• ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt magister inżynier architekt
  Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura

  Kształcenie na kierunku Architektura przygotowuje do pełnienia zawodu architekta. Absolwent tego kierunku otrzymuje jedno z najbardziej wszechstronnych wykształceń na rynku zawodowym. Kształcenie na kierunku architektura prowadzimy na pierwszym i drugim stopniu studiów (S1 i S2). Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów projektowych, inżynieryjnych i artystycznych.

  Po ukończeniu pierwszego stopnia studiów student uzyskuje tytuł - inżynier architekt. Uprawnia go to, m.in. do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł - magister inżynier architekt. Będzie on mógł pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, m.in. uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

  Absolwent kierunku Architektura otrzymuje szeroką interdyscyplinarną wiedzę dającą wiele możliwości na rynku pracy i umożliwiającą podjęcie pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z architekturą, inżynierią, procesem inwestycyjnym i sztuką.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest Sprawdzian umiejętności plastycznych oraz wynik z egzaminu maturalnego z: matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu dodatkowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

  Projektowanie Wnętrz i Architektury Otoczenia to studia inżynierskie łączące projektowanie wnętrz i otoczenia obiektów architektury. Architekt wnętrz i otoczenia to profesjonalista w zakresie kształtowania najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem elementów środowiska naturalnego. Jeżeli posiadasz zdolności rysunkowe powiązane z wnikliwą obserwacją rzeczywistości, interesujesz się architekturą wnętrz i wzornictwem lub jesteś pasjonatem przenikania się architektury z naturą – to idealny kierunek dla Ciebie. Kadrę kierunku PAWiO tworzą nauczyciele akademiccy z zakresu sztuk pięknych i architektury.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale Architektury, student otrzymuje tytuł – inżynier. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł – magister inżynier. Umożliwia to samodzielne projektowanie wnętrz w budynkach wraz ich najbliższym otoczeniem oraz małej architektury, a także mebli oraz innych ciekawych rozwiązań znajdujących swoje zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, galeriach, przestrzeniach otwartych jak również w domach prywatnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci kierunków studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (0)