Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001: 2015

  Rekrutacja

  Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać kompetencje do prowadzenia auditów systemu zarządzania jakością i wiążą przyszłość z pracą na stanowisku Dyrektora / Kierownika Działu Jakości, Specjalisty ds. jakości, Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, Auditora jednostki certyfikującej wykonującego audity zewnętrzne oraz Auditor wewnętrznego systemu zarządzania jakością, a także Inżyniera / Specjalisty ds. jakości wykonującego auditu drugiej strony u dostawców i podwykonawców (SQA). Dodatkowym atutem przedmiotowego kursu jest potwierdzenie uzyskanych kompetencji przez międzynarodową jednostkę DEKRA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIEŁO SZTUKI JAKO DOBRO INWESTYCYJNE

  Rekrutacja

  Kurs organizowany wspólnie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich, przeznaczony jest dla osób interesujących się sztuką w aspekcie postrzegania jej jako alternatywnego źródła inwestycji. Wskazane jest by uczestnicy zajęć mieli podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku sztuki, gdyż wykładowcy będą kładli nacisk na prezentowanie walorów ekonomicznych obiektów artystycznych dostępnych na rynku. Celem kursu jest przekazanie wiedzy dostarczającej narzędzi do samodzielnego badania rynku w celu znalezienia interesujących obiektów a następnie dokonanie ich samodzielnej oceny jako alternatywnych dóbr inwestycyjnych.

  Osobom zainteresowanym kursem, ale dopiero rozpoczynającym swoją przygodę ze sztuką, sugerujemy zwrócenie uwagi na studia podyplomowe oraz kurs „Rynek sztuki i antyków”, które prowadzone są w Krakowskiej Akademii od 10 lat. Ich celem jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat działania polskiego i światowego rynku sztuki. Ukończenie tych studiów/kursu daje dobre podstawy do poszerzenia wiedzy o zagadnienia z pogranicza sztuki i ekonomii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA FOTOGRAFII

  Rekrutacja

  Kurs Historia fotografii prezentuje wybrane aspekty z historii fotografii światowej i polskiej. Prezentuje najistotniejsze i najbardziej ważkie zjawiska oraz postaci w dziejach tego medium. Przedstawia proces emancypacji fotografii, jej związki z innymi dziedzinami sztuki oraz wpływ na społeczeństwo, politykę, obyczajowość i kulturę.

  Przedstawia wyselekcjonowanych twórców i zjawiska w szerszym kontekście obyczajowym, społecznym, kulturowym etc., z zaakcentowaniem ich wpływu na kształt i rozwój fotografii współczesnej.

  Przeznaczony jest dla: pasjonatów fotografii i wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć lub uzupełnić swoją wiedzę w zakresie historii fotografii, w tym dla historyków sztuki, pracowników galerii i rynku sztuki

  Celem kursu jest przybliżenie zjawisk i sylwetek konkretnych twórców w szerokim kontekście często wykraczającym poza sztywne ramy fotografii, oraz prezentacja skondensowanej i zróżnicowanej wiedzy na temat dziejów tego medium.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MENADŻER DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

  Rekrutacja

  Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać kompetencje w zakresie kompleksowego zarządzania jakością i wiążą przyszłość z pracą na stanowisku Dyrektora / Kierownika Działu Jakości, Specjalisty ds. jakości, Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, a także Inżyniera ds. jakości. Dodatkowym atutem przedmiotowego kursu jest potwierdzenie uzyskanych kompetencji przez międzynarodową jednostkę DEKRA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MENADŻER DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

  Rekrutacja

  Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać kompetencje do prowadzenia kompleksowej oceny ryzyka w przedsiębiorstwach i wiążą przyszłość z pracą na stanowisku Dyrektora / Kierownika Działu Zarządzania Ryzykiem, Specjalisty ds. zarządzania ryzykiem, Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, a także dla dyrektorów i kierowników działów, właścicieli procesów oraz osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem. Dodatkowym atutem przedmiotowego kursu jest potwierdzenie uzyskanych kompetencji przez międzynarodową jednostkę DEKRA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, ETYKIETA I SAVOIR-VIVRE W ŻYCIU PUBLICZNYM

  Rekrutacja

  Protokół dyplomatyczny formułuje zasady postępowania w kontaktach oficjalnych, w organizacji i oprawie wydarzeń uroczystych oraz stosownych zachowań budujących korzystny wizerunek. Jego stosowanie zwiększa skuteczność i profesjonalizm działań, buduje kontakty oparte na większej pewności siebie i wzajemnym zaufaniu, pomaga unikać błędów wizerunkowych. Wiedza zgromadzona przez protokół dyplomatyczny jest użyteczna nie tylko w stosunkach międzynarodowych.

  Jest przydatny dla wielu pracowników administracji państwowej i samorządowej obsługujących kierownictwa urzędów i instytucji, ich asystentów, gabinetów i sekretariatów, służb mundurowych współorganizujących uroczystości, podmiotów gospodarczych podejmujących wymianę i współpracę międzynarodową, kandydatów na konsulów honorowych. Jest też przydatna dla osób planujących podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW

  Rekrutacja

  Pierwszy w Polsce kurs o takim profilu realizowany przy współpracy z ogólnopolską organizacją marszandów sztuki i antyków SAP, która absolwentów uhonoruje również własnym dyplomem.

  Uczestnicy kursu nabędą wiedzę niezbędną dla profesjonalnych uczestników polskiego i międzynarodowego handlu sztuką i antykami, a także pożyteczną dla wszystkich, zamierzających inwestować w dzieła sztuki lub po prostu interesujących się nimi. Osoby o takiej, wiedzy są poszukiwane na rynku pracy przez galerie, antykwariaty, domy aukcyjne, instytucje finansowe i biznesowe tworzące własne kolekcje, czy fundusze, zamierzające inwestować w dzieła sztuki.

  W charakterze wykładowców zaangażowaliśmy najważniejszych polskich przedstawicieli rynku, więc osoby posiadające wiedzę w praktyce i przekazujące ją w oparciu o własne doświadczenia. Część zajęć odbywać się będzie na terenie galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych, gdzie słuchacze będą mogli bezpośrednio zapoznać się z dziełami sztuki i antykami obecnymi na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)