Akademia WSB w Żywcu

Zarządzanie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34-300 Żywiec

Tel. +48 725 558 880

pcader@wsb.edu.pl

jhulka@wsb.edu.pl

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

34-300 Żywiec

Tel. +48 725 558 880

pcader@wsb.edu.pl

jhulka@wsb.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Akademii WSB w Żywcu umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz licznych umiejętności praktycznych. W toku studiów studenci poznają zasady rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Zaznajamiają się z zasadami efektywnej komunikacji, zasadami budowania zespołu, zawieraniem stosunku pracy, psychologicznymi aspektami zarządzania ludźmi, zarządzaniem projektami, nowoczesnymi formami sprzedaży, identyfikowaniem potrzeb klientów, metodami certyfikacji systemów zarządzania.

  Studenci Zarządzania w Akademii WSB w Żywcu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: naliczania i wypłacania wynagrodzeń, zarządzania konfliktem w organizacji, planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania strategii marketingowych, zarządzania innowacjami, stosowania metod statystycznych, zarządzania ryzykiem, identyfikowania i ograniczania marnotrawstwa w przedsiębiorstwie, optymalizowania procesów usługowych i biurowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Psychologia w biznesie
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Przedsiębiorczość i e-biznes
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych
  • Kreowanie marki osobistej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Menedżer jakości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Lean management
  • Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  • Psychologia menedżerska
  • Menedżer sprzedaży
  • Menedżer logistyki
  • Zarzadzanie menedżerskie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Psychologia w biznesie
  • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Digital marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Przedsiębiorczość i e-biznes
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych
  • Kreowanie marki osobistej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kadry i płace w praktyce
  • Menedżer jakości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Lean management
  • Zarządzanie projektami biznesowymi, publicznymi i społecznymi
  • Psychologia menedżerska
  • Menedżer sprzedaży
  • Menedżer logistyki
  • Zarzadzanie menedżerskie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Żywcu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)