ul. Marynarki Polskiej 15

Gdańsk 80-557, 

tel. 882 067 770

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

ul. Marynarki Polskiej 15

Gdańsk 80-557, 

tel. 882 067 770

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
  • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
  • Bhp na statkach i obiektach morskich
  • Morska straż graniczna
  • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
  • Terroryzm morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
  • Zarządzanie kryzysowe na morzu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Terroryzm morski

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
  • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
  • Bhp na statkach i obiektach morskich
  • Morska straż graniczna
  • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
  • Terroryzm morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
  • Zarządzanie kryzysowe na morzu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Terroryzm morski

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: