ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz licznych umiejętności praktycznych. W toku studiów studenci poznają zasady rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zaznajamiają się z mechanizmami funkcjonowania organizacji, podstawowymi mechanizmami funkcjonowania systemu finansowego, analizą otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizą zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, zasadami planowania strategii marketingowych, zasadami wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa, technikami negocjacyjnymi.

  Studenci Zarządzania w Akademii WSB w Krakowie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie optymalizowania procesów usługowych i biurowych, budowania zespołu i planowania rozwoju pracowników, kreowania projektów rozwojowych, analizy i oceny stanu zagrożenia bezpieczeństwa, logistycznej obsługi klienta, prowadzenia dokumentacji kadrowej, czy naliczania wynagrodzeń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Kadry i płace w praktyce
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Lean management
  • Digital marketing

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Kadry i płace w praktyce
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Lean management
  • Digital marketing

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)