ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1

02-777 Warszawa

tel. (+48) 22 644 99 11

e-mail: office@ulu.edu.pl

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1

02-777 Warszawa

tel. (+48) 22 644 99 11

e-mail: office@ulu.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Uczelni Łukaszewski w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z licznych zagadnień reprezentujących rozmaite dziedziny, wśród których wymienić można między innymi: prawo, psychologię oraz ekonomię. Studenci zaznajamiają się z mechanizmami funkcjonowania organizacji, podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, mechanizmami funkcjonowania systemu finansowego, zasadami i instrumentami zarządzania projektami, prawidłowościami i problemami zarządzania zasobami ludzkimi czy technikami informacyjno- komunikacyjnymi. Oprócz tego, rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i  informacjami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie obiektami sportowymi
  • Zarządzanie w sporcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Biznes i ekonomia
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona firmy
  • Hotelarstwo i turystka
  • Komunikacja
  • Logistyka
  • Marketing
  • Psychologia w biznesie
  • Stosunki międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie obiektami sportowymi
  • Zarządzanie w sporcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Biznes i ekonomia
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona firmy
  • Hotelarstwo i turystka
  • Komunikacja
  • Logistyka
  • Marketing
  • Psychologia w biznesie
  • Stosunki międzynarodowe

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie obiektami sportowymi
  • Zarządzanie w sporcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Biznes i ekonomia
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona firmy
  • Hotelarstwo i turystka
  • Komunikacja
  • Logistyka
  • Marketing
  • Psychologia w biznesie
  • Stosunki międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie obiektami sportowymi
  • Zarządzanie w sporcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Biznes i ekonomia
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona firmy
  • Hotelarstwo i turystka
  • Komunikacja
  • Logistyka
  • Marketing
  • Psychologia w biznesie
  • Stosunki międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łukaszewski w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)