ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, czyli przedsiębiorstw, czy instytucji publicznych. Studenci rozwijają umiejętności wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, które wynikają z przemian, unowocześnianych standardów oraz wszelakich norm, na przykład w obszarze ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności firm, czy też aktywności innowacyjnej. Istotą Zarządzania w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o procesach zarządzania całą organizacją, z podziałem na jej elementy i części składowe, takie jak: zarządzanie finansami, marketingiem, pracownikami, czy informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie dzielą się na liczne specjalności: E- marketing & social media, Marketing, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Zarządzanie funduszami europejskimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, Zarządzanie w bankowości i finansach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie państwem, Menedżer biznesu, Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej, Rachunkowość i controlling, Marketing polityczny, Przywództwo w biznesie, Rachunkowość i audyt, Zarządzanie projektami, Menedżer HR. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia, etyka, mikroekonomia, zachowania organizacyjne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, planowanie i ocena inwestycji, koncepcje i style przywództwa, działalność grup interesu, prawo konsularne, transakcje międzynarodowe, marketing międzynarodowy, bezpieczeństwo ekonomiczne, pozyskiwanie i dobór pracowników, polityka zatrudnienia i rynek pracy.

  Przestrzeń zawodowa związana z zarządzaniem rozszerza się, a świadczyć mogą o tym chociażby specjalności, w zakresie których mogą kształcić się studenci. Jaka praca czeka na absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Zarządzanie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie mogą pełnić funkcje specjalisty do spraw organizacji i zarządzania, kierownika działu marketingu, specjalisty Public Relations, czy menedżera średniego i wyższego szczebla. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, zagranicznych przedstawicielstwach gospodarczych, mediach, firmach doradczych i konsultingowych, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego, biurach podróży, działach HR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Menedżer biznesu
  • Rachunkowość i controlling
  • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie projektami
  • Logistyka
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Przywództwo w biznesie
  • Rachunkowość i audyt
  • Zarządzanie projektami
  • Menedżer hr
  • Logistyka
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Menedżer biznesu
  • Rachunkowość i controlling
  • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie projektami
  • Logistyka
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie publiczne
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Przywództwo w biznesie
  • Rachunkowość i audyt
  • Zarządzanie projektami
  • Menedżer hr
  • Logistyka
  • Zarządzanie w turystyce

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia o europejskim charakterze. Tutaj pozyskuje się wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać wszędzie, również poza granicami Polski. I to jest dla mnie najważniejsze. To, że nie staje się po prostu osobą przygotowaną do pracy, ale to, że staje się obywatelem nowoczesnej Europy, z poczuciem że wszędzie się odnajdę