Bezpieczeństwo morskie

Bezpieczeństwo morskie

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo morskie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo morskie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo morskie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo morskie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo morskie - uczelnie >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo morskie to niezwykle istotny kierunek studiów, który pod lupę bierze bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia, które uzależnione jest od braku zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych związanych stricte z żeglugą morską. Studia morskie w tym zakresie skupiają się na ochronie działalności ludzkiej na morzu, to znaczy na zabezpieczeniu przed terroryzmem, nielegalnym handlem bronią, piractwem oraz nielegalnym eksploatowaniem zasobów morskich.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa morskiego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo morskiebezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich, bezpieczeństwo turystyki morskiej, bhp na statkach i obiektach morskich, morska straż graniczna, morskie bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona i obrona statków i obiektów morskich.

 

Praca po studiach

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do praw, które rządzą bezpieczeństwem morskim. Opanowują oni umiejętności związane z ewaluacją zjawisk społecznych i kulturowych, nabywają zdolności komunikacyjne, dążą do samokształcenia. Wszechstronne wykształcenie sprawia, że studenci są przygotowani do pracy w sektorze morskim państwa. Zatrudniani są między innymi w międzynarodowych organizacjach morskich oraz w agencjach bezpieczeństwa morskiego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Kierunek studiów obejmujący swoim zainteresowaniem bezpieczeństwo morskie państwa jest niezwykle istotny dla rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich.

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo morskie - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo morskie studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo morskie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo morskie studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo morskie

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE?

Kierunek bezpieczeństwo morskie pozwoli Ci zdobyć potrzebną wiedzę, która odnosi się przede wszystkim do problemów i wyzwań stawianych przed obecną gospodarką i żeglugą morską. Studenci zapoznają się z rozwojem gospodarki morskiej, transportem morskim, a przede wszystkim z bezpieczeństwem morskim państwa.

Nabędziesz kompetencje ułatwiające odnalezienie się w kwestii zjawisk społecznych i kulturowych. Poznasz różnego rodzaju zagrożenia środowiskowe i eksploatacyjne, które niesie żegluga morska. Dowiesz się, jakie znaczenie ma to dla bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia. Zdobędziesz również informacje dotyczące sposobów ochrony działalności ludzkiej na morzu pod różnymi względami, chociażby nielegalnego handlu bronią.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo morskie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Programy kształcenia bezpieczeństwa morskiego dostosowywane są do wybranej specjalności. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje nauki o bezpieczeństwie. Uczęszczają na przedmioty podstawowe i kierunkowe, wśród których znajdziesz między innymi bezpieczeństwo morskie w Unii Europejskiej, prawne podstawy bezpieczeństwa morskiego, logistykę morską w sytuacjach kryzysowych.

Realizowane przedmioty umożliwią Ci zdobycie kwalifikacji w zakresie sferze bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich. Uczelnie proponują także specjalizacje, które mają znaczenie dla dalszej ścieżki kształcenia.

Zwróć uwagę na ochronę morskiej infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo turystyki morskiej, współczesny terroryzm morski i wiele innych. Pamiętaj, że oferta specjalizacyjna jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo morskie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE?

Absolwenci bezpieczeństwa morskiego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego, zwłaszcza że mogą poszczycić się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej i współpracy międzynarodowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Znają się także na transporcie morskim i ochronie obszarów morskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo morskie:

  • Morskie Oddziały Straży Granicznej,
  • Administracja Straży Granicznej,
  • Urzędy morskie,
  • firmy ochrony infrastruktury krytycznej,
  • przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się ochroną obiektów, osób i mienia.

Możesz pracować jako specjalista, a pracować będziesz na stanowiskach odnoszących się do bezpieczeństwa morskiego w administracji publicznej i samorządowej oraz sektorze prywatnym. Absolwenci są zatrudniani także jako funkcjonariusze i pracownicy w organach gospodarki morskiej, w zakresie bezpieczeństwa morskiego, również w Straży Granicznej, Ratownictwie Morskim, Służbie Celnej, Marynarce Wojennej. Możesz być specjalistą/ką w międzynarodowych organizacjach morskich i agencjach bezpieczeństwa morskiego.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Komentarze (0)