O Wydziale

Wydział Odlewnictwa powstał w roku akademickim 1951/1952 w wyniku podziału Wydziału Hutniczego. 

Na wydziale ukształtowały się dwa nurty specjalizacyjne: odlewniczo-technologiczny oraz maszynowo-mechanizacyjny. Obecnie wydział kształci specjalistów dla całego obszaru techniki odlewniczej i jest jedynym wydziałem o takim profilu i zakresie kształcenia w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie.
Współczesne odlewnictwo zmierza w kierunku poprawy jakości odlewów, zmniejszenia energochłonności produkcji i zużycia materiałów oraz mniejszego obciążenia środowiska naturalnego szkodliwym oddziaływaniem odlewni. Osiągane jest to poprzez znaczne ograniczenie ilości odpadów oraz tworzenie zamkniętych układów obiegu materiałów i przepływu energii. Budowa i eksploatacja takich odlewni bezodpadowych jest tematem projektów badawczych o charakterze międzynarodowym. 
Absolwenci wydziału są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego przemysłu i świetnie radzą sobie z opracowywaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzaniem zakładami. Jednostka utrzymuje stały kontakt z firmami działającymi w obszarze odlewnictwa w zakresie organizowania praktyk studenckich, staży i możliwości zatrudnienia absolwentów. 
W roku akademickim 2011/2012 wydział otworzył (we współpracy z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) kierunek – Wirtotechnologia. Absolwent tego kierunku dzięki wiedzy i umiejętnościom z zakresu: przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii czy ekologii, wyróżnia się twórczą postawą wobec zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego wykorzystywania narzędzi informatycznych do realizacji problemów technicznych. W 2013 r. uruchomiono nową specjalność: Virtualization of Foundry Engineering na II stopniu studiów w ramach kierunku Wirtotechnologia. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: znajomość technologii i jej trendów rozwojowych, komputerowe wspomaganie inżynierii, nowoczesne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, informatyka i matematyka stosowana. 
Pracownicy Wydziału Odlewnictwa prowadzą szeroką współpracę z wieloma krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami i instytutami naukowymi. Wydział wszechstronnie współdziała z przemysłem, a mapa rozmieszczenia odlewni i zakładów kooperujących, z którymi współpracował bądź nadal współpracuje, pokrywa się praktycznie z mapą całej Polski. 
Wydział Odlewnictwa prowadzi studia I (inżynierskie), II (magisterskie) jak i III stopnia (doktoranckie) w trybie zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym, a także posiada uprawnienia prowadzenia postępowań habilitacyjnych i profesorskich w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie Metalurgia. 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opinie (3)

Krzysiek Ocena odpowiedz

miła atmosfera, mimo dużej ilości nauki

xyz Ocena odpowiedz

super wydział

andrzej Ocena odpowiedz

Studiuję metalurgię, pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Ocena bardzo dobry