ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu oraz tzw. nauk pokrewnych, a także zagadnień z zakresu psychologii. Studenci poznają zasady rządzące gospodarką i rynkami ekonomicznymi, uczą się tworzyć biznesplany i projekty biznesowe, a także poznają zagadnienia psychologii organizacji, kierowania, podejmowania decyzji. Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, zachowań konsumenckich, prowadzenia badań marketingowych i zarządzania personelem.

  Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie składają się z dużej ilości zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy zarządzania, podstawy prawa, podejmowanie decyzji finansowych, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, finanse menedżerskie, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, profesjonalna komunikacja, prawo gospodarcze, metodologia badań psychologicznych, psychologia pracy, psychologia emocji i motywacji, badania marketingowe, komputerowa analiza danych, psychologia podejmowania ryzyka, psychologia reklamy, psychologia kierowania ludźmi.

  Połączenie psychologii oraz zarządzania stanowi dużą i niezwykle istotną dziedziną, której zgłębianiu poświęca się coraz więcej osób. Prawdą jest także to, że niemałe grono menedżerów zwraca się o pomoc do specjalistów w zakresie psychologii, chociażby w sytuacji, w której należy rozwiązać konflikt, czy zmotywować grupę do wydajniejszej pracy. Obecnie, bez znajomości psychologii trudno poradzić sobie w szerokim, dynamicznie zmieniającym się oraz konkurencyjnym rynku. Na tej podstawie, absolwenci omawianego przez nas kierunku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie we wszelkiego typu nowoczesnych organizacjach, w których przechodzi się na nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy. Mogą pracować w agencjach reklamowych, firmach szkoleniowych, działach sprzedaży, firmach public relations, kadrach, działach HR.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

patrycja Ocena

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to przyjemność i czas wykorzystany w stu procentach. Najważniejsze dla mnie jest to, że na zajęciach spotykam doświadczonych praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i prowadzą młodych ludzi w przestrzeń, która już niedługo stanie się ich przestrzenią zawodową


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: