• BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
  • Bhp na statkach i obiektach morskich
  • Logistyka i transport morski
  • Morska straż graniczna
  • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
  • Ratownictwo morskie
  • Terroryzm morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
  • Zarządzanie kryzysowe na morzu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
  • Bhp na statkach i obiektach morskich
  • Logistyka i transport morski
  • Morska straż graniczna
  • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
  • Ratownictwo morskie
  • Terroryzm morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
  • Zarządzanie kryzysowe na morzu

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)