ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier

  Kształcenie na kierunku Informatyka w Akademii WIT umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy, na którą składają się nie tylko zagadnienia informatyczne, ale również zagadnienia z obszaru podstaw matematycznych, ekonomicznych i prawnych aspektów działalności firm, jak również zagadnienia z dziedziny filozofii.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z organizacją i architekturą komputerów, podstawami układów logicznych, programowaniem w języku C, programowaniem w VBA, bazami danych i systemami operacyjnymi. Ponadto, zapoznają się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji.

  Studenci Informatyki nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania w różnych środowiskach informatycznych, programowania systemowego, skryptowego i w językach sprzętu cyfrowego, projektowania aplikacji w środowiskach graficznych oraz aplikacji systemowych i sieciowych, zarządzania projektami informatycznymi, administrowania środowiskiem serwerowym Windows, implementacji systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi, automatyzacji zadań w środowisku PowerShell, implementacji zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych, optymalizacji baz danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przetwarzanie danych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Technologia chmury obliczeniowej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przetwarzanie danych
  • Inżynieria oprogramowania
  • Technologia chmury obliczeniowej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej
  • Inżynieria programowo - sprzętowa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WIT w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)