Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ×

Aleje Karola Marcinkowskiego 29

60-967 Poznań

tel. 61 855 25 21

rekrutacja: 61 853 00 18

http://uap.edu.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+


Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.) nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych.

 Oznacza to, że bez względu na wiek można ubiegać się o przyjęcie na studia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
- podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Po ogłoszeniu wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia jest dostarczenie osobiście lub listownie kompletu dokumentów w dziekanacie danego Wydziału.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Listownie albo osobiście. Po złożeniu dokumentów listownie w odpowiednim czasie osoba zakwalifikowana do przyjęcia zostanie poproszona o osobiste wstawienie się, celem stwierdzenia zgodności dkumentów

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku braku oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, konieczne jest przedstawienie potwierdzonej notarialnie kopii

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, podczas rejestracji elektronicznej

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki brane są pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów - języka polskiego oraz drugiego, wskazanego przez kandydata (w przypadku braku wskazania, brane są wyniki przedmiotu z najwyższą liczbą punktów)

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureat Olimpiady Przedmiotowej zostaje przyjęty automatycznie na kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki. W przypadku pozostałych kierunków kandydat musi przejść wszystkie szczeble sprawdzianu kwalifikacyjnego

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Ustalane są przez Senat uczelni

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Drogą elektroniczną za pomocą platformy rekrutacyjnej

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów:

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia za zgodność)
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
- podpisana ankieta wygenerowana z formularza rejestracyjnego dostępna w panelu kandydata

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tylko w przypadku kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki. W przypadku pozostałych kierunków konieczne jest przystąpienie do sprawdzianu kwalifikacyjnego

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Za pomocą elektronicznej platformy rekrutacyjnej

Co wpisać w tytule przelewu?+

Na platformie rekrutacyjnej wyjaśnione są wszystkie kroki konieczne do zakończenia rejestracji

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego  

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Przed przystąpieniem do sprawdzianu kwalifikacyjnego trzeba okazać dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

W tytule muszą znaleźć się dane wskazane przez system elektronicznej rejestracji

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Na dowolną, jeśli terminy pozwolą na udział w sprawdzianie kwalifikacyjnym 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Format podany jest w elektronicznej platformie rekrutacyjnej

Wasze pytania:

Dzień dobry, czy może dziewczyna z Republiki Białoruś studiować wzornictwo bezpłatne? Stacjonarne lub zaoczne. Karty Polaka nie ma. Dziękuję, pozdrawiam.+
Pytanie od: Arkadij

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (6)

Użytkownik pytający Ocena odpowiedz

czyj rower stoi pod uapem tyle czasu?

Tamara Ocena odpowiedz

Dostanie się na jedyny Uniwersytet Artystyczny w Polsce od lat było moim marzeniem. Latami przygotowywałem portfolio, aby pewnego dnia znaleźć się w jednej z poznańskich pracowni. Choć nie miałem imponującego przygotowania merytorycznego ze wcześniejszych etapów edukacji, UAP umożliwił mi rozwój również w teoretycznej części sztuki. Rozwinął mi skrzydła jako artyście, ale również jako teoretykowi sztuki. Latom spędzonym tutaj zawdzięczam wspaniałe przyjaźnie, dogłębne zapoznanie z historią oraz technicznym aspektem mojej dziedziny. UAP stanowi cząstkę mojego życia, niemalże jądro mojego artystycznego "ja".

Tymon Ocena odpowiedz

To nie studia, to żart... nie polecam

Janek Ocena odpowiedz

Pracownia Rzeźby super, ale glina wchodzi pod paznokcie.

Pati W. Ocena odpowiedz

Vibe studiowania na uapie byłby boski, no tylko znowu się nie dostałam na malarstwo. Piąty rok z rzędu.

idenauap Ocena odpowiedz

spoko wyjaśnienia