Uniwersytet WSB Merito Łódź

Design w biznesie

ul. Brzozowa 5/7,
93-101, Łódź
Dziekanat:
Telefon: 42 208 25 75
E-mail: dziekanat@lodz.merito.pl
Biuro Rekrutacji:
Telefon: +48 42 208 25 70/71
E-mail: rekrutacja@lodz.merito.pl  
Dział Studiów Podyplomowych
Telefon:
42 208 25 83
538 816 611
E-mail: dsp@lodz.merito.pl

ul. Brzozowa 5/7,
93-101, Łódź
Dziekanat:
Telefon: 42 208 25 75
E-mail: dziekanat@lodz.merito.pl
Biuro Rekrutacji:
Telefon: +48 42 208 25 70/71
E-mail: rekrutacja@lodz.merito.pl  
Dział Studiów Podyplomowych
Telefon:
42 208 25 83
538 816 611
E-mail: dsp@lodz.merito.pl

 • DESIGN W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Design w biznesie w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z historią designu, zasadami reklamy i marketingu, tworzeniem innowacji procesowych i produktowych, zasadami ergonomii, tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami plastycznymi, a także zasadami projektowania, zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Studenci kierunku Design w biznesie w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie projektowania produktu, projektowania skutecznych procesów sprzedaży, tworzenia fotografii intermedialnej, projektowania obrazów cyfrowych, projektowania i zarządzania promocją gier, projektowania i zarządzania przestrzenią funkcjonalną, wykorzystywania środków masowego przekazu i nowoczesnych technologii w reklamie i badaniach rynku, budowania strategii promocji i wdrażania produktu i usług.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Game desing
  • Grafika komputerowa w reklamie
  • Heme desing
  • Projektowanie marki i wizerunku firmy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Game desing
  • Grafika komputerowa w reklamie
  • Heme desing
  • Projektowanie marki i wizerunku firmy

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Łódź.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)