Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Administracja w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu oferuje pozyskanie szerokiego wachlarza umiejętności i kompetencji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z prawem i administracją, jak również nauk ekonomicznych.

  Istotą jest przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, samorządowej, czy administracji prywatnej. Administracja w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu to także rozwijanie niezbędnych kompetencji społecznych: autoprezentacji, wypowiedzi, prowadzenia dyskusji, asertywności i kultury pracy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja celno-skarbowa
  • Administracja publiczna
  • Prawo w biznesie i administracji
  • E-administracja z elementami ai

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administrowanie, zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Esg w administracji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja celno-skarbowa
  • Administracja publiczna
  • Prawo w biznesie i administracji
  • E-administracja z elementami ai

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administrowanie, zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Esg w administracji

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)