organizowane są liczne przedsięwzięcia, wystawy, konkursy oraz warsztaty, mające wpływ na podejmowanie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, co zwiększa zdolność adaptacji zawodowej oraz twórczej absolwentów po zakończeniu studiów. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami o charakterze społecznym i kulturalnym owocuje aktywizacją życia artystycznego. Przekłada się to bezpośrednio na kształtowanie świadomości społecznej oraz wzrost znaczenia roli, jaką pełni rzeźba w naszym otoczeniu. 

  Na Wydziale funkcjonują pracownie działające w obszarze klasycznej rzeźby, obejmujące przede wszystkim studia z natury, różne techniki rzeźbiarskie od pełnej rzeźby poprzez relief aż po medalierstwo, a także pracę w podstawowych materiałach rzeźbiarskich (gips, metal, drewno, kamień, ceramika, żywice) oraz technologie odlewu na mułek, na wosk tracony, pracę z narzutu, a w obrębie ceramiki pełną skalę technologii od formowania, odlewania, po szkliwienie, uwzględniając techniki eksperymentalne. 

  Jednocześnie rozwijają się pracownie, penetrujące nowe obszary działań przestrzennych i myślenia rzeźbiarskiego. Są to pracownie operujące nowymi tworzywami i technikami (np. cyfrowymi, grafika 3D), jak również działania performatywne, efemeryczne i interdyscyplinarne, anektujące wartości dotychczasowo przypisywane innym dziedzinom sztuki, tj. malarstwo, tkanina, teatr, film, fotografia z holografią włącznie. 

  Działalność Wydziału opiera się o autorski program nauczania poszczególnych pracowni. Wszystkie programy, pomimo różnic, mają na celu kształtowanie u studentów niezależnej postawy artystycznej i świadomego, indywidualnego języka wypowiedzi. Dlatego każdą z pracowni można określić jako swoiste laboratorium kształtowania kompetencji, indywidualności i niezależności studentów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: