Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Zarządzanie co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, co sprawia, że zalicza się do jednych z najpopularniejszych kierunków studiów. Dzieje się tak za sprawą interdyscyplinarnego charakteru Zarządzania, co oznacza, że składa się z wielu dziedzin nauki takich jak psychologia, socjologia, marketing, finanse i ekonomia. Może się wydawać, że są to z pozoru niełączące się dziedziny, jednak w czasie studiów zobaczysz, że mają ze sobą wiele wspólnego. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, rachunkowości, a także poznasz taktyki autoprezentacji i rozwiniesz swoją kreatywność.

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie mogą znaleźć pracę w wielu przedsiębiorstwach i korporacjach głównie na stanowiskach kierowniczych. Odnajdą się oni w wielu sektorach np. w administracji samorządowej i publicznej, bankowości oraz przemyśle np. jako kontroler jakości lub specjalista do spraw zarządzania.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie?

Studia na kierunku zarządzanie mają interdyscyplinarny charakter – oznacza to, że zakres nauki obejmuje wiele dziedzin naukowych. Przyszli studenci już podczas procesu rekrutacji mają szansę na zaprezentowanie swoich rozległych horyzontów.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie:

  • informatyka,
  • historia,
  • geografia,
  • matematyka,
  • wos,
  • język obcy,
  • fizyka,
  • biologia,
  • chemia,
  • język polski

 

Język polski, matematyka i język obcy nowożytni stanowią absolutną podstawę egzaminu maturalnego, lecz oprócz nich kandydaci muszą wybrać co najmniej (!) jeden dodatkowy przedmiot, który otworzy im dalsze drzwi kształcenia. Spośród przedmiotów do wyboru będą to przykładowo: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, czy informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Płońsku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie - zasady rekrutacji