Administracja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja?

Każdy z ośrodków akademickich indywidualnie określa swoje wymagania rekrutacyjne, jednak zasadniczo rzadko kiedy różnią się one od siebie.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek administracja na większości uczelni: 

 • język polski
 • historia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • WOS
 • język obcy

 

W procesie rekrutacji uwzględniane są na ogół trzy grupy przedmiotów, które są punktowane w różny sposób. W przypadku administracji do pierwszej grupy przedmiotów zalicza się: historię lub matematykę i są one punktowane najwyżej (w zależności od wybranego poziomu).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są przedmioty takie jak: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia. Na trzecim miejscu – ale wciąż obligatoryjnym – uwzględniany jest wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Administracja   stopień: (I)  (II)
POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności na kierunku politologia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Administracja   stopień: (I)
POKAŻ WIĘCEJ
POKAŻ WIĘCEJ
POKAŻ WIĘCEJ

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Administracja  stopień: (I)

Administracja  stopień: (I)

Filia w Jaśle  stopień: (I)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)

Politologia  stopień: (I)  (II)

Politologia  stopień: (I)  (II)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)  (II)

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 04.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 04.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.10.2020
do 25.10.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.08.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 21.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 21.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.09.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację

Studia te kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej, studenci zapoznają się z ich wszystkimi zawiłościami. Oprócz takich absolutnych podstaw z zakresu administrowania, studenci będą musieli zetknąć się z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki, czy finanse publiczne.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku pokazuje, że studenci nie tylko będą rozwijać swoje analityczne umiejętności. Podstawowym narzędziem pracy przyszłych administratorów będzie także doskonała znajomość prawa, także na właściwie każdym etapie nauki studenci zetkną się z przedmiotami obejmującymi podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne, administracyjne oraz finansowe

Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu prawa oraz finansów powinieneś, jako absolwent, być w stanie pokierować działaniami organizacji gospodarczych oraz samorządowych, nie tylko na arenie lokalnej, ale także międzynarodowej.

To właśnie do ciebie będą mogły należeć decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania gminy czy powiatu. Jednym zdaniem, kończąc te studia, staniesz się ekspertem w zakresie administracji!

 

Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja co roku przyciągają bardzo dużo osób zainteresowanych. Co sprawia, że jest to jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez studentów? Największą zachętę może stanowić interdyscyplinarny charakter tych studiów.

Oznacza to, że obejmują one wiele dziedzin naukowych, co w przyszłości przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia. Administracja bowiem to – w najbardziej podstawowym rozumieniu – działalność zajmująca się wykorzystaniem całego aparatu urzędniczego. 

Obejmuje ona cały zakres spraw o charakterze publicznym – swoje podstawy czerpie z prawa, ekonomii oraz zarządzania. Brzmi ciekawie? Osoby, które myślą o podjęciu studiów na tym kierunku powinny charakteryzować się wszechstronnością zainteresowań.

Jeżeli nie są ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji i chcesz do tego swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji, to studia na kierunku administracja pomogą ci przekuć zainteresowania w przyszłościowy zawód.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Najbardziej popularną formą studiowania są studia w trybie stacjonarnym (dziennym), które przeprowadzane są w trakcie tygodnia od poniedziałku do piątku i pozwalają one na systematyczne opanowanie całego programu kształcenia.

Szkoły wyższe oferują także studia niestacjonarne (zaoczne), tak aby studenci mieli szansę na podjęcie pracy w trakcie studiów.

Jednak wybór takiego rodzaju kształcenia musi się wiązać z większym nakładem samodzielnej pracy ze strony studentów, ponieważ program kształcenia jest realizowany w trakcie weekendowych zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie.

 

2. Program studiów i przedmioty

Rozbudowany program kształcenia znacząco wpływa na wyjątkowo szeroki zakres wiedzy absolwentów administracji. Ich kwalifikacje obejmują bowiem elementy takie jak administracja i prawo, ale również zagadnienia społeczno-ekonomiczne. 

Absolwenci administacji mają interdyscyplinarną wiedzę, która w sposób pozytywny wpłynie na rozszerzanie się perspektyw przyszłego zatrudnienia.

Dodatkowo studenci wybierają specjalizacje, które ukierunkują ich umiejętności w zakresie, który najbardziej ich interesuje. 

Przykładowo mogą to być: administracja wewnętrzna, czy administracja europejska, po której absolwenci będą perfekcyjnie przygotowani do pracy na arenie międzynarodowej.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy makro- i mikroekonomii
 • Podstawy prawa karnego
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy prawa międzynarodowego
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo administracyjne
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Publiczne prawo gospodarcze

 

3. Nabywane umiejętności

Nie od dziś wiadomo, że aby wiedza mogła komukolwiek zaimponować, to musi iść w parze z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami. Tak też jest w przypadku administracji. Jej absolwenci bowiem dokonują przenikliwych analiz ekonomicznych, monitorują i kontrolują pracę różnego rodzaju przedsiębiorstw i administracji.

Wiedzę z zakresu prawoznawstwa potrafią wykorzystywać w praktyce podczas rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych. Administratorzy stają się czujnymi obserwatorami na arenie gospodarczej, przez co mogą przyczyniać się do znacznego rozwoju danego sektora gospodarczego.

Elementarnym celem edukacji na kierunku administracja jest wykształcenie wszechstronnym specjalistów, którzy oprócz wysoko rozwiniętych umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, będą dysponować także doskonałą znajomością prawa.

Także podczas całego cyklu kształcenia studenci będą się stykać z zajęciami z różnorodnych dziedzin. Z jednej strony będą to przedmioty obejmujące podstawy ekonomii, analizy, statystyki, czy funkcjonowanie różnorodnych systemów bankowych, a z drugiej każda osoba kończąca administrację będzie dysponowała rozbudowaną i specjalistyczną wiedzą z zakresu prawoznawstwa, co niektórym studentom może spędzać sen z powiek.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
 • rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umoliwiajcymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
 • rozumienia pojęcia administracja, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji, analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia

 

4. Gdzie studiować administrację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek administracja:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE

 Ile trwają studia na kierunku administracja?

Ile trwają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku administracja zalicza się do tej grupy kierunków, które można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Kierunek administracja obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia

Trwają trzy lata, a ich finalizacją jest przystąpienie do obrony egzaminu licencjackiego. Po zakończeniu tego etapu nauki studenci mają podstawową wiedzę z zakresu administracji. 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą przeznaczyć kolejne dwa lata nauki na studia magisterskie. Podczas ich trwania uzupełnią oni swoją wiedzę o specjalistyczne informacje z zakresu administracji. Pozytywna obrona pracy magisterskiej równa się z ich ukończeniem, a to otwiera ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Czas trwania studiów na kierunku administracja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Administracja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Administracja
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Jaśle
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Filia w Jaśle
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek administracja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Przedmioty:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku administracja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
220
II stopnia:
220
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
100
II stopnia:
100
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
70
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
48
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek administracja na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
89
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
110,8
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
62,50
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
40,23
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej