• INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki i chemii, a w szczególności w zakresie zasad termodynamiki, mechaniki płynów, fizykochemii procesów odlewniczych, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, podstaw elektrotechniki, informatyki, komputerowego wspomagania procesów wytwarzania, materiałów inżynierskich, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewniczych, automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania odlewów, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: procesów wytwarzania komponentów odlewanych z wysokojakościowych stopów żelaza, metali nieżelaznych oraz kompozytów metalowych, kształtowania struktury i właściwości odlewów, specjalnych metod odlewnia, w tym odlewnictwa ciśnieniowego i próżniowo-ciśnieniowego stopów metali i materiałów polimerowych, technologii przygotowania produkcji i konstrukcji komponentów odlewanych,wykorzystania komputerowych metod wspomagania produkcji odlewniczej, inżynierii korozyjnej: projektowania konstrukcji metalowych, kompozytowych i ich ochrona przed korozją, metod inżynierii odwrotnej, addytywnych metod wytwarzania elementów.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria procesów odlewniczych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria procesów odlewniczych jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW INŻYNIERSKICH Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej, zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, praw mechaniki płynów oraz komputerowego modelowania procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeniowych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: nowoczesnych, wspomaganych komputerowo systemów zarządzania przedsiębiorstwem, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz informatyki i matematyki stosowanej w tym obsługi komercyjnych systemów CAM i CAE wykorzystywanych w przemyśle, metalurgii i odlewnictwa wysokojakościowych stopów żelaza i metali nieżelaznych, projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalowej, odlewania tworzyw sztucznych, algorytmiki oraz programowania obiektowego i bazodanowego, budowy i konfiguracji sieci komputerowych oraz systemów klastrowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Krzysiek Ocena

miła atmosfera, mimo dużej ilości nauki

xyz Ocena

super wydział

andrzej Ocena

Studiuję metalurgię, pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Ocena bardzo dobry