Filologia włoska

Filologia włoska

Studia na kierunku filologia włoska możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Filologia włoska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia włoska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia włoska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia włoska

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Filologia włoska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia włoska

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Filologia włoska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filologia włoska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia włoska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia włoska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia włoska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia włoska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Filologia włoska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku filologia włoska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia włoska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku filologia włoska możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | filologia włoska - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku filologia włoska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE WYMAGANIA PODCZAS REKRUTACJI NA KIERUNEK FILOLOGIA WŁOSKA

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek filologia włoska na większości uczelni: 

 • język obcy,
 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia włoska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Filologię włoską

Program studiów i przedmioty

Filologia włoska jest kierunkiem, który łączy naukę języka i zgłębianie aspektów kulturowych, ze szczególnym naciskiem na poznawanie literatury danego kraju.

Jako student tego kierunku będziesz uczęszczać na najwięcej zajęć z bloku językowego, więc między innymi na praktyczną naukę języka włoskiego, gramatykę opisową, pragmatykę, gramatykę kontrastywną, fonetykę i fonologię, a wszystko to będzie miało na celu nauczenie Cię języka tego słonecznego kraju do perfekcji.

Oprócz tego będziesz uczęszczał na wykłady o tematyce historycznej – poznasz dzieje Italii, historię języka i literatury, a ponadto zorientujesz się w sztuce, która jest równie bogata, co literatura. Dodatkowo nauczysz się łaciny i będziesz odbywać lektoraty z drugiego języka zachodnioeuropejskiego – jak angielski czy niemiecki.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości języka włoskiego na poziomie zaawansowanym
 • podstawowej znajomości języka łacińskiego
 • podstaw językoznawstwa
 • translatoryki
 • historii i współczesnych realiów Italii
 • kultury, sztuki i literatury włoskiej

Jak wyglądają studia na kierunku filologia włoska?

Kto z nas nie zna wyrażenia „La dolce vita”? Jest to tytuł klasycznego filmu Federico Felliniego, który opowiada o tygodniu z życia dziennikarza w Rzymie, jego poszukiwaniu szczęścia i miłości. Współcześnie wyrażenie to kojarzy nam się z tytułowym „słodkim życiem” jakie prowadzą mieszkańcy słonecznej Italii razem z ich pozytywnym nastawieniem do życia, leniwie płynącymi dniami, słodkimi śniadaniami, siestą... ale i głośnym, wesoło brzmiącym językiem.

Sam język pochodzi z grupy romańskiej i jest językiem urzędowym we Włoszech, San Marino, Watykanie, Szwajcarii oraz na Istrii – należącej do Chorwacji i Słowenii. Porozumiemy się w tym języku również we Francji – a zwłaszcza na Korsyce – na Malcie, oraz w skupiskach włoskiej emigracji w Argentynie, Australii, Stanach Zjednoczonych i Tunezji. Mało kto pamięta, że Włochy także miały przeszłość kolonialną, zatem język włoski przyda nam się również w Albanii, Erytrei, Libii, Etiopii czy Somalii. Język ten, jak każdy inny, kształtował się na przestrzeni wieków, ale wypracowany został na przełomie XIII i XIV wieku między innymi przez autorów wielkich dzieł włoskich takich jak Dante Alighieri, Francesco Petrarca czy Giovanni Boccaccio. Obecnie mówi nim ok. 120 mln ludzi na świecie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia włoska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenie na kierunku filologia włoska będzie oscylował głównie wokół nauk humanistycznych i filologicznych.
Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.
Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.
Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty
Jako student kierunku filologia włoska będziesz mógł korzystać z szerokiej oferty zajęć oraz wykładów akademickich o tematyce związanej z historią, kulturą oraz literaturą włoską. 
 
W programie studiów na kierunku filologia włoska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Historia literatury włoskiej
 • Praktyczna nauka języka włoskiego 
 • Wstęp do literaturoznawstwa

 

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych. 
 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku filologia włoska będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Przede wszystkim skupisz się na praktycznej nauce języka włoskiego i jego wykorzystania w mowie i piśmie. W planie zajęć znajdą się również warsztaty translatorskie, dzięki którym nauczysz się dokonywać tłumaczenia ustnego i pisemnego.
Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe. 
 
4. Gdzie studiować filologię włoską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek filologia włoska:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia włoska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia włoska będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra. 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia włoska

Absolwent kierunku Filologia włoska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach tłumaczeń
 • placówkach dyplomatycznych
 • korespondent zagraniczny
 • szkolnictwie wyższym
 • wydawnictwach zagranicznych
 • szkołach językowych
 • turystyce

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia włoska studia niestacjonarne

Filologia włoska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia włoska studia I stopnia

Filologia włoska studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia włoska

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku filologia włoska

Miasta, które oferują studia na kierunku Filologia włoska

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (4)

Paulina odpowiedz

Italianistyka na UP w Krakowie to bardzo dobry wybór! Prowadzący są młodzi i pełni pasji, zajęcia bardzo praktyczne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym. W porównaniu z moim drugim kierunkiem studiów to bardzo dobre studia - miałam poczucie, że robię coś, co na pewno mi się w życiu przyda a do tego chodziłam na zajęcia z przyjemnością. Naprawdę polecam!

Ola odpowiedz

Filologia włoska na UP - godne polecenia studia, młoda kadra, ciekawe przedmioty rozwijające wiedzę i umiejętności.

Żak odpowiedz

Świetne studia podyplomowe italianistyczne na Uniw. Gdańskim, wysoki poziom, ciekawe zajęcia. Włoski, włoski, włoski! Jestem już na trzecim semestrze i jestem bardzo zadowolony. Co prawda co drugi weekend zajęty, ale zdecydowanie warto.

roczna-studentka-uam odpowiedz

UAMowska italianistyka niewielu zadowoli! A wybór drugiego jezyka oggromny - francuski albo francuski. W dodatku jakims tajemniczym niekompetentnym sposobem dziela studentów na grupy poczatkujace i zaawansowane a potem wszystko mieszaja z myślą o wykladowcach i systemie, a nie studentach. I wtedy ktos, kto ledwo zna podstawy, ma za zadanie pisac te same prace co Włoch czy Włoszka. Brawo! Wszyscy tam bylismy zniecheceni i wkurzeni narzuconym francuskim.