Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Dodaj do ulubionych

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 29 września 2022 r. | archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - uczelnie >

Opis kierunku

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo to kierunek nastawiony na kształcenie umiejętności praktycznych, opartych na solidnych podstawach teoretycznych. Celem studiów jest pozyskanie specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

W toku studiów studenci Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwo zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania kancelarii i każdego etapu cyklu życia dokumentu od powstania przez rejestrację, obieg, ekspedycję, archiwizację, aż po zniszczenie dokumentacji lub przekazanie do archiwów historycznych. Ponadto, rozwijają umiejętności zarządzania archiwami zakładowymi i składnicami akt, opracowywania materiałów archiwalnych, wyszukiwania danych i informacji, badania potrzeb informacyjnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kryteria rekrutacyjne na kierunek Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo są dość szerokie, jednak fundamentalnymi przedmiotami są języki: polski oraz obcy nowożytny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO?

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo posiadają charakter praktyczny. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania oraz udostępniania informacji. Zaznajamiają się z podstawami zarządzania dokumentacją, źródłoznawstwem nowożytnym, informacją biznesową, statystyką opisową, czy ochroną prawną dokumentacji.

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo przygotowują do pracy w każdego rodzaju archiwach, kancelariach oraz pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych, a także brokera informacji.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo nabywają umiejętności między innymi w zakresie obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, porządkowania i selekcji dokumentacji, analizy i krytyki źródeł, opracowywania materiałów archiwalnych mających wartość historyczną, wykorzystywania e- usług administracyjnych państwa, wykorzystywania systemów CMS, korzystania z programów biurowych.

Zdobywają wiedzę dotyczącą dokumentów dyplomatycznych, elementów postępowania administracyjnego, prawa archiwalnego, wywiadu rynkowego, źródłoznawstwa, międzynarodowej bazy danych w biznesie, zarządzania jakością.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO?

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO?

Studenci kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo nabywają specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika, dzięki którym mogą podjąć pracę między innymi w archiwach państwowych, archiwach prywatnych, archiwach historycznych, kancelariach jawnych i tajnych, urzędach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

 • archiwa państwowe,
 • archiwa prywatne,
 • archiwa historyczne,
 • archiwa społeczne,
 • kancelarie jawne,
 • kancelarie tajne,
 • urzędy administracji publicznej.

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia