Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ×

Aleje Karola Marcinkowskiego 29

60-967 Poznań

tel. 61 855 25 21

rekrutacja: 61 853 00 18

http://uap.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

INFORMACJE PRAKTYCZNE O UCZELNI

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+


Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.) nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych.

 Oznacza to, że bez względu na wiek można ubiegać się o przyjęcie na studia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
- podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Po ogłoszeniu wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia jest dostarczenie osobiście lub listownie kompletu dokumentów w dziekanacie danego Wydziału.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Listownie albo osobiście. Po złożeniu dokumentów listownie w odpowiednim czasie osoba zakwalifikowana do przyjęcia zostanie poproszona o osobiste wstawienie się, celem stwierdzenia zgodności dkumentów

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku braku oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, konieczne jest przedstawienie potwierdzonej notarialnie kopii

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, podczas rejestracji elektronicznej

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki brane są pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów - języka polskiego oraz drugiego, wskazanego przez kandydata (w przypadku braku wskazania, brane są wyniki przedmiotu z najwyższą liczbą punktów)

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureat Olimpiady Przedmiotowej zostaje przyjęty automatycznie na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki. W przypadku pozostałych kierunków kandydat musi przejść wszystkie szczeble sprawdzianu kwalifikacyjnego

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Ustalane są przez Senat uczelni

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Drogą elektroniczną za pomocą platformy rekrutacyjnej

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów:

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
- podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tylko w przypadku kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki. W przypadku pozostałych kierunków konieczne jest przystąpienie do sprawdzianu kwalifikacyjnego

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Za pomocą elektronicznej platformy rekrutacyjnej

Co wpisać w tytule przelewu?+

Na platformie rekrutacyjnej wyjaśnione są wszystkie kroki konieczne do zakończenia rejestracji

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego  

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego trzeba okazać dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

W tytule muszą znaleźć się dane wskazane przez system elektronicznej rejestracji

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Na dowolną, jeśli terminy pozwolą na udział w sprawdzianie kwalifikacyjnym 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Format podany jest w elektronicznej platformie rekrutacyjnej

Wasze pytania:

Dzień dobry, czy może dziewczyna z Republiki Białoruś studiować wzornictwo bezpłatne? Stacjonarne lub zaoczne. Karty Polaka nie ma. Dziękuję, pozdrawiam.+
Pytanie od: Arkadij

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2022/2023

  • Archiwum

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (1)

idenauap Ocena odpowiedz

spoko wyjaśnienia