Dodaj do ulubionych

Administracja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny nauk prawno-administracyjnych oraz ekonomicznych. Studia zazwyczaj trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub online.

 

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania, tak by mogli ją oni wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej. 

Współczesne studia administracyjne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku administracja: administracja publiczna, administracja europejska, administracja w biznesie, administracja w ochronie zdrowia, administracja skarbowa, administracja danych osobowych.

Absolwenci administracji odnajdują się w pracy w urzędach administracji centralnej i samorządowej, w organach podatkowych, w kancelariach prawniczych, w działach administracyjnych sądów, prokuratury a także w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych czy w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Studia stacjononarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3800 zł do 8900 zł za pierwszy rok studiów.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja?

Każdy z ośrodków akademickich indywidualnie określa swoje wymagania rekrutacyjne.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja: 

 • język polski
 • historia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • WOS
 • język obcy

 

W procesie rekrutacji uwzględniane są na ogół trzy grupy przedmiotów, które są punktowane w różny sposób. W przypadku administracji do pierwszej grupy przedmiotów zalicza się: historię lub matematykę i są one punktowane najwyżej (w zależności od wybranego poziomu).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są przedmioty takie jak: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia. Na trzecim miejscu – ale wciąż obligatoryjnym – uwzględniany jest wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Administracja +

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Filia w Jaśle stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Administracja +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Administracja - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację

Studia te kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej, studenci zapoznają się z ich wszystkimi zawiłościami. Oprócz takich absolutnych podstaw z zakresu administrowania, studenci będą musieli zetknąć się z zagadnieniami obejmującymi elementy ekonomii, statystyki, czy finanse publiczne.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia na tym kierunku pokazuje, że studenci nie tylko będą rozwijać swoje analityczne umiejętności. Podstawowym narzędziem pracy przyszłych administratorów będzie także doskonała znajomość prawa, także na właściwie każdym etapie nauki studenci zetkną się z przedmiotami obejmującymi podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne, administracyjne oraz finansowe

Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu prawa oraz finansów powinieneś, jako absolwent, być w stanie pokierować działaniami organizacji gospodarczych oraz samorządowych, nie tylko na arenie lokalnej, ale także międzynarodowej.

To właśnie do ciebie będą mogły należeć decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania gminy czy powiatu. Jednym zdaniem, kończąc te studia, staniesz się ekspertem w zakresie administracji!

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia administracji
 • Nauka administracji z elementami organizacji i zarządzania
 • Ustrój sądownictwa i prokuratury
 • Socjologia w administracji
 • Etyka w administracji
 • Prawo konstytucyjne
 • Statystyka
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Nauka administracji z elementami organizacji i zarządzania
 • Podstawy rachunkowości

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych
 • nauk o prawie i o administracji
 • podstawowej wiedzy ekonomicznej
 • wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej
 • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy
 • sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji 
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawa publicznego
Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja co roku przyciągają bardzo dużo osób zainteresowanych. Co sprawia, że jest to jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez studentów? Największą zachętę może stanowić interdyscyplinarny charakter tych studiów.

Oznacza to, że obejmują one wiele dziedzin naukowych, co w przyszłości przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia. Administracja bowiem to – w najbardziej podstawowym rozumieniu – działalność zajmująca się wykorzystaniem całego aparatu urzędniczego. 

Obejmuje ona cały zakres spraw o charakterze publicznym – swoje podstawy czerpie z prawa, ekonomii oraz zarządzania. Brzmi ciekawie? Osoby, które myślą o podjęciu studiów na tym kierunku powinny charakteryzować się wszechstronnością zainteresowań.

Jeżeli nie są ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji i chcesz do tego swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji, to studia na kierunku administracja pomogą ci przekuć zainteresowania w przyszłościowy zawód.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Najbardziej popularną formą studiowania są studia w trybie stacjonarnym (dziennym), które przeprowadzane są w trakcie tygodnia od poniedziałku do piątku i pozwalają one na systematyczne opanowanie całego programu kształcenia.

Szkoły wyższe oferują także studia niestacjonarne (zaoczne), tak aby studenci mieli szansę na podjęcie pracy w trakcie studiów.

Jednak wybór takiego rodzaju kształcenia musi się wiązać z większym nakładem samodzielnej pracy ze strony studentów, ponieważ program kształcenia jest realizowany w trakcie weekendowych zjazdów, zazwyczaj co dwa tygodnie.

 

2. Program studiów i przedmioty

Rozbudowany program kształcenia znacząco wpływa na wyjątkowo szeroki zakres wiedzy absolwentów administracji. Ich kwalifikacje obejmują bowiem elementy takie jak administracja i prawo, ale również zagadnienia społeczno-ekonomiczne. 

Absolwenci administacji mają interdyscyplinarną wiedzę, która w sposób pozytywny wpłynie na rozszerzanie się perspektyw przyszłego zatrudnienia.

Dodatkowo studenci wybierają specjalizacje, które ukierunkują ich umiejętności w zakresie, który najbardziej ich interesuje. 

Przykładowo mogą to być: administracja wewnętrzna, czy administracja europejska, po której absolwenci będą perfekcyjnie przygotowani do pracy na arenie międzynarodowej.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy makro- i mikroekonomii
 • Podstawy prawa karnego
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy prawa międzynarodowego
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo administracyjne
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Publiczne prawo gospodarcze

 

3. Nabywane umiejętności

Nie od dziś wiadomo, że aby wiedza mogła komukolwiek zaimponować, to musi iść w parze z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami. Tak też jest w przypadku administracji. Jej absolwenci bowiem dokonują przenikliwych analiz ekonomicznych, monitorują i kontrolują pracę różnego rodzaju przedsiębiorstw i administracji.

Wiedzę z zakresu prawoznawstwa potrafią wykorzystywać w praktyce podczas rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych. Administratorzy stają się czujnymi obserwatorami na arenie gospodarczej, przez co mogą przyczyniać się do znacznego rozwoju danego sektora gospodarczego.

Elementarnym celem edukacji na kierunku administracja jest wykształcenie wszechstronnym specjalistów, którzy oprócz wysoko rozwiniętych umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, będą dysponować także doskonałą znajomością prawa.

Także podczas całego cyklu kształcenia studenci będą się stykać z zajęciami z różnorodnych dziedzin. Z jednej strony będą to przedmioty obejmujące podstawy ekonomii, analizy, statystyki, czy funkcjonowanie różnorodnych systemów bankowych, a z drugiej każda osoba kończąca administrację będzie dysponowała rozbudowaną i specjalistyczną wiedzą z zakresu prawoznawstwa, co niektórym studentom może spędzać sen z powiek.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
 • rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umoliwiajcymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
 • rozumienia pojęcia administracja, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji, analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia

 

4. Gdzie studiować administrację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek administracja:

 Ile trwają studia na kierunku administracja?

Ile trwają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku administracja zalicza się do tej grupy kierunków, które można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Kierunek administracja obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia

Trwają trzy lata, a ich finalizacją jest przystąpienie do obrony egzaminu licencjackiego. Po zakończeniu tego etapu nauki studenci mają podstawową wiedzę z zakresu administracji. 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą przeznaczyć kolejne dwa lata nauki na studia magisterskie. Podczas ich trwania uzupełnią oni swoją wiedzę o specjalistyczne informacje z zakresu administracji. Pozytywna obrona pracy magisterskiej równa się z ich ukończeniem, a to otwiera ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja?

Przed rozpoczęciem studiów na kierunku administracja warto zadać sobie kilka podstawowych pytań. Czy oprócz wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych, interesują cię także problemy społeczno-gospodarcze?

Czy matematyka nie stanowiła dla ciebie nigdy problemu, a do swoich zainteresowań zaliczasz historię i nauki ekonomiczne? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, to być może są studia stworzone dla ciebie.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Do obowiązków każdego przyszłego kandydata należy przede wszystkim doskonała orientacja, jakie przedmioty uwzględniane są w procesie rekrutacji. Na ogół uczelnie dzielą przedmioty na trzy podstawowe grupy, a każda z poszczególnych grup charakteryzuje się osobną punktacją.

Co to oznacza w praktyce? Wynik egzaminu z poszczególnego przedmiotu mnożony jest na ogół przez liczbę punktów do niego przypisanych. Punkty z wszystkich przedmiotów są ze sobą zsumowane, a kandydat z ich największą liczbą znajduje się na liście osób przyjętych. 

W przypadku administracji przedmioty, które najczęściej są brane pod uwagę to: matematyka lub historia, geografia, WOS lub język polski oraz język obcy nowożytni.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony, to warto, byś rozważył wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że dostaniesz się na studia otrzymując maksymalną liczbę punktów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po kierunku administracja?

Jaka praca po kierunku administracja?

Absolwenci studiów na kierunku administracja dysponują wszechstronnym wykształceniem, które pozwoli im na zatrudnienie w wielu różnorodnych sektorach gospodarczych. Osoby kończące studia na tym kierunku przygotowane są do objęcia stanowisk urzędniczych w różnego rodzaju organach administracji rządowej i samorządowej. Mogą one ubiegać się o pracę w korporacjach, których profil ma charakter nie tylko lokalny, ale i międzynarodowy.
Absolwenci tego kierunku świetnie odnajdą się jako eksperci i doradcy w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego. Urzędy pracy, biura analiz ekonomicznych, biura doradztwa prawnego i finansowego – absolwent może starać się o posadę w każdej z tych instytucji. 
Co więcej, absolwenci tego kierunku dysponują całym aparatem wiedzy i umiejętności, który sprawi, że będą gotowi do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja będziesz mógł pracować w:

 • jednostkach organizacyjnych, które są podporządkowane samorządom lokalnym,
 • administracji rządowej
 • ambasadach
 • instytujach Uni Europejskiej
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • organach administracji skarbowej
 • w biurach partii politycznych oraz biurach poselskich
 • w kancelariach prawnych

 

Jeżeli zatem widzisz się w powyższych instytucjach to administracja jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja?

Studia na kierunku administracja od wielu lat cieszą się niebywałą popularnością. To kierunek, który pozwala na interdyscyplinarny rozwój zainteresowań i pozwala na kreatywne zatrudnienia. 

Jola, studenta tego kierunku, mówi:

To studia, która pozytywnie wpłynęły na rozwój moich zawodowych perspektyw. Cieszę się, że je wybrałam!

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE: