• REŻYSERIA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Specjalność: reżyseria filmowa i telewizyjna

  Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze.
  Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm.

   

  Studia są jednolite, pięcioletnie i po realizacji filmu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. 

  Specjalność montaż filmowy:

  Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki.


  Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem prowadzonych studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej.

  Specjalność scenariopisarstwo

  Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu.

  Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Scenariopisarstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Scenariopisarstwo

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Reżyseria filmowa i telewizyjna
  • Montaż filmowy

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: