Architektura studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Co roku liczba maturzystów chcących podjąć studia architektoniczne kilkukrotnie przewyższa ilość wolnych miejsc na uczelniach. Mimo to kierunek architektura od lat postrzegany jest jako elitarny, ponieważ na wymarzone studia dostaną się jedynie ci kandydaci, którzy są najwszechstronniej uzdolnieni. Aby być dobrym architektem, należy mieć bowiem jednocześnie duszę artysty i umiejętności inżyniera.

Wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna, umiłowanie do pięknych form to tylko początek. Na studiach architektonicznych najważniejsze są umiejętność logicznego myślenia, analiza danych, prowadzenie odpowiednich wyliczeń, czy doskonała znajomość materiałów budowlanych. Jeżeli chciałbyś ubiegać się o miejsce na studiach architektonicznych, to intensywne przygotowania musisz zacząć już dziś!

 

Program studiów

Aby zostać studentem architektury, musisz najpierw zdać wstępny egzamin teoretyczno-praktyczny, który zweryfikuje Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu architekta. Jeśli przejdziesz go pomyślnie, otworzą się przed Tobą drzwi do zdobycia tytułu inżyniera architekta po pierwszym stopniu, i magistra architekta po drugim stopniu studiów.

Twoja droga do uzyskania tych tytułów naukowych wieść będzie przez zajęcia teoretyczne i praktyczne – zarówno zakresu fizyki i matematyki, jak również z zakresu sztuk pięknych, rysunku czy nauk humanistycznych. Dlatego tak ważne jest, aby osoby wybierające studia architektoniczne posiadały interdyscyplinarne zainteresowania, a także były otwarte, ciekawe świata oraz pracowite.

Na studiach architektonicznych zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na budowanie oraz kształtowanie plastyczne (artystyczne i estetyczne) budynków, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Zostaniesz przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy projektowej oraz do zespołowej działalności zawodowej z obszaru architektury i urbanistyki. Będziesz mógł projektować i realizować inwestycje w Polsce oraz poza jej granicami.

 

Praca po studiach

Jeśli więc masz głowę pełną pomysłów, nie jest Ci obojętne, w jakiej przestrzeni żyjesz, posiadasz precyzję inżyniera i wyobraźnię wielbiciela sztuki, uwielbiasz wyzwania, a gdy tylko masz pod ręką kawałek kartki i ołówek, zaczynasz rysować – prawdopodobnie jesteś idealnym kandydatem na studia architektoniczne!

Abiturientów studiów na kierunku architektura czekają różnorodne i kreatywne formy zatrudnienia, które pozwolą im rozwinąć i zaprezentować cały aparat pozyskanych umiejętności. Szeroko rozumiana branża budowlana i architektoniczna wciąż poszukuje młodych i kreatywnych architektów. Praca w biurach projektowych, realizacja własnych planów, działalność w charakterze pracownika pomocniczego w branży związanej z nadzorem budowlanym – możliwości dla absolwentów tego kierunku są niezmierzone.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura?

Aby dostać się na studia na kierunku architektura oprócz bardzo dobrych wyników maturalnych, należy także przystąpić do egzaminu wstępnego, który obejmuje sprawdzian uzdolnień plastycznych. To właściwie jedyny kierunek ścisły, który stawia przed kandydatami takie wyzwanie.

Jednak na początku warto skupić się na przedmiotach rekrutacyjnych. W przypadku architektury podstawę stanowi matematyka oraz język obcy nowożytni. Znakomite wyniki z tych przedmiotów – oczywiście zdawanych na poziomie rozszerzonym – otwiera furtkę do przystąpienia do egzaminu z predyspozycji plastycznych. Polega on na ogół na wykonaniu rysunków oraz szkiców, które mają określić uzdolnienia kandydata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARCHITEKTURA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Kierunek architektura prowadzony jest przez:

Wydział Architektury

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po kierunku architektura?

Studia na kierunku architektura dają absolwentom wszechstronne kwalifikacje z zakresu projektowania przestrzeni cywilizacyjnej. Abiturienci tych studiów posiadają rozbudowaną wiedzę na temat projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego. Architekci znają różnego typu materiały i wiedzą, jak wykorzystać je w praktyce. Wiedza tej grupy zawodowej łączy w sobie przede wszystkim to, co techniczne i artystyczne, także wykształcenie architektów ma charakter wysoce interdyscyplinarny.
Doskonała znajomość sztuk plastycznych i historii przemysłu architektonicznego, kwalifikacje obejmujące zagadnienia matematyczne, fizyczne, materiałoznawcze, instalacje budowane – to wszystko czyni architektów elitarnymi profesjonalistami, których wiedza staje się podstawą do kreatywnego i atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

Jak wyglądają studia na kierunku architektura?

Studia na kierunku architektura mają dwustopniowy charakter – na zakończenie pierwszego etapu nauki student przystępuje do obrony pracy inżynierskiej. Po pomyślnej obronie i uzyskaniu tytułu inżyniera przychodzi czas na rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

Coraz częściej polskie uczelnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów i w swojej ofercie uwzględniają studia niestacjonarne, także na takim kierunku jak architektura. To oznacza, że studenci spotykają się wieczorami lub podczas weekendowych zjazdów. Ten tryb studiów daje studentom możliwość rozwijania kariery zawodowej, jednak z drugiej strony edukacja osób, decydujących się na taką formę nauki, musi przebiegać przede wszystkim w sposób indywidualny. Mają one bowiem dużo więcej materiału do opracowania samodzielnie, by móc w pełni zrealizować program kształcenia.

Program studiów na kierunku architektura jest wyjątkowo zróżnicowany i podczas realizacji wymaga od studentów niemałego zaangażowania. Przedmioty, z którymi zetkną się studenci można podzielić na te typowo ścisłe i artystyczne. Do pierwszej grupy można zaliczyć: matematykę, geometrię wykreślania, podstawy projektowania architektonicznego i ergonomii, mechanikę oraz fizykę budowli.

Druga część przedmiotów ma charakter bardziej artystyczny i skupia się bardziej na kształceniu i rozwijaniu zmysłu estetycznego. Studenci zetkną się zatem z rysunkiem odręcznym i malarstwem, projektami kompozycyjnymi, a także z fotografią. Oprócz tego równolegle do tych zajęć prowadzone będą wykłady i ćwiczenia z zakresu historii architektury, historii budowy miast i psychologii percepcji. Podstawą kształcenia będzie także szczegółowe poznanie materiałów wykorzystywanych w budownictwie: drewna, żelbetu i innych.

Studia architektoniczne przemyślane są tak, by wiedza teoretyczna stanowiła podstawę do rozwijania umiejętności praktycznych z zakresu projektowania. Naczelną umiejętnością absolwenta architektury jest kształtowanie przestrzeni cywilizacyjnej. Wiedza z zakresu projektowania pozwala mu rozwinąć podejmowanie twórczych działań z zakresu tworzenia i projektowania architektonicznego. Osoba kończąca te studia potrafi z łatwością planować różnego typu zabudowy, organizuje procesy inwestycyjne oraz tworzy przede wszystkim projekty architektoniczne, urbanistyczne oraz konserwatorskie.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA STUDIA ZAOCZNE

Ile trwają studia na kierunku architektura?

Ile trwają studia na kierunku architektura?

Studia na kierunku architektura podzielone są na dwa stopnie edukacyjne. Oznacza to, że pierwszy etap kształcenia kończy przystąpienie do egzaminu inżynierskiego. Otrzymasz wtedy uprawnienia, które pozwolą ci na rozpoczęcie pracy na stanowiskach pomocniczych. Dopiero podjęcie studiów magisterskich, czyli studiów drugiego stopnia, da ci pełnię uprawnień związanych z wykonywaniem tego zawodu.

Studia inżynierskie obejmują 4 lata kształcenia. Jeżeli podejmiesz decyzję o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich, to swoje umiejętności i wiedzę będziesz rozwijać przez kolejne dwa lata.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura?

Studia na kierunku architektura zarezerwowane są jedynie dla najlepszych i najzdolniejszych kandydatów, więc jeżeli poważnie myślisz o wyborze tego typu dalszej ścieżki edukacyjnej, to przygotowania powinieneś zacząć już dziś. Na początku przede wszystkim warto, abyś odpowiedział sobie na pytanie – czy oprócz zamiłowania do nauk ścisłych, posiadam także rozbudowane umiejętności plastyczne? Jest to wyjątkowo ważne, bowiem każdy aplikant przystąpi do egzaminu wstępnego, który ocenić ma te kwalifikacje.

Podstawą jednak jest bardzo dobre przygotowanie się do matury, ponieważ to wynik egzaminu z matematyki oraz języka obcego decyduje, czy kandydat zostanie dopuszczony do sprawdzianu wstępnego. Wyżej wymienione przedmioty są obligatoryjne w procesie rekrutacji i każdy z kandydatów, jeżeli chce mieć szansę na rozpoczęcie tych studiów, musi zdawać je na poziomie rozszerzonym.

Po spełnieniu tych wymagań ważne jest, abyś dobrze przygotował się do sprawdzianu z umiejętności. Każda uczelnia podaje informacje o tym, jak ten egzamin ma przebiegać, więc podstawą jest zapoznanie się z nimi. Na ogół zadanie kandydatów polega na wykonaniu odręcznych rysunków ołówkami.

Warto też, abyś rozważył wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą pozwala na dostanie się na wymarzony kierunek studiów bez przystępowania do procesu rekrutacyjnego. W przypadku studiów na kierunku architektura będą to przykładowo:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Ostatnim i równie ważnym etapem rekrutacji jest czas składania dokumentów. Zaniedbanie tego elementu może negatywnie wpłynąć na proces kwalifikacji zgłoszeń, bo niedostarczenie odpowiednich papierów na czas daje podstawy do skreślenia cię z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku architektura?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura?

Architektura uważana jest za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, który sprawia, że jego absolwenci od wielu dekad stanowią zawodową elitę na rynku pracy. Osoby kończące te studia, przygotowane są do rozpoczęcia zatrudnienia w branży architektonicznej i budowlanej, nie tylko na arenie lokalnej, ale i międzynarodowej.
Zakres ich umiejętności pozwala na rozwijanie się w pracy związanej z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i konserwatorskim. Ich kariera zawodowa zależna jest od indywidualnych preferencji, ponieważ absolwenci architektury mogą realizować się nie tylko jako projektanci, praca czeka na nich również w sektorze nadzoru budowlanego.
Interdyscyplinarny charakter wykształcenia architekta sprawia, że może on podejmować owocną współpracę ze specjalistami innych dziedzin – technicznych, artystycznych, czy nawet humanistycznych. Architekt to inżynier z duszą estety, a to daje mu gwarant inspirującego rozwoju ścieżki zawodowej.

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura?

Architektura to niewątpliwie jeden z najbardziej wymagających, ale i rozwijających kierunków. Dbanie o zmysł estetyczny, zamiłowanie do sztuk plastycznych i centralne miejsce królowej nauk sprawiają, że podczas tych studiów być może przeżyjesz najbardziej fascynującą przygodę życia.

Karolina, dziś już absolwentka architektury, mówi:

Pierwszy rok studiów był dla mnie najgorszy, natomiast każdy następny rozwijał wszystko to, co kocham – zamiłowanie do sztuki. Architektura sprawiła, że miałam szansę rozwinąć się artystycznie przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności technicznych. To wspaniałe studia, które nie zabijają pasji, lecz tylko ją rozwijają!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ARCHITEKTURA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA

Komentarze (2)

Krakus - architekt uprawniony -20 lat w zawodzie odpowiedz

Tylko roboty po tym nie ma i praca za grosze. Jak zostaniesz architektem to możesz dawać np. lekcje rysunku i ogłaszać się w komentarzach jak Pani Kasia (ciekawe czego nie projektuje tylko reklamuje lekcje rysunku - przypadek?) - żeby złowić kolejnych "jeleni" na ten piękny i jednocześnie niedoceniany zawód.

Kasia odpowiedz

Dobry artykuł :) Jakbyście chcieli przeczytać więcej o tym jak dostać się na architekturę to zapraszam tutaj: http://domin-krakow.pl/kurs-rysunku-architektura/ Ten kurs rysunku w Krakowie wie jak do tego podejść, można się wszystkiego dowiedzieć i nauczyć rysować tak, że na egzaminie macie pewne szanse na piątki z rysunku, a co najważniejsze nauczycie się rysować z pasją i świadomością architektury, a bardzo zwracają na to uwagę przy ocenie egzaminu z rysunku.