Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Pedagogika - studia online

plac Powstańców Śląskich 1/201

53-329 Wrocław

E-mail: kontakt@studia-online.pl

Tel.: 22 60 20 110

plac Powstańców Śląskich 1/201

53-329 Wrocław

E-mail: kontakt@studia-online.pl

Tel.: 22 60 20 110

 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kształcenie na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz humanistycznych.

  W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: różnymi nurtami psychologii, procesami zachodzącymi w otoczeniu i środowisku życia człowieka, procesami kształtowania wartości, podstawowymi dziedzinami wychowania, metodami i narzędziami badań dydaktycznych czy prawnymi podstawami systemu edukacji.

  Ponadto, poruszają się po zagadnieniach patologii społecznych, edukacji zdrowotnej, prawno- społecznych uwarunkowań procesu resocjalizacji, prawa rodzinnego i opiekuńczego czy aktywizacji społeczno- kulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Opieka żłobkowa
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Tutoring i coaching w edukacji
  • Pedagogika małego dziecka
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  • Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne
  • Arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia
  • Pedagogika społeczno-kulturowa
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)