Dodaj do ulubionych

Architektura studia - kierunek studiów

Studia na kierunku architektura to studia inżynierskie lub magisterskie z obszaru nauk inżynieryjno technicznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny architektury i urbanistyki.

Studia na kierunku architektura
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), od 5,5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności architektura możesz podjąć na 19 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | architektura - uczelnie >

Studia zazwyczaj trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5,5 roku do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

 
Opis kierunku

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego, tak by mogli ją oni wykorzystywać w przyszłej pracy zawodowej.

 

Specjalności

Współczesne studia architektoniczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku architektura: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, architektura i ochrona zabytków, architektura i urbanistyka.

 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku architektura najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka, fizyka oraz historia sztuki, geografia czy informatyka. Ponadto przeprowadzany jest egzamin z rysunku. 
*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).
 
Ceny

Studia stacjononarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 6000 zł do 13080 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci architektury odnajdują się w pracy w branży budowlanej i architektonicznej zarówno w biurze architektonicznym w zakresie projektowania jak i wykonawstwie oraz nadzorze budowlanym.

 
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura?

Aby dostać się na studia na kierunku architektura oprócz bardzo dobrych wyników maturalnych, należy także przystąpić do egzaminu wstępnego, który obejmuje sprawdzian uzdolnień plastycznych. To właściwie jedyny kierunek ścisły, który stawia przed kandydatami takie wyzwanie.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku architektura:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • fizyka,
 • historia,
 • geografia
 • informatyka.

 

Jednak na początku warto skupić się na przedmiotach rekrutacyjnych. W przypadku architektury podstawę stanowi matematyka oraz język obcy nowożytni.

Znakomite wyniki z tych przedmiotów – oczywiście zdawanych na poziomie rozszerzonym – otwiera furtkę do przystąpienia do egzaminu z predyspozycji plastycznych. Polega on na ogół na wykonaniu rysunków oraz szkiców, które mają określić uzdolnienia kandydata.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Śląska

Akademia Śląska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Architektura - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura studia niestacjonarne

Architektura studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura studia I stopnia

Architektura studia II stopnia

Architektura studia jednolite magisterskie

POPULARNE MIASTA

Pokaż wszystkie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po kierunku architektura?

Studia na kierunku architektura dają absolwentom wszechstronne kwalifikacje z zakresu projektowania przestrzeni cywilizacyjnej. Absolwenci tych studiów posiadają rozbudowaną wiedzę na temat projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego.
Architekci znają różnego typu materiały i wiedzą, jak wykorzystać je w praktyce. Wiedza tej grupy zawodowej łączy w sobie przede wszystkim to, co techniczne i artystyczne, także wykształcenie architektów ma charakter wysoce interdyscyplinarny.
Doskonała znajomość sztuk plastycznych i historii przemysłu architektonicznego, kwalifikacje obejmujące zagadnienia matematyczne, fizyczne, materiałoznawcze, instalacje budowane – to wszystko czyni architektów elitarnymi profesjonalistami, których wiedza staje się podstawą do kreatywnego i atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.
 
Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem architektury, musisz najpierw zdać wstępny egzamin teoretyczno-praktyczny, który zweryfikuje Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu architekta.

Jeśli przejdziesz go pomyślnie, otworzą się przed Tobą drzwi do zdobycia tytułu inżyniera architekta po pierwszym stopniu, i magistra architekta po drugim stopniu studiów.

 

Twoja droga do uzyskania tych tytułów naukowych wieść będzie przez zajęcia teoretyczne i praktyczne – zarówno zakresu:

 • fizyki i matematyki,
 • sztuk pięknych,
 • rysunku 
 • nauk humanistycznych. 

 

Dlatego tak ważne jest, aby osoby wybierające studia architektoniczne posiadały interdyscyplinarne zainteresowania, a także były otwarte, ciekawe świata oraz pracowite.

 

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii
 • Teoria kompozycji w projektowaniu architektonicznym
 • Podstawy projektowania urbanistycznego
 • Budownictwo ogólne
 • Prawo budowlane
 • Historia architektury powszechnej
 • Planowanie regionalne
 • Elementy urbanistyczne
 • Instalacje budowlane
 • Projektowanie architektoniczne - architektura energooszczędna

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania budynków mieszkalnych i użytkowych, zarówno drewnianych, jak i murowanych
 • przepisów prawa i procedur niezbędnych do realizacji projektów budynków
 • metod i środków wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego
 • poznania zaawansowanych technik komputerowch, w tym projektowanie 3D
 • przepisów prawa i procedur niezbędnych do realizacji projektów budynków
 • metod i środków wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego
 • konserwacji zabytków oraz rewitalizacji środowiska zurbanizowanego
 • ochrony i konserwacji otaczającego środowiska
 • zasad kosztorysowania
 • technik niezbędnych do prawidłowego wykonywania projektów architektonicznych
 • zasad gromadzenia informacji i ich interpretacji w ramach przygotowywania koncepcji projektowej

 

Na studiach architektonicznych zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na budowanie oraz kształtowanie plastyczne (artystyczne i estetyczne) budynków, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Zostaniesz przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy projektowej oraz do zespołowej działalności zawodowej z obszaru architektury i urbanistyki.

Będziesz mógł projektować i realizować inwestycje w Polsce oraz poza jej granicami.

Jak wyglądają studia na kierunku architektura?

Co roku liczba maturzystów chcących podjąć studia architektoniczne kilkukrotnie przewyższa ilość wolnych miejsc na uczelniach.

Mimo to kierunek architektura od lat postrzegany jest jako elitarny, ponieważ na wymarzone studia dostaną się jedynie ci kandydaci, którzy są najwszechstronniej uzdolnieni. Aby być dobrym architektem, należy mieć bowiem jednocześnie duszę artysty i umiejętności inżyniera.

Wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna, umiłowanie do pięknych form to tylko początek. Na studiach architektonicznych najważniejsze są umiejętność logicznego myślenia, analiza danych, prowadzenie odpowiednich wyliczeń, czy doskonała znajomość materiałów budowlanych.

Jeżeli chciałbyś ubiegać się o miejsce na studiach architektonicznych, to intensywne przygotowania musisz zacząć już dziś!

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku architektura mają dwustopniowy charakter – na zakończenie pierwszego etapu nauki student przystępuje do obrony pracy inżynierskiej. Po pomyślnej obronie i uzyskaniu tytułu inżyniera przychodzi czas na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Coraz częściej polskie uczelnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów i w swojej ofercie uwzględniają studia niestacjonarne, także na takim kierunku jak architektura.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku architektura jest wyjątkowo zróżnicowany i podczas realizacji wymaga od studentów niemałego zaangażowania. 

 

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematykę,
 • geometrię wykreślania,
 • podstawy projektowania architektonicznego i ergonomii,
 • mechanikę,
 • fizykę budowli,
 • geometria wykreślania,
 • historia architektury i budowy miast,
 • podstawy geodezji i kartografii.

 

Druga część przedmiotów ma charakter bardziej artystyczny i skupia się bardziej na kształceniu i rozwijaniu zmysłu estetycznego. Studenci zetkną się zatem z:

 • rysunkiem odręcznym i malarstwem,
 • projektami kompozycyjnymi,
 • fotografią.

 

Oprócz tego równolegle do tych zajęć prowadzone będą wykłady i ćwiczenia z zakresu historii architektury, historii budowy miast i psychologii percepcji. Podstawą kształcenia będzie także szczegółowe poznanie materiałów wykorzystywanych w budownictwie: drewna, żelbetu i innych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia architektoniczne przemyślane są tak, by wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do rozwijania umiejętności praktycznych z zakresu projektowania.

Naczelną umiejętnością absolwenta architektury jest kształtowanie przestrzeni cywilizacyjnej. Wiedza z zakresu projektowania pozwala mu rozwinąć podejmowanie twórczych działań z zakresu tworzenia i projektowania architektonicznego.

Osoba kończąca te studia potrafi z łatwością planować różnego typu zabudowy, organizuje procesy inwestycyjne oraz tworzy przede wszystkim projekty architektoniczne, urbanistyczne oraz konserwatorskie.

 

4. Gdzie studiować architekturę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek architektura:

Ile trwają studia na kierunku architektura?

Ile trwają studia na kierunku architektura?

Studia na kierunku architektura trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5,5 roku do 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia na kierunku architektura podzielone są na dwa stopnie edukacyjne. Oznacza to, że pierwszy etap kształcenia kończy przystąpienie do egzaminu inżynierskiego.

Otrzymasz wtedy uprawnienia, które pozwolą ci na rozpoczęcie pracy na stanowiskach pomocniczych. Dopiero podjęcie studiów magisterskich, czyli studiów drugiego stopnia, da ci pełnię uprawnień związanych z wykonywaniem tego zawodu.

Studia inżynierskie obejmują od 3,5 do 4 lat kształcenia. Jeżeli podejmiesz decyzję o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich, to swoje umiejętności i wiedzę będziesz rozwijać przez kolejne dwa lata.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura?

Studia na kierunku architektura zarezerwowane są jedynie dla najlepszych i najzdolniejszych kandydatów, więc jeżeli poważnie myślisz o wyborze tego typu dalszej ścieżki edukacyjnej, to przygotowania powinieneś zacząć już dziś.

Na początku przede wszystkim warto, abyś odpowiedział sobie na pytanie – czy oprócz zamiłowania do nauk ścisłych, posiadam także rozbudowane umiejętności plastyczne?

Jest to wyjątkowo ważne, bowiem każdy aplikant przystąpi do egzaminu wstępnego, który ocenić ma te kwalifikacje.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Podstawą jednak jest bardzo dobre przygotowanie się do matury, ponieważ to wynik egzaminu z matematyki oraz języka obcego decyduje, czy kandydat zostanie dopuszczony do sprawdzianu wstępnego.

Wyżej wymienione przedmioty są obligatoryjne w procesie rekrutacji i każdy z kandydatów, jeżeli chce mieć szansę na rozpoczęcie tych studiów, musi zdawać je na poziomie rozszerzonym.

Po spełnieniu tych wymagań ważne jest, abyś dobrze przygotował się do sprawdzianu z umiejętności. Każda uczelnia podaje informacje o tym, jak ten egzamin ma przebiegać, więc podstawą jest zapoznanie się z nimi. Na ogół zadanie kandydatów polega na wykonaniu odręcznych rysunków ołówkami.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Warto też, abyś rozważył wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą pozwala na dostanie się na wymarzony kierunek studiów bez przystępowania do procesu rekrutacyjnego. W przypadku studiów na kierunku architektura będą to przykładowo:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

Ostatnim i równie ważnym etapem rekrutacji jest czas składania dokumentów. Zaniedbanie tego elementu może negatywnie wpłynąć na proces kwalifikacji zgłoszeń, bo niedostarczenie odpowiednich papierów na czas daje podstawy do skreślenia cię z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku architektura?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura?

Jeśli więc masz głowę pełną pomysłów, nie jest Ci obojętne, w jakiej przestrzeni żyjesz, posiadasz precyzję inżyniera i wyobraźnię wielbiciela sztuki, uwielbiasz wyzwania, a gdy tylko masz pod ręką kawałek kartki i ołówek, zaczynasz rysować – prawdopodobnie jesteś idealnym kandydatem na studia architektoniczne!

Absolwentów studiów na kierunku architektura czekają różnorodne i kreatywne formy zatrudnienia, które pozwolą im rozwinąć i zaprezentować cały aparat pozyskanych umiejętności. Szeroko rozumiana branża budowlana i architektoniczna wciąż poszukuje młodych i kreatywnych architektów.

Praca w biurach projektowych, realizacja własnych planów, działalność w charakterze pracownika pomocniczego w branży związanej z nadzorem budowlanym – możliwości dla absolwentów tego kierunku są niezmierzone.

 

Architektura uważana jest za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który sprawia, że jego absolwenci od wielu dekad stanowią zawodową elitę na rynku pracy. Osoby kończące te studia, przygotowane są do rozpoczęcia zatrudnienia w branży architektonicznej i budowlanej, nie tylko na arenie lokalnej, ale i międzynarodowej.

 

Zakres ich umiejętności pozwala na rozwijanie się w pracy związanej z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i konserwatorskim. Ich kariera zawodowa zależna jest od indywidualnych preferencji, ponieważ absolwenci architektury mogą realizować się nie tylko jako projektanci, praca czeka na nich również w sektorze nadzoru budowlanego.
 
Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej
 • architekt
 • dekarz i blacharz budowlany
 • cieśla i stolarz budowlany
 • doradca w firmach budowlanych
 • projektant wnętrz
 • operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
 • konstruktor
 • kreślarz
 • inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych
 • inspektor w zakresie instalacji elektrycznych

 

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia architekta sprawia, że może on podejmować owocną współpracę ze specjalistami innych dziedzin – technicznych, artystycznych, czy nawet humanistycznych. Architekt to inżynier z duszą estety, a to daje mu gwarant inspirującego rozwoju ścieżki zawodowej.

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura?

Architektura to niewątpliwie jeden z najbardziej wymagających, ale i rozwijających kierunków. Dbanie o zmysł estetyczny, zamiłowanie do sztuk plastycznych i centralne miejsce królowej nauk sprawiają, że podczas tych studiów być może przeżyjesz najbardziej fascynującą przygodę życia.

Karolina, dziś już absolwentka architektury, mówi:

Pierwszy rok studiów był dla mnie najgorszy, natomiast każdy następny rozwijał wszystko to, co kocham – zamiłowanie do sztuki. Architektura sprawiła, że miałam szansę rozwinąć się artystycznie przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności technicznych. To wspaniałe studia, które nie zabijają pasji, lecz tylko ją rozwijają!

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITEKTURA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA

Komentarze (30)

Gweaklin odpowiedz

Świetny artykuł! Siostra zastanawia się nad kierunkiem :)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

dzon odpowiedz pokaż odpowiedzi (8)

@Monika dobry fachowiec zawsze znajdzie swoje miejsce i bez problemu znajdzie pracę. Tym się nie martw. @Doradca czy uczelnia pomaga studentom w zdobywaniu doświadczenia poprzez jakieś dodatkowe kursy? certyfikaty?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: dzon odpowiedz

Witaj, Dzon! Masz rację. Dodatkowo Biuro Karier pomaga zarówno studentom jak i absolwentom w znalezieniu ciekawych ofert praktyk czy też pracy. Aż 90% absolwentów naszej uczelni znajduje pracę do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: dzon odpowiedz

Witaj, Dzon! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży. Po I i II roku studiów gwarantujemy trzy tygodnie ćwiczeń terenowych oraz pięć tygodni praktyki dyplomowej. Oczywiście uczelnia oferuje też różne dodatkowe kursy. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Monika W odpowiedzi do: dzon odpowiedz

No żeby być dobrym fachowcem, trzeba też mieć odpowiednią praktykę, nie tak hop siup da się to wszystko połączyć.

Zuza W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy ta praca po studiach, którą 90% absolwentów znajduje, to jest w Warszawie czy ogólnie w Polsce? Jakiego regionu dotyczą te statystyki ?

dzon W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca bardzo fajnie, że po szkole nie zostaje sie samemu. @Doradca czy jest pobierana jakaś prowizja czy opłata za taką pomoc?

Sara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Te kursy to też ciekawa sprawa. JAkie to są m.in/?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci otrzymali tyle praktycznej wiedzy, na ile jest to tylko możliwe. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Przykładowe szkolenia to m.in. Chmura obliczeniowa ?Architecting on AWS, Zarządzanie ? od PMI do ITIL ?a czyli jaką metodykę mam wybrać, Bezpieczeństwo - RODO z perspektywy IT, Przypadki użycia różnego typu chmury (warsztaty połączone z wizytacją u pracodawcy) i wiele, wiele innych. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Monika odpowiedz pokaż odpowiedzi (7)

Ogólnie coś mnie ciągnęło do tej architektury i wybrałem ten kierunek, aczkolwiek mam pewne wątpliwości, czy nie jest to kierunek zbyt popularny ? Czy rzeczywiście po nim będą kolejne miejsca pracy dla absolwentów ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Jako absolwent kierunku Architektura masz szansę zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach takich jak biura i pracownie projektowe, firmy budowlane, firmy deweloperskie, agencje reklamowe, wydawnictwa i wiele, wiele innych. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Monika W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jak z poziomem nauczania na Waszej uczelni ? Absolwenci są zadowoleni z wyboru ?

sara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Rynek nieruchomości wciąz się rozwija . Jest mnóstwo pracy ,jeśli tylko się przyłożysz do nauki

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Poziom na naszej uczelni jest wysoki, a nasi wykładowcy to niezwykli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Nasi absolwenci szybko znajdują pracę po ukończeniu studiów i mile wspominają czas spędzony na naszej uczelni. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: sara odpowiedz

Witaj, Sara! Dokładnie - aż 90% absolwentów naszej uczelni po maksymalnie 3 miesiącach od ukończenia nauki znajduje pracę. Chcieć to móc. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zuza W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy ta praca po studiach, którą 90% absolwentów znajduje, to jest w Warszawie czy ogólnie w Polsce? Jakiego regionu dotyczą te statystyki ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Zuza odpowiedz

Witaj, Zuza! Jest to ogólna statystyka dotycząca naszych absolwentów. Kończąc studia na naszej uczelni wcale nie trzeba zamykać się tylko na Warszawę :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Witaj, Krakus! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Po ukończeniu studiów na kierunku Architektura masz szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach, takich jak biura i pracownie projektowe, firmy deweloperskie, urzędy miasta, agencje reklamowe, wydawnictwa i wiele, wiele innych. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Kacper W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Tylko że krakus to po nicku widać że ma 20 lat doświadczenia w branży... A to ułatwia znalezienie roboty. Gorzej z osobami które dopiero zastanawiają się w którą stronę pokierować swoją karierę

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kacper odpowiedz

Witaj, Kacper! 80% studentów ostatniego roku ma już pracę, a 90% absolwentów do 3 miesięcy od ukończenia studiów znajduje pracę. Biuro Karier w tym pomaga - zarówno studentom naszej uczelni jak i absolwentom. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zuza W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula a z jakim tytułem można skończyć architekturę na Vistuli ? Inż.arch. czy tylko inż. ?

Krakus - architekt uprawniony -20 lat w zawodzie odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Tylko roboty po tym nie ma i praca za grosze. Jak zostaniesz architektem to możesz dawać np. lekcje rysunku i ogłaszać się w komentarzach jak Pani Kasia (ciekawe czego nie projektuje tylko reklamuje lekcje rysunku - przypadek?) - żeby złowić kolejnych "jeleni" na ten piękny i jednocześnie niedoceniany zawód.

zadowolony architekt W odpowiedzi do: Krakus - architekt uprawniony -20 lat w zawodzie odpowiedz

Żenujący komentarz. Panie Krakus. Niech Pan nie leje jadu ani nie stosuje argumentacji ad personam. W każdym zawodzie jest tak, że tylko garstka zbija na nim kokosy. Jeżeli chce Pan zarabiać dobrze to proszę założyć biuro i świetnie prosperować. Da się tylko trzeba mieć dużą wiedzę biznesową oprócz architektonicznej.

Kacper W odpowiedzi do: Krakus - architekt uprawniony -20 lat w zawodzie odpowiedz

No to w takim razie co trzeba robić w trakcie studiów żeby nie zostać bez pracy po ich zakończeniu? Ja na prawdę bardzo chciałbym się zajmować projektowaniem... Czy to też kwestia wyboru uczelni? A może studia zaoczne i praca?

Sara W odpowiedzi do: Krakus - architekt uprawniony -20 lat w zawodzie odpowiedz

To można przypisać do każdego zawodu. I jakość szkoły ma tu wtedy mniejsze znaczenie

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Kacper odpowiedz

Witaj, Kacper! Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie architektury i urbanistyki. Dodatkowo po I i II roku studiów gwarantujemy trzy tygodnie ćwiczeń terenowych oraz pięć tygodni praktyki dyplomowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Monia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A na czym dokładnie polegają te tygodnie praktyki dyplomowej ? Bo w sumie nie do końca rozumiem... @Sara Racja, w każdym zawodzie można wymiatać albo zamiatać... To od nas zależy jak bardzo będziemy starać się piąć w górę, i jak dobrzy będziemy w tym co robimy. Wiadomo trochę szczęścia też się zawsze przyda. ;)

Kasia odpowiedz

Dobry artykuł :) Jakbyście chcieli przeczytać więcej o tym jak dostać się na architekturę to zapraszam tutaj: http://domin-krakow.pl/kurs-rysunku-architektura/ Ten kurs rysunku w Krakowie wie jak do tego podejść, można się wszystkiego dowiedzieć i nauczyć rysować tak, że na egzaminie macie pewne szanse na piątki z rysunku, a co najważniejsze nauczycie się rysować z pasją i świadomością architektury, a bardzo zwracają na to uwagę przy ocenie egzaminu z rysunku.