ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oferuje pozyskanie szerokiego wachlarza umiejętności i kompetencji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z prawem i administracją, jak również nauk ekonomicznych.

  Istotą jest przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, samorządowej, czy administracji prywatnej. Administracja w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to także rozwijanie niezbędnych kompetencji społecznych: autoprezentacji, wypowiedzi, prowadzenia dyskusji, asertywności i kultury pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie
  • E-administracja
  • Administracja w ochronie zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administracja usług społecznych
  • Analityka społeczno-gospodarcza
  • Ochrona danych osobowych i informacji w administracji
  • Zarządzanie w administracji publicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie
  • E-administracja
  • Administracja w ochronie zdrowia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administracja usług społecznych
  • Analityka społeczno-gospodarcza
  • Ochrona danych osobowych i informacji w administracji
  • Zarządzanie w administracji publicznej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: