ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • International business
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami it
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • International business
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami it
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Coaching i szkolenia biznesowe
  • Handel zagraniczny
  • Menedżer bhp
  • Menedżer e-biznesu
  • Menedżer hr
  • Menedżer logistyki
  • Menedżer marketingu i sprzedaży
  • Menedżer produkcji i lean manufacturing
  • Menedżer projektu
  • Menedżer przedsiębiorstwa
  • Menedżer sportu i turystyki
  • Nowoczesny marketing
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Logistyka w biznesie
  • Negocjacje w biznesie
  • Psychologia w zarządzaniu i w biznesie
  • Specjalista ds. kadr i płac
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie usługami logistycznymi

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Opinie (0)