ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Kierunek Geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu przygotowuje studentów do pracy samodzielnej i zespołowej w zawodzie geodety, pokazując ten zawód od strony praktycznej.

  Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie, prowadzenia katastru nieruchomości, numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, czy też wykonywania analiz przestrzennych.

  Studenci nabywają umiejętności prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, jak również przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geodezja gospodarcza
  • Geoinformatyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geodezja gospodarcza
  • Geoinformatyka

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: