Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Zanim jednak staniesz się absolwentem, będziesz uczęszczał na zajęcia z zakresu nauk takich jak geomatyki, rachunku wyrównawczego, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, katastru i gospodarki nieruchomościami czy matematyki, fizyki i grafiki inżynierskiej, informatyki. Dzięki temu nauczysz się między innymi jak poprawnie wykonywać pomiary, projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD (Computer Aided Design), posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii, obsługi narzędzi do pomiaru geodezyjnego czy jak zredagować i opracować mapę oraz wielu innych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geodezję i kartografię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, język obcy, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony jest przez:

Wydział Nawigacyjny

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Kierunek geodezja i kartografia prowadzony jest przez:

Wydział Geodezji i Kartografii PW

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geodezję i kartografię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych
  • zakładania i prowadzenia katastru
  • wyceny nieruchomości
  • wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
  • opracowywania map

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geodezja i kartografia

Absolwent kierunku geodezja i kartografia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • firmach geodezyjnych
  • firmach budowlanych
  • wydawnictwach kartograficznych
  • górnictwie
  • przedsiębiorstwach prywatnych

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Komentarze (0)