Informatyka studia - kierunek studiów

 

Studia na kierunku informatyka od kilku lat cieszą się niegasnącą popularnością. Co sprawia, że tak wiele osób uważa informatykę za zawód przyszłości, który wiąże się niezmierzonymi możliwościami rozwoju własnej kariery zawodowej? Statystyki bowiem pokazują, że to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wśród osób, które chcą rozpocząć edukację na szczeblu wyższym.

Informatyka to w ogólnym rozumieniu dyscyplina, która zajmuje się przetwarzaniem, metodologią oraz technologią przekazywania informacji. W jej zakres wchodzą zarówno aspekty nauk ścisłych i technicznych, więc w przypadku informatyki można mówić o jej interdyscyplinarnym charakterze.

Jeżeli uważasz, że twoją mocną stroną są nauki ścisłe (z największym naciskiem na matematykę), od zawsze interesują cię nowinki technologiczne, a twoje zainteresowanie komputerami i informatyką nie kończy się na grach komputerowych, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka?

Każdy, kto chce rozpocząć edukację na wyższym szczeblu zadaje sobie pytanie – jakie wymagania muszę spełnić, by dostać się na wymarzone studia? Uzyskanie bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego to obowiązek osób, które marzą o uzyskaniu w przyszłości wyższego wykształcenia.

W przypadku informatyki przedmioty obligatoryjne, które są brane w procesie rekrutacji, to oczywiście: matematyka, język obcy nowożytni oraz do wyboru fizyka, chemia lub informatyka. Im większa liczba wybranych przedmiotów, tym szansa na twoje dostanie się na ten kierunek wzrasta.

Ważne jest, by zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym, ponieważ w innym przypadku proces rekrutacji na pewno nie przebiegnie z pomyślnym skutkiem.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku informatyka (wydział elektrotechniki, automatyki, informatyki i inżynierii biomedycznej agh)

Specjalności na kierunku informatyka (wydział informatyki, elektroniki i telekomunikacji agh)

Specjalności na kierunku informatyka

Specjalności na kierunku informatyka

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INFORMATYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po kierunku informatyka?

Program studiów

Program kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by kształcić najlepszych specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli ubiegać się o najlepsze stanowiska zawodowe. Tradycyjnie podstawą, od której zacznie się twoja przygoda z informatyką, będzie matematyka, więc to na jej perfekcyjne opanowanie jest kładziony największy nacisk. Jednak już podczas pierwszego roku nauki studenci zetkną się z podstawami programowania ogólnego, czy z zagadnieniem takim jak programowanie skryptowe. Podczas studiów informatycznych zmierzysz się z wyzwaniami współczesnej informatyki.

Nauczysz się między innymi:

 • projektowania i analizy systemów informatycznych,
 • tworzenia baz danych
 • eksploatacji sieci komputerowych.

 

Co więcej, w ramach studiów przewidziane są zajęcia w języku angielskim z naciskiem na nomenklaturę specjalistyczną, co pozwoli ci w przyszłości na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą naszego kraju. Zwykle uczelnie współpracują z firmami z branży IT, co ułatwi ci znalezienie ciekawego stażu, czy nawet satysfakcjonującej pracy.

 
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólnych zagadnie informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych,
 • programowania komputerów oraz zasad inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych,
 • zasad budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych,
 • sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku informatyka?

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia informatyczne na tym kierunku możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i wieczorowym. Studia stacjonarne, czyli inaczej dzienne, mają charakter systematycznych spotkań w ciągu tygodnia, więc osoby kształcące się mają szansę na przyswojenie dużej części materiału w trakcie trwania zajęć. Tryb studiów zaocznych wymaga większej samodzielności, ponieważ podczas weekendowych zjazdów ciężko jest zrealizować całą podstawę programową, więc studenci znaczną partię materiału muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku informatyka ma wyjątkowo specjalistyczny i kierunkowy charakter. Wszystkie pozyskiwane umiejętności oparte są przede wszystkim na doskonałej znajomości i rozumieniu królowej nauk, którą oczywiście jest matematyk.

W trakcie toku kształcenia studenci będą poznawać jej różnorodne odmiany, takie jak:

 • matematyka dyskretna,
 • algebra liniowa,
 • analiza matematyczna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • metody numeryczne w inżynierii.

Brzmi skomplikowanie? To oczywiście niezbędna podstawa. Studenci w ramach zajęć poznawać będą przede wszystkim tajniki programowania skryptowego i obiegowego. Poznają skomplikowaną architekturę komputerów, będą się uczyć jak korzystać z baz danych i jak tworzyć skomplikowane sieci komputerowe.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów informatyki będzie wyjątkowo rozległa, przy jednoczesnym jej ukierunkowaniu i dostosowaniu do wymogów tej konkretnej dziedziny. To nie tylko wiedza ogólna z zakresu informatyki, ale przede wszystkim odnosząca się do przetwarzania, składowania, przenoszenia i bezpieczeństwa informacji, które przekazywane są w formie elektronicznej.

Umiejętności przyszłych informatyków są naczelnym celem kształcenia na tym kierunku. Wiedza teoretyczna stanowi tylko podstawę do wykorzystywania jej w praktyce. Zatem przyszli informatycy posiadają wysoko rozwinięte kwalifikacje z zakresu tworzenia programowania, konstruowania sieci informatycznych, rozwiązywania problemów z zakresu interdyscyplinarnych dziedzin inżynierskich. W dobie powszechnej cyfryzacji i informatyzacji osoby, które kończą ten kierunek, muszą być przygotowane do współpracy z konstruktorami, mechanikami, automatykami, czy architektami.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA STUDIA NIESTACJONARNE

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku informatyka?

Ile trwają studia na kierunku informatyka?

Studia na kierunku informatyka obejmują kształcenie na dwóch stopniach edukacyjnych – licencjackim/inżynierskim oraz magisterskim. Studia pierwszego stopnia trwają 3/3,5 roku i zapewniają przyszłym absolwentom podstawową wiedzę, która już wtedy daje szansę na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia.

Studia magisterskie mają charakter uzupełniający i trwają 2/1,5 roku. Osoby, które wcześniej uzyskały tytuł inżyniera, w trakcie tej części edukacyjnej rozwijają swoje umiejętności i kwalifikacje. Finalizacją studiów na kierunku informatyka jest obrona pracy magisterskiej.

Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci otrzymują tytuł magistra informatyka i w trakcie rozwoju kariery zawodowej mogą zaprezentować pełnię pozyskanych w trakcie studiów kwalifikacji.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA STUDIA II STOPNIA

INFORMATYKA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku informatyka co roku przyciągają bardzo dużą liczbę osób chętnych, wszyscy podążają za możliwością znalezienia dobrego zatrudnienia po ich ukończeniu. Jednak statystyki pokazują, że znaczna część osób już w trakcie pierwszego roku studiów rezygnuje z nich. Natłok wiedzy, skomplikowana terminologia, nacisk na umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem przedmiotów ścisłych. To sprawia, że na tym kierunku zostają jedynie najwytrwalsi.

By uniknąć rozczarowań w przyszłości, należy zadać sobie pierwsze i podstawowe pytanie – czy to są studia dla mnie? Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla mnie problemu? Czy abstrakcyjne myślenie potrafię przełożyć na praktyczne działanie? Jeżeli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, to możesz zacząć poważnie myśleć o rozpoczęciu studiów na tym kierunku.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Podstawową czynnością, jaką musisz zrobić, jest perfekcyjne przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Większość polskich uczelni uznaje za przedmioty obowiązkowe (zdawane na poziomie rozszerzonym!) matematykę oraz język obcy nowożytny. W grupie przedmiotów do wyboru, z których trzeba wybrać co najmniej jeden, znajduje się:

 • fizyka
 • chemia
 • informatyka

 

Oczywiście im większa liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, by dostać się na te studia.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli twoje szczególne uzdolnienia obejmują łatwość rozumienia przedmiotów ścisłych, to może warto byłoby rozważyć udział w olimpiadzie przedmiotowej? Laureaci i finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności i w procesie rekrutacji otrzymują maksymalną liczbę punktów. W przypadku studiów na kierunku informatyka najbardziej opłacalne byłoby wzięcie w olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Fizyczna 
 • Olimpiada Informatyczna

 

Ostatni bardzo ważny etap w procesie rekrutacji obejmuje czas składania dokumentów, ponieważ to on stanowi ostateczne potwierdzenie przyjęcia danego kandydata. Na stronach uczelni śledź czas ich dostarczania, byś – już po zakończonym procesie rekrutacji – nie zaniedbał tego.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku informatyka?

Jaka praca po studiach na kierunku informatyka?

Absolwenci studiów na kierunku informatyka nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o znalezienie satysfakcjonującego i dobrze płatnego zatrudnienia. W dobie powszechnej cyfryzacji i elektronicznego przekazywania informacji właściwie każda firma korzysta z usług specjalistów z zakresu informatyki.

Praca, na którą mogą liczyć abiturienci obejmuje potężny sektor programistyczny. Informatyk w sposób biegły zajmuje się pisaniem, naprawą i modyfikacją programowania, tworzy skomplikowane bazy danych i pracuje nad rozprzestrzenianiem się sieci informatycznych.

 

Informatycy mogą realizować się zawodowo jako administratorzy sieci IT, twórcy stron internetowych, czy graficy. Wszystko zależy od ich własnych potrzeb.

To absolwenci tego kierunku wyznaczają aktualne trendy na rynku pracy, na którym każdego dnia pojawią się nowe oferty zatrudnienia w nie tylko lokalnych firmach, ale i międzynarodowych korporacjach o zróżnicowanych profilach działalności.

 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku informatyka? Nie bez powodu, gdyż informatyk to obecnie „zawód przyszłości”, a dzięki prężnie rozwijającemu się rynkowi w tej dziedzinie specjaliści w tej profesji są jak najbardziej poszukiwani. Obecne statystyki pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Często studenci rezygnują z kształcenia w zakresie studiów magisterskich ze względu na posiadanie stałego zatrudnienia już w czasie edukacji na poziomie licencjatu. Absolwent informatyki to:

przyszły programista w dużych firmach

 • administrator sieci
 • twórca stron internetowych 
 • manager projektów IT
 • informatyk w małych i dużych organizacjach

 

Jeżeli zatem jesteś przekonany, że odnajdziesz się w świecie informacji cyfrowej, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka?

Większość studentów, którzy kończą ten kierunek nie może narzekać na brak powodzenia w sferze zawodowej.

Tak o informatyce mówi Justyna, absolwentka tego kierunku:

Po zakończeniu studiów podstawiłam wszystko na jedną kartkę i złożyłam swoją kandydaturę w międzynarodowej korporacji z siedzibą w Barcelonie. Było to zagranie ryzykowne, ale dziś wiem, że te studia i te decyzje sprawiły, że jestem szczęśliwą programistką z międzynarodowym doświadczeniem!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INFORMATYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA

Komentarze (3)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Adv odpowiedz

Super materiał