• LOGISTICS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Transport manager

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lub 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 3 lub 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat lub inżynier licencjat lub inżynier

  Kierunek Logistyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych zakłada proces nauki trwający siedem semestrów. Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz zagadnień nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również zagadnień z zakresu wiedzy menedżerskiej. Studenci uczą się projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, jak również posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego. Patrząc szeroko, omawiany przez nas kierunek to fundament sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych, planowania i wdrażania międzynarodowych strategii logistycznych oraz wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach. Logistyka we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych realizowana jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer transportu
  • Menedżer logistyki i sprzedaży
  • Menadżer logistyki
  • Systemy informatyczne i technologie w logistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer transportu
  • Menedżer logistyki i sprzedaży
  • Menadżer logistyki
  • Systemy informatyczne i technologie w logistyce

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

paweł Ocena odpowiedz

Logistyka to przyszłość, dlatego studiowanie tego kierunku to bardzo dobra inwestycja. A skoro inwestycja, to należy uczyć się od najlepszych. Dlatego studiuję w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu