Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Dodaj do ulubionych

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo to kierunek nastawiony na kształcenie umiejętności praktycznych, opartych na solidnych podstawach teoretycznych. Celem studiów jest pozyskanie specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika.

W toku studiów studenci Archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwo zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania kancelarii i każdego etapu cyklu życia dokumentu od powstania przez rejestrację, obieg, ekspedycję, archiwizację, aż po zniszczenie dokumentacji lub przekazanie do archiwów historycznych. Ponadto, rozwijają umiejętności zarządzania archiwami zakładowymi i składnicami akt, opracowywania materiałów archiwalnych, wyszukiwania danych i informacji, badania potrzeb informacyjnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kryteria rekrutacyjne na kierunek Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo są dość szerokie, jednak fundamentalnymi przedmiotami są języki: polski oraz obcy nowożytny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO?

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo posiadają charakter praktyczny. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania oraz udostępniania informacji. Zaznajamiają się z podstawami zarządzania dokumentacją, źródłoznawstwem nowożytnym, informacją biznesową, statystyką opisową, czy ochroną prawną dokumentacji.

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo przygotowują do pracy w każdego rodzaju archiwach, kancelariach oraz pełnienia obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych, a także brokera informacji.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo nabywają umiejętności między innymi w zakresie obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, porządkowania i selekcji dokumentacji, analizy i krytyki źródeł, opracowywania materiałów archiwalnych mających wartość historyczną, wykorzystywania e- usług administracyjnych państwa, wykorzystywania systemów CMS, korzystania z programów biurowych.

Zdobywają wiedzę dotyczącą dokumentów dyplomatycznych, elementów postępowania administracyjnego, prawa archiwalnego, wywiadu rynkowego, źródłoznawstwa, międzynarodowej bazy danych w biznesie, zarządzania jakością.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO?

Studia na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

historia, język polski

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stac. I stopnia:
35
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
45
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
25
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO?

Studenci kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo nabywają specjalistycznych umiejętności z zakresu zarządzania informacją niezależnie od jej formy i nośnika, dzięki którym mogą podjąć pracę między innymi w archiwach państwowych, archiwach prywatnych, archiwach historycznych, kancelariach jawnych i tajnych, urzędach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo:

 • archiwa państwowe,
 • archiwa prywatne,
 • archiwa historyczne,
 • archiwa społeczne,
 • kancelarie jawne,
 • kancelarie tajne,
 • urzędy administracji publicznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

Komentarze (0)