Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia licencjackie z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa są ukierunkowane na kształcenie umiejętności praktycznych, opartych na solidnych podstawach teoretycznych. Celem studiów jest nabycie przez studenta specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika.

  Studia przygotowują do pracy w każdego rodzaju archiwach (państwowych, prywatnych, społecznych, historycznych oraz bieżących), kancelariach (jawnych i tajnych) oraz pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych, a także brokera informacji (researchera).

  Rada Programowa kierunku przygotowała plan studiów w oparciu o najlepsze standardy Międzynarodowej Rady Archiwalnej, przepisów prawa państwowego oraz wymagań stawianym brokerom informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)