• FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim i jego dziejach, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu.

  Absolwent umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecku lub inny język obcy nowożytny
  • studia niestacjonarne: język niemiecki (P lub R)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze hiszpańskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

  Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Studia II stopnia

  Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy) oraz posługuje się językiem angielskim lub portugalskim na poziomie co najmniej B2+. Jednocześnie posiada umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, naukowej i w życiu.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na ocenę i realizację przekładów ustnych i pisemnych w podstawowym zakresie z i na język hiszpański w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Posiada umiejętność sporządzania i redagowania ogólnych tekstów ustnych i pisemnych związanych z obiegiem kultury w prasie i mediach. Zna reguły funkcjonowania tekstów w środowisku cyfrowym. Absolwent umie także gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej oraz pracy zespołu naukowego. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, i tym podobnych.

  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego oraz innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury hiszpańskiego obszaru językowego

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie i rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent studiów posiada również ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu innego języka obcego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej B1.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości dwóch języków obcych, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę języków: rosyjskiego i drugiego języka obcego. Nieodłącznym ich elementem jest także zapoznanie studenta z szeroko pojętą historią i kulturą oraz literaturą obszarów, na których języki te pełnią współcześnie funkcję podstawowego środka komunikacji werbalnej i są zarazem skarbcem wielowiekowej i wielopokoleniowej tradycji narodowej. Jest to możliwe dzięki przedmiotom specjalistycznym, stanowiącym uzupełnienie tych związanych z nauką języka (Historia i kultura rosyjskiego obszaru językowego, Historia i kultura obszaru językowego, charakterystycznego dla drugiego języka, Pragmatyka interkulturowa).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język rosyjski lub inny język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku włoskim, literaturze i kulturze Włoch oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz drugiego języka obcego na poziomie B1.

  Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent kierunku filologia włoska umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

  Absolwent kierunku filologia włoska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)