Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Alicja Ocena odpowiedz

Jestem pedagogiem szkolnym i pracuję w zawodzie już 10 lat, chciałam podwyższyć swoje kompetencje i wybrałam się na studia podyplomowe w WSKZ na kierunek przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Studia zaopatrzyły mnie w nową wiedzę, dzięki czemu mogę pracować z dziećmi, które przejawiają agresywne zachowania. Kierunek wiele mnie nauczył, wiedza przekazywana w toku kształcenia jest na wysokim poziomie.