ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • FINANCIAL MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przygotowuje studentów do pracy w obszarze finansów i rachunkowości korporacyjnej. Celem nauki jest wykształcenie kompetentnych profesjonalistów z dobrym zmysłem biznesowym i wysokim poczuciem etyki. Studia łączą zalety tradycyjnej rachunkowości z szerokim zakresem tematów biznesowych, co odzwierciedla rosnące potrzeby i zwiększającą się odpowiedzialność pracowników działów finansowych. Zajęcia są w przeważającej mierze oparte na realnych przypadkach biznesowych, zapewniając tym samym, że zdobyta wiedza spełnia aktualne oczekiwania branży. Studenci szkolą swoje umiejętności w projektowaniu i estymowaniu modeli finansowych dostosowanych do rozwiązywania problemów biznesowych np. budżetowanie, wycena projektów inwestycyjnych, kalkulacja kosztów, wycena przedsiębiorstw.

  Studia na kierunku Financial Management w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to szeroki program, na który składają się następujące przedmioty: podstawy finansów, etyka w finansach i rachunkowości, prawo handlowe i gospodarcze, finanse przedsiębiorstw, wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, rynki finansowe, inwestycje i operacje na funduszach, bankowość, audyt i kontrola zarządcza, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza sprawozdań finansowych, sprawozdawczość finansowa i podatkowa, analiza danych finansowych, ekonometria i metody badawcze, pomiar efektywności działania, planowanie strategii przedsiębiorstwa, nowe przedsięwzięcia i biznesplan.

  Realizowany program kształcenia ma na celu, przede wszystkim, rozwinięcie umiejętności profesjonalnego poruszania się w świecie finansów międzynarodowych, jak również analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno- finansowych. Posiadając takie umiejętności absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach brokerskich, funduszach, korporacjach międzynarodowych, agencjach konsultingowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

sandra Ocena odpowiedz

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to pierwszy krok do poważnej i profesjonalnej drogi zawodowej