ul. Św. Filipa 17

31-150 Kraków

numer ogólny: 012 431-18-90

rekrutacja@wsei.edu.pl

ul. Św. Filipa 17

31-150 Kraków

numer ogólny: 012 431-18-90

rekrutacja@wsei.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, w zakresie nauk o zarządzaniu i tzw. nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

  Studenci rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Większość zajęć realizowana jest w wymiarze praktycznym, w postaci warsztatowej i oprócz zaznajamiania się z wybranymi zagadnieniami, studenci nabywają tzw. kompetencji miękkich, niezbędnych do zarządzania ludźmi, jak i kompetencji twardych, fundamentalnych w zarządzaniu procesami.

  Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie sprzedażą
  • Promocja i social media
  • Digital marketing
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Logistyka krajowa i międzynarodowa
  • International marketing and sales
  • Controlling finansowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing next-tech
  • Hr i business coaching
  • Technologie informatyczne w zarządzaniu
  • Audyt i controlling w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie sprzedażą
  • Promocja i social media
  • Digital marketing
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Logistyka krajowa i międzynarodowa
  • International marketing and sales
  • Controlling finansowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing next-tech
  • Hr i business coaching
  • Technologie informatyczne w zarządzaniu
  • Audyt i controlling w zarządzaniu

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)