• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów zarządzanie

  Studia I stopnia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.
   
  Studia są także adresowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym sektorem obronnym, szczególnie zainteresowanych służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, ale także dla osób zainteresowanych pracą w centrach zarządzania kryzysowego administracji publicznej wszystkich szczebli, zakładach przemysłowych na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń, w obronie cywilnej, służbach porządkowych urzędów miejskich (straż miejska, inżynieria miejska, zarząd dróg i mostów, zarząd komunikacji miejskiej) czy też służbach organizujących transport materiałów niebezpiecznych (dowodzenie takimi zespołami), itp.

  Studia II stopnia

  Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Zarządzanie” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

  W trakcie studiów student zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów  oraz pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym. Realizacja programu studiów zmierza do wykształcenia u studentów zdolności krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy złożonych problemów działalności organizacji gospodarczej i jej otoczenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie systemami logistycznymi
  • Zarządzanie w służbach mundurowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie logistyką

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych przeliczonych na punkty kwalifikacyjne komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Opinie (2)

Alan Ocena odpowiedz

Ciekawe zajęcia, dużo wiedzy praktycznej, polecam każdemu :)

Olek Ocena odpowiedz

Kierunek ten daje możliwość podjęcia pracy tuż po studiach!