• MONTAŻ FILMOWY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Montaż filmowy
  Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki.
  Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Kadrę stanowią doświadczeni montażyści, ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieocenioną pomoc w studenckich produkcjach.
  Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warsztatowymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświadczeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Montaż filmowy składa się z 2 etapów.
  • I ETAP - Punktowana kwalifikacja obejmująca rozmowę z kandydatem
  • II ETAP - część pisemna: analiza filmu przedstawionego podczas egzaminu i zadania fabularne; część ustna: zadania fabularne, zadania dokumentalne, rozmowa na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturowych

   

 • REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Reżyseria filmowa i telewizyjna
  Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze. Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm.
  Studia są jednolite, pięcioletnie i po realizacji filmu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   
  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Reżyseria filmowa i telewizyjna składa się z 4 etapów.
  Egzamin wstępny, czteroetapowy:
  • etap I - preselekcja teczek kandydatów,
  • etap II - rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do II etapu,
  • etap III - zadania praktyczne, dokumentalne i fabularne, dla kandydatów dopuszczonych do III etapu,
  • etap IV - rozmowa końcowa z kandydatami dopuszczonymi do IV etapu. 
   

   

 • SCENOPISARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Scenopisarstwo
  Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych, którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu.
  Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły. Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. 
  Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Scenopisarstwo składa się z 2 etapów.
  • I ETAP - ocena prac złożonych w teczkach
  • II ETAP - składa się z dwóch następujących po sobie części:1. kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu na film, pomysłu na postać, sceny dialogowej) 2. rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy

   


   


  Studia II stopnia
   

  Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Scenopisarstwo składa się z dwóch etapów.

  • I etap: ocena prac złożonych w teczkach
  • II etap: rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: