Dodaj do ulubionych

Logistyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku logistyka to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka?

Studia na kierunku logistyka mają interdyscyplinarny charakter, jednak dziedzina ta czerpie przede wszystkim z nauk ścisłych.

Już w trakcie procedury rekrutacyjnej wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali wysokie umiejętności właśnie z zakresu tych dyscyplin.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logistyka:

 • język obcy,
 • matematyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • WOS,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Logistyka - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

LOGISTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Jaka wiedza po studiach na kierunku logistyka?

Logistyka znajduje się w ofercie praktycznie wszystkich polskich ośrodków akademickich. To pokazuje, jak dużą cieszy się popularnością. Jakie zagadnienia muszą zostać ujęte w podstawie programowej, byś w przyszłości mógł realizować się z sukcesami?

Zapewne już zdążyłeś się zorientować, że logistyka należy do jednej z tych dziedzin gospodarki, która jest ściśle związana z praktycznie każdym sektorem rynku.

Oznacza to, że logistycy muszą mieć wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarek i przemysłu, który je napędza.

 

Studenci zetkną się z przedmiotami takimi jak:

 • prawo gospodarcze
 • elementy makro- i mikroekonomii

 

Podstawę kształcenia stanowić będą różne aspekty związane z zarządzaniem. Osoby kształcące się na tym kierunku, poznają wszelkie odmiany logistyki (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, itd.).

Logistyka swoje założenia opiera także na matematyce, więc jest to jeden z ważniejszych przedmiotów, który może spędzać sen z powiek studentów.

Dzięki edukacji na tym kierunku staniesz się też ekspertem w zakresie procesu przepływu informacji oraz towaru.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadania umiejętności managerskich,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
 • rozwiązywania problemów logistycznych za pomoc metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka?

Studia na kierunku logistyka od lat cieszą się popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Wpływa na to niewątpliwie fakt, że gospodarki poszególnych państw już dawno przestały rozwijać się lokalnie, lecz mają charakter globalny.

To sprawia, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych logistyków, lecz kim oni właściwie są? Otóż logistyka to taka dyscyplina, która zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu różnego typu surowców i materiałów

To nauka ściśle związana z ekonomią i socjologią, ponieważ nastawiona jest na realizację danych potrzeb społecznych. Działania, należące do zakresu obowiązków logistyków, mają wyjątkowo rozbudowanych charakter. W zakres ich obowiązków wchodzi profesjonalna obsługa klientów, analiza i przewidywanie zysków i strat związanych ze sprzedażą, czy czynności reparacyjne.

Jeżeli zatem uważasz, że masz zmysł stratega i nie boisz się działania pod presją czasu, to studia na kierunku logistyka będą dla ciebie idealne.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku logistyka znajdują się w ofercie większości polskich ośrodków akademickich. Oznacza to, że cieszą się one wyjątkową popularnością wśród przyszłych studentów.

Kierunek logistyka możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i zaocznym – wszystko zależy od twoich możliwości. Studia zaoczne pozwalają na równoległy rozwój innych aspektów twojej kariery, ale z drugiej strony wymagają większego wkładu własnego – zjazdy odbywają się na ogół dwa dni w tygodniu, a program trzeba zrealizować w całości.

Oznacza to w praktyce, że studenci większość materiału teoretycznego przyswajają we własnym zakresie.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku logistyka musi mieć interdyscyplinarny charakter, ponieważ zakres obowiązków zawodowych, wykonywanych przez absolwentów w przyszłości, jest wyjątkowo rozległy.

Zatem każda osoba, która zdecyduje się na ten kierunek, musi mieć świadomość, że czeka ją czas gorącej nauki.

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • ekonomia
 • statystyka
 • zarządzanie i marketing
 • infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie
 • towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe
 • controlling i audyt logistyczny
 • e-logistyka
 • transport międzynarodowy i spedycja

 

Z jednej strony są to nauki socjologiczne, a z drugiej – ekonomiczne oraz ścisłe. Profesjonalisty logistyk musi mieć te podstawy opanowane perfekcyjnie, tak by móc ze zrozumieniem zgłębiać wiedzę kierunkową.

Podczas wykonywania tego zawodu niezbędna jest także doskonała znajomość prawa (także międzynarodowego!) – przede wszystkim gospodarczego oraz handlowego.

Studenci w trakcie całego cyklu kształcenia poznają przedmioty takie jak: transport i spedycja, podstawy zarządzania procesami logistycznymi, czy logistyka dystrybucji. To tylko niewielki zbiór przykładowych zajęć, które są wpisane w program kształcenia na kierunku logistyka.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza, którą posiada każdy absolwent logistyki, musi stanowić podstawę działań. Doskonała znajomość prawa, ekonomii, różnego rodzaju zagadnień związanych z zarządzeniem – wszystko to sprawia, że absolwenci tego kierunku to prawdziwi profesjonaliści, którzy dysponują rzetelnymi kwalifikacjami.

Specjalista logistyk przede wszystkim ma wiedzę, obejmującą: zarządzanie procesami przepływów towarów. Pojęcie to jest niezwykle szerokie i zawiera w sobie szerokie spektrum informacji na temat pracy logistyka.

Wiedza to podstawa, jednak prawdziwym narzędziem pracy logistyka są przede wszystkim jego umiejętności oparte na planowaniu, zarządzaniu, kontrolowaniu i wcielaniu wszelkiego rodzaju projektów sprzedażowo-transportowych w życie.

Logistyk musi mieć wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, ponieważ on zarządza nie tylko grupą pracowniczą, lecz także niejednokrotnie bezpośrednio kontaktuje się z klientami, którzy zainteresowani są współpracą.

 

4. Gdzie studiować logistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logistyka:

Ile trwają studia na kierunku logistyka?

Ile trwają studia na kierunku logistyka?

Studia na kierunku logistyka trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Logistyka należy do grupy tych kierunków, które podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia, które wzajemnie się uzupełniają. Oznacza to w praktyce, że studia te można podjąć na dwóch stopniach nauki – licencjackim oraz magisterskim.

Studia licencjackie lub inżynierskie trwają od trzech do czterech lat. Osoby, kształcące się na tym stopniu, otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu logistyki. Finalizacją tego etapu nauki jest obrona pracy licencjackiej lub inżynierskiej. Wtedy już osoby kończące te studia, otrzymują wstępne uprawnienia, pozwalające na pracę w zawodzie.

Z kolei studia magisterskie trwają od półtora do dwóch lat i stanowią pewne uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z pierwszego stopnia kształcenia. Studenci w trakcie ich trwania poznają specjalistyczne i ścisłe zagadnienia, które czynią z nich już prawdziwych profesjonalistów. Po zakończeniu tych dwóch lat nauki studenci otrzymują tytuł magistra logistyki i mogą poszukiwać najbardziej opłacalnego dla nich zatrudnienia.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku logistyka?

Czy te studia są dla ciebie

Studia logistyczne od wielu lat przyciągają wiele osób zainteresowanych. Jednak czy są to studia dla każdego? Zdecydowanie nie. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku sprawia, że będzie on odpowiedni jedynie dla osób, które potrafią przyswajać i analizować różnego rodzaju zagadnienia – zarówno z nauk ścisłych, jak i prawniczych.

Zatem zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, zastanów się, czy matematyka nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu i czy interesują cię aktualne zagadnienia społeczno-ekonomiczne.

Jeżeli dodatkowo potrafisz działać pod presją czasu, nie boisz się wyzwań i świetnie odnajdujesz się w trakcie grupowych realizacji projektów, to być może studia na tym kierunku są idealne dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Każda osoba, która marzy o tym, by znaleźć się na listach osób przyjętych na studia, musi przede wszystkim dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego.

W przypadku rekrutacji na kierunek logistyka większość uczelni dzieli przedmioty kwalifikacyjne na trzy grupy – dwie pierwsze mają charakter obligatoryjny, ale są inaczej punktowane, Trzecia grupa stanowi sekcję przedmiotów nieobowiązkowych, ale oczywiste jest, że im więcej przedmiotów znajdzie się na twoim świadectwie maturalnym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia.

Procedura rekrutacyjna na studia na kierunku logistyka ma następujący charakter: najważniejszy i najwyżej punktowany jest język obcy nowożytni. Druga i trzecia grupa przedmiotów obejmuje:

 • matematykę,
 • fizykę,
 • WOS,
 • informatykę lub geografię do wyboru.

Oczywiste jest, że większą liczbę punktów otrzymują te przedmioty, które były zdawane przez kandydata na poziomie rozszerzonym. Na koniec wszystkie punkty są ze sobą sumowane i na listach osób przyjętych znajdują się osoby z najwyższą liczbą punktów (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

 

Wymagane dokumenty

Ostatnim bardzo ważnym etapem rekrutacji jest terminowe złożenie dokumentów – nie zaniedbaj tego, ponieważ twoje opieszałość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych.

Na ogół jest tak, że pierwszej kolejności dostarczyć musisz świadectwo maturalne, skany dowodu osobistego oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka?

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka?

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jaka praca da możliwość pełnego rozwoju zawodowego. W przypadku studiów na kierunku logistyka takie obawy mają całkowicie bezpodstawny charakter.

Absolwenci logistyki nie mają większych problemów ze znalezieniem dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia.

Wiedza i umiejętności, pozyskane przez ciebie w trakcie studiów, sprawią, że będziesz mógł rozpocząć pracę jako pracownik działu logistyki, specjalista od spraw zakupów, zarządzania zapasami zamówieniami i dostawami.

Na profesjonalistów z zakresu logistyki czeka teraz właściwie każdy sektor przemysłowy, który rozwija się nie tylko na arenie lokalnej, lecz także międzynarodowej.

 

 

Możesz pracować w charakterze product managera od spraw zakupów, do zakresu twoich obowiązków należeć będzie planowanie szczegółów transakcji, pozyskiwania surowców, materiałów, produktów i ich dalsza eksploatacja.

Dobry logistyk to przede wszystkim wybitny strateg, który nawet w sytuacjach kryzysowych zachowuje trzeźwość myśli. Wszystko to czeka właśnie na ciebie w przyszłej pracy w sektorze logistycznym.

 

 

Absolwenci studiów na kierunku logistyka nie powinni mieć praktycznie żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które spełni wszystkie oczekiwania, odnoszące się zarówno do zarobków, jak i zawodowego rozwoju.

To profesjonalna wiedza i umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, krytycznych analiz, planowania i kontroli sprzedaży oraz spedycji, sprawiają, że logistycy stanowią na rynku zawodowym bardzo atrakcyjną grupą zawodową.

Dziś właściwie żaden sektor przemysłowe, żadne (nawet małe) przedsiębiorstwo nie może rozwijać się płynnie bez pomocy, wiedzy i doświadczenia logistyka. Zatem absolwenci tego kierunku mogą odnaleźć się na specjalistycznych stanowiskach w systemie zarządzania korporacjami i przedsiębiorstwami.

Logistycy to świetni managerowie, doradcy i analitycy społeczno-ekonomiczni, którzy posiadają rozbudowany aparat umiejętności z zakresu analiz, planowania i strategii funkcjonowania gospodarek.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka?

Studiami na kierunku logistyka wciąż zainteresowani są studenci, a polskie ośrodki akademickie wciąż starają się tak uatrakcyjniać naukę na tym kierunku, by po jej zakończeniu studenci mogli znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie.

Monika, studentka logistyki, mówi:

Lubię te studia, ponieważ czuję, że oprócz wiedzy, zdobywam także cenne doświadczenia. Oferta bogata przedmiotów wybieralnych oraz praktyk i staży sprawia, że nie martwię się o przyszłość.

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE: