Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia licencjackie z zakresu archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa są ukierunkowane na kształcenie umiejętności praktycznych, opartych na solidnych podstawach teoretycznych. Celem studiów jest nabycie przez studenta specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika.

  Studia przygotowują do pracy w każdego rodzaju archiwach (państwowych, prywatnych, społecznych, historycznych oraz bieżących), kancelariach (jawnych i tajnych) oraz pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych, a także brokera informacji (researchera).

  Rada Programowa kierunku przygotowała plan studiów w oparciu o najlepsze standardy Międzynarodowej Rady Archiwalnej, przepisów prawa państwowego oraz wymagań stawianym brokerom informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Opinie (0)