ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, czyli przedsiębiorstw, czy instytucji publicznych. Studenci rozwijają umiejętności wprowadzania pojawiających się nowych koncepcji zarządzania, które wynikają z przemian, unowocześnianych standardów oraz wszelakich norm, na przykład w obszarze ochrony środowiska, poprawy jakości i efektywności firm, czy też aktywności innowacyjnej. Istotą Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie jest pozyskanie dogłębnej wiedzy o procesach zarządzania całą organizacją, z podziałem na jej elementy i części składowe, takie jak: zarządzanie finansami, marketingiem, pracownikami, czy informacjami.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie dzielą się na liczne specjalności: E- marketing & social media, Marketing, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Zarządzanie funduszami europejskimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, Zarządzanie w bankowości i finansach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie państwem, Menedżer biznesu, Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej, Rachunkowość i controlling, Marketing polityczny, Przywództwo w biznesie, Rachunkowość i audyt, Zarządzanie projektami, Menedżer HR. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia, etyka, mikroekonomia, zachowania organizacyjne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, planowanie i ocena inwestycji, koncepcje i style przywództwa, działalność grup interesu, prawo konsularne, transakcje międzynarodowe, marketing międzynarodowy, bezpieczeństwo ekonomiczne, pozyskiwanie i dobór pracowników, polityka zatrudnienia i rynek pracy.

  Przestrzeń zawodowa związana z zarządzaniem rozszerza się, a świadczyć mogą o tym chociażby specjalności, w zakresie których mogą kształcić się studenci. Jaka praca czeka na absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie mogą pełnić funkcje specjalisty do spraw organizacji i zarządzania, kierownika działu marketingu, specjalisty Public Relations, czy menedżera średniego i wyższego szczebla. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, zagranicznych przedstawicielstwach gospodarczych, mediach, firmach doradczych i konsultingowych, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, agencjach rozwoju regionalnego, biurach podróży, działach HR.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Tomek Ocena

Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia o europejskim charakterze. Tutaj pozyskuje się wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać wszędzie, również poza granicami Polski. I to jest dla mnie najważniejsze. To, że nie staje się po prostu osobą przygotowaną do pracy, ale to, że staje się obywatelem nowoczesnej Europy, z poczuciem że wszędzie się odnajdę


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: